بخشی از مقاله

آشنايي باحسابداري قيمت تمام شده (حسابداري صنعتي ) :
مقدمه :
محاسبه قيمت شده محصولات يك واحد توليدي ، بوسيله تكنيك هايي صورت مي گيرد كه اصطلاحا" حسابداري صنعتي نام دارد . با وجود اينكه نتيجه نهايي كار حسابدارن صنعتي ، محاسبه قيمت تمام شده محصولات يا خدمات يك موسسه است ولي در جريان انجام اين وظيفه ، اطلاعات بسيار ارزنده اي در ارتباط با نوع هزينه ها ، محل وقوع آنها و دليل افزايش يا كاهش قيمت تمام شده محصولات يا خدمات به مديريت ارائه مي كنند . تجزيه و تحليل اين اطلاعات و تصميم گيري به موقع براي جلوگيري از انحرافات احتمالي در مسير رسيدن به برنامه ها و اهداف موسسه ، مستلزم داشتن آگاهي هايي از مفاهيم اساسي اين تكنيك است .


تعريف قيمت تمام شده يا حسابداري صنعتي :
اصطلاح قيمت تمام شده يك واژه آشنا است كه در گفت وگوي روزمره خود بارها آنرابكار برده ايم .
جملاتي از قبيل اتومبيلي كه خريده ايد برايتان چقدر تمام شده است ؟ يا ساختن خانه چقدر برايتان تمام شده است ؟ حسابداري بهاي تمام شده يا آنچه كه اصطلاحا" در كشور ما (( حسابداري صنعتي ) ) خوانده مي شود ، حوزه اي از حسابداري است كه با اندازه گيري، ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهاي تمام شده سر و كار دارد . هر يك ازاقلام بهاي تمام شده به منزله استفاده از يكي از منابع شركت است .


اهداف اصلي سيستم حسابداري صنعتي :
در بسيا ري از موسسات توليدي ، محاسبه قيمت تمام شده محصولات به عنوان تنها هدف واحد حسابداري صنعتي شناخته نمي شود بلكه مهمتر از آن ، هزينه يابي و كنترل هزينه هاست كه در سرلوحه وظايف و مسوليت هاي اين واحد قرار مي گيرد . شناخت و طبقه بندي صحيح هزينه ها ، تعيين محل وقوع آنها و تخصيص درستشان به انواع فعاليتهاي موسسه و نهايتا" تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده را مي توان به عنوان هدفهاي اصلي سيستم حسابداري صنعتي ناميد .
روشهاي طبقه بندي هزينه ها :


نحوه شناسايي و طبقه بندي هزينه ها در يك موسسه ، نشان دهنده نيازهاي اطلاعاتي و هدف مديران از برقراري سيستم حسابداري قيمت تمام شده مي باشد . ذيلا" متداولترين روشهاي طبقه بندي هزينه ها معرفي گرديده است :


الف- طبقه بندي هزينه ها به تفكيك عوامل اصلي قيمت تمام شده : عوامل تشكيل دهنده قيمت تمام شده محصولات يك موسسه توليدي را مي توان در سه بخش كلي هزينه مواد ، هزينه كار و هزينه سربار طبقه بندي نمود .


ب – طبقه بندي هزينه ها به مستقيم و غير مستقيم : هزينه هاي مواد و كار و سربار را مي توان با توجه به ميزان ارتباط آنها با توليد محصولات ، به هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم نيز طبقه بندي نمود .


ج- طبقه بندي هزينه ها به متغيير و ثابت : با توجه به تغييرات حجم فعاليت هزينه ها طبقه بندي مي شوند .
د- طبقه بندي هزينه ها به توجه به وظايف سازماني : اين وظايف معمولا" در يك موسسه توليدي به چهار دسته : توليدي ، خدماتي ، اداري و فروش تقسيم مي شوند .
ذ-طبقه بندي هزينه ها به روش تركيبي : بسياري از موسسات توليدي ترجيح مي دهند هزينه را در سطح دفتر كل با توجه به وظايف سازماني طبقه بندي كرده و در سطح حسابهاي معيين ، هزينه هاي مواد ، كار و سربار و همچنين هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم و حتي ثابت و متغيير را شناسايي و طبقه بندي كنند
نمودار نحوه ثبت عمليات مالي در دفاتر :


طراحي سيستم حسابداري صنعتي ماكاروني
پشگفتار :
انتخاب مواد غذايي و تنظيم برنامه غذايي خا نواده ها تا حدود زيادي بستگي به عادت هاي مردم در نقاط مختلف دنيا دارد . اين عادتها خود ناشي از طرز زندگي شرايط آب و هوا و مواد غذائي در دسترس ميباشد . در ايران برنج يكي از مواد غذايي پر طرفداري است كه با تو جه به بودجه خا نواده هاي مختلف كم و بيش در برنامه غذائي هفتگي گنجانيده ميشود و گر چه به تنهائي ماده غذايي كاملي نيست و اكثر ا" در خانواده هاي ايراني با مواد غذائي ديگر مصرف مي شود. ليكن به علت حجيم شدن آن پس از طبخ درمقايسه با ميزان مشابه

سايرموادغذائي ، تعداد بيشتري از افراد يك خانواده راسير مي نمايد ومورد استفاده فراوان خانواده هاي پر جمعيت است . در سالهاي اخير در ايران به علت اشتغال زنان به كار در خارج از منزل طبخ غذاهاي ايراني كه احتياج به صرف وقت زياد دارد رفته رفته جاي خود رابه غذاهاي آماده تر وساده تر از نظر طول زمان مورد احتياج براي طبخ مي سپارد . البته اين مسئله در حال حاضر بيشتر شامل خانواده هاي تهران و برخي از شهرستانهاست اما ميتوان پيش بيني نمود كه بزودي با بالا رفتن سطح اشتغال و ورود گروههاي زن تحصيلكرده به بازار كار در تمام نقاط كشور به تدريج طرفداران غذاهاي ساده دركل كشور افزايش يابد .


يكي از مواد غذائي كه روز به روز جاي بيشتري در برنامه غذائي خانواده ها باز مينمايد ماكاروني است كه از نظر غذائي در حد برنج ونان ميباشد .
مقدمه :
هدف ازاجراي طرح ايجادكارخانه اي جهت توليد انواع ماكاروني در شهر ابهر به ظرفيت توليدي 3600 تن در سال براساس دو نوبت كار 8 ساعت درروز و 300 روز در سال ميباشد .
موافقت اصولي وزارت صنايع ومعادن درمورد ظرفيت توليدي اين كارخانه اخذ گرديده است .
شركت :
شركت سهامي خاص ماكارون در تاريخ 25 / 12 / 1385 با سرمايه 300 ميليون ريال به منظور ايجاد كارخانه مواد غذائي ، فعاليت در زمينه هاي توليدي ، صنعتي وارداتي و صادرات در شهرستان ابهر تاسيس گرديده است . سهامداران عمده شركت خانواده هاي اميري مينائي ، اماميان ، كرامتي و اخلاقي مي باشد .


توليدات :
در جدول زير انواع محصو لات شركت ظرفيت و درصد توليد آنها نشان داده شده است :
وزن ونوع ظرفيت درصد از
بسته بندي (تن در سال ) كل توليد
1-ماكاروني ساده 1 كيلوئي در بسته بندي پلاستيك 720 20
2- " و اسپاگتي ساده 450 گرمي " سلفون 1440 20
3- " تخم مرغي برنجي 220 گرمي " مقوائي 720 20
4- رشته فرنگي 200گرمي " مقوائي 720 20
جمع 3600 100

مواد اوليه :
مواد اوليه مورد نياز شامل : آرد 3 صفر ، تخم مرغ و رنگ خوراكي ميباشد . كه تمامي آنها قابل تهيه از داخل كشور ميباشد .
ماده اصلي براي توليد ماكاروني ، آرد گندم ( آرد سه صفر كه دانه هاي آن كمي درشت تر از آرد مخصوص شيريني ميباشد ) . براي تهيه يك كيلو ماكاروني ، آماده 1050 گرم آرد لازم است . در حال حاضر قيمت آرد سهميه دولتي هر كيلو 5640 ريال ميباشد و چنانچه شركت از بازار آرد تهيه نمايد قيمت بازار هر كيلو 2000 ريال خواهد بود .
روش توليد :


ابتدا در سيلوهائي كه در زير آنها الك اتوماتيك قرار دارد ريخته ميشود و پس از الك شدن بطور اتوماتيك بوسيله نقاله اي مكنده به دستگاه تغذيه كننده حمل ميشود .
آرد و آب و رنگ به نسبت معيني در مخلوط كن به طور كامل مخلوط شده و پس از هواگيري خمير ، خمير بدست آمده از ماشين پرس براي فرم و شكل دادن ( بستگي به قالب هاي نصب شده ماكاروني دراز و ماكاروني كوتاه ) عبور داده و ماكاروني توليد ميشود .
تعريف ماكاروني :


ماكاروني يكي از مواد غذائي است كه روز به روز جاي بيشتري در برنامه غذائي خانواده ها باز مي نمايد كه از نظر ارزش غذائي در حد نان و برنج ميباشد .انواع ماكاروني :
الف – ماكاروني دراز :
پس از اينكه از قالب خارج شد بوسيله دستگاه پخش كن به طور اتو ماتيك براي ميله هاي اين دستگاه پخش ميشود . دستگاه برش پخش كن پايين ماكاروني ها را بريده و به وسيله زنجيره هاي متحرك به خشك كن حمل ميشود . پس از انجام عمل خشك شدن كه به مدت 32 ساعت بطول مي انجامد بوسيله دستگاه برش با اندازه هاي معين بريده و پس از توزين و بسته بندي به انبار مواد ساخته شده تحويل داده مي شود .
ب – ماكاروني كوتاه :


پس از اينكه از قالب خارج شد بوسيله تيغه گردان كه در زير قالب قرار گرفته با انداره هاي مختلف بريده مي شود و از ناودان مخصوص بطور اتوماتيك داخل خشك كن مقدماتي كه داراي طبقات لرزان ميباشد ريخته و سپس به طبقه فوقاني كه خشك كن نهائي ميباشد حمل ميشود . پس از انجام عمل خشك شدن كه 16 ساعت بطول ميانجامد ، محصول بدست آمده پس از وزن و بسته بندي به انبار مواد ساخته شده تحويل داده ميشود.
كمكهاي فني :


شركت فروشنده ماشين آلات عهده دار نصب و راه اندازي كارخانه بوده و در ضمن نصب و راه ا ندازي و توليدآزمايشي متخصصين ايراني تحت نظر اين افراد آموزش مورد نياز را كسب خواهند نمود .
لازم به ياد آور ي است كه كليه هزينه هاي مربوط به مسافرت ، اقامت و حقوق اين متخصصين به عهده متقاضي ميباشد كه هزينه هاي مربوطه در هزينه هاي نصب و راه اندازي و قبل از بهره برداري منظور شده است .
مديريت :
مديريت اين شركت به عهده : آقايان عباس اماميان ( رئيس هيئت مديره ) ، محسن اخلاقي ( نايب رئيس ) ، احمد كرانتي ( عضو هيئت مديره و مدير عامل ) ، جواد مينائي ( عضو هيئت مديره ) و سيد مهدي اميري ( عضو هيئت مديره ) مي باشند .


آقاي عباس اماميان 51 ساله ، ريئس هيئت مديره شركت ميباشند . نامبرده مدت 10سال مدير فروش شركت غرب و 4 سال مدير عامل شركت ايران ماشين بوده است .
آقاي كرامتي ، 31 ساله و مدير عامل شركت چندين سال كار شيريني پزي و كار در خانه نان پزي داشته اند . ايشان به مدت 2سال مديريت توليد كارخانه ماكاروني را عهده دار بوده اند . تعداد كار كنان شركت بعد از اجراي كامل طرح در حدود 60 نفر خواهد بود آنه با سمت هاي محوله در زير نشان داده شده است :

كاركنان اداري تعداد
مدير عامل 1
سكرتر 1
حسابدار 1
كارمند دفتري 2
راننده 1
پيشخدمت 1
انبار دار 1
سرايدار 1
جمع 9

كاركنان فروش :
مدير فروش 1
ويزيتور 2
مامور پخش 3
راننده پايه يك 3

جمع 9

كار كنان توليدي تعداد ( دو نوبت كار 8ساعت در روز )
سرپرست توليد 2
تكنسين 4
كار گر ماهر (دستگاه پرس ) 2
كارگر نيمه ماهر 18
كارگر ساده 16
جمع 42

چون آقاي احمدكرامتي مدير عامل در اين رشته سابقه طولاني دارند ، مدير توليد در كادر توليدي در نظر گرفته نشده و سر پرست توليد تحت نظر ايشان كار خواهد نمود . با توجه به اينكه نوع فعاليت پيچيدگي خاصي ندارد ودر زمان نصب كاركنان شركت آشنائيبا كار ماشين آلات پيداخواهند نمود اشكالي از نظر گرداندن كارخانه پيش بيني نمي شود .

برنامه اجراي طرح :
در حال حاضر حدود 85 در صد كارهاي ساختماني انجام شده و انتظار ميرود كه فعاليت هاي ساختماني تا اول مهر ماه 1386 خاتمه يابد .
ماشين آلات مورد نياز طرح انتخاب گرديده و سفارش ماشين آلات بتدريج از اول تير ماه 1386 آغاز خواهد گرديد . با اختصاص دادن 9 ماه زمان لازم جهت تحويل ماشين آلات و 4 ماه براي حمل به ايران و ترخيص از گمرك و حمل به محل كارخانه ، 2ماه براي نصب و راه اندازي و 3ماه بهره برداري آزمايشي انتظار ميرود كه بهره برداري تجاري از اين كارخانه از اول ديماه 1387 آغاز شد . برنامه اجراي طرح در نمودار پيوست نشان داده شده است .
برنامه توليد :
ظرفيت توليدي كارخانه 3600 تن انواع ماكاروني در سال است كه بر اساس دو نوبت كار 8ساعت در روز و 300 روز در سال مي باشد .
پيش بيني برنامه توليد در سه ماهه 1387 و سالهاي 1388 و 1389 به شرح زير ميباشد :
سه ماهه 1387 1388 1389

انواع ماكاروني ( تن ) 540 2520 3000
درصد استفاده از ظرفيت 60 70 85

هزينه طرح :
كل هزينه طرح شامل 4700 ميليون ريال سرمايه در گردش لازم بري سال 1388 بالغ بر 21500 ميليون ريال برآورد گرديده كه خلاصه آن بشرح زير ميباشد :
ميليون ريالي
ارزي ريالي جمع

زمين _ 1840 1840
محوطه سازي _ 670 670
ساختمان _ 2400 2400
ماشين آلات 4640 1910 6530
دستگاههاي تاسيساتي 2200 1200 1420
وسائط نقليه _ 1100 1100
وسائل اداري و سيستم ارتباطي _ 150 150
هزينه هاي قبل از بهره برداري _ 1500 1500
هزينه هاي پيش بيني نشده 1190 1190

جمع هزينه هاي ثابت 4840 11960 1680
سرمايه در گردش براي پايان سال 1386 4700
جمع 21500

زمين :
شركت قطعه زميني به مساحت 176 . 13 متر مربع در شهر صنعتي ابهر به منظور احداث كارخانه خريداري نموده است . هزينه كل زمين خريداري شده از قرار هر متر مربعي 14000 ريال بالغ بر 1840 ميليون ريال مي باشد .
محوطه سازي :
هزينه هاي مربوط به تسطيح خاكبرداري و محوطه سازي بالغ بر 670 ميليون ريال مي شود كه جزئيات آن به شرح زير مي باشد :
ديوار كشي آجري ( 720متر از قرار متري 250000 ريال ) 180
تسطيح و خاكبرداري (7000 متر مربع از قرار متر مربعي 12000ريال ) 80
آسفالت و محوطه سازي (3000 متر مربع از قرار متر مربعي 8000 ريال ) 240
فضاي سبز و روشنائي محوطه
جمع 670
ساختمان :
كل هزينه هاي ساختماني طرح براي 1810 متر مربع زير بنا بالغ بر2400 ميليون ريال پيش بيني مي گردد . ساختمان سالن توليد ، انبارهاو گاراز از نوع اسكلت فلزي ، ديوار هاي آجري كه سطح داخلي آن تا ارتفاع 2 متر پوشيده از كاشي بهداشتي ، كف بتوني سقف گالوانيزه با عايق پشم شيشه و سقف كاذب آگوستيك ميباشد . سا ير قسمت هاي فلزي ، ديوار هاي آجري سقف قير اندود خواهد بود . در جدول مساحت قسمت هاي مختلف و هزينه هاي مربوطه داده شده است :

سطح زيربنا(مترمربع) هزينه واحدبهاء(ريال) هزينه كل(ميليون ريال)
سالن توليد ، انبار و بسته بندي 1520 950000 1440
ساختمان اداري 100 950000 90
آشپزخانه و رستوران 110 950000 100
ساختمانهاي كمكي 80 8000 60
جمع 1810 1690
هزينه تاسيساتي داخلي ساختمانها 1810 3900 1/7
جمع 2400

ماشين آلات :
شركت كليه ماشين آلات مورد نياز طرح را براساس پيشنهادات رسيده از منابع مختلف خارجي و با در نظر گرفتن و قيمت اين نوع ماشين آلات انتخاب نموده است .
ماشين آلات انتخابي طرح از كارخانه بربانتي ايتاليا خريداري خواهد شد . شركت ماكارون پس از مطالعات و به منظور تقليل در هزينه ماشين آلات وارداتي در نظر دارد كه يك عدد از اتاقهاي خشك كن و سيلو را بطور نمونه از ايتاليا وارد نموده و با در دست داشتن مشخصات فني آنها تعداد مورد لزوم ديگر را در ايران بسازد . توضيح آنكه دستگاههاي فوق پيچيدگي فني ندارد و بسهولت در كار گاههاي صنعتي ميتواند ساخته شوند . هزينه كل ماشين آلات مورد نياز كارخانه به شرح زير مي باشد:
ماشين آلات وارداتي قيمت(ميليون ريال )


خط كامل توليد ماكاروني كوته بظرفيت300 كيلوگرم در ساعت 60/12
ماشين آلات بسته بندي خط توليد ماكاروني كوتاه (فوب) 90/3
خط توليد ماكاروني بلند بظرفيت 430كيلوگرم درساعت خشك كن 1150


ماشين آلات بسته بندي خط توليد ماكاروني بلند(فوب) 770
تغذيه كننده آرد به دو خط توليد ماكاروني (فوب ) 220
يكدستگاه سيلوي ماكاروني بلند (فوب ) 20
يكدستگاه خشك كن ماكاروني بلند (فوب ) 40


يكدستگاه چرخ دستي حمل ماكاروني (فوب ) 100
يكدستگاه ماشين شكل دهنده رشته فرنگي (فوب) 20
جمع ماشين آلات وارداتي (فوب) 3880
هزينه حمل از كشور سازنده تا مرز ايران (7%) 270


ترخيص از گمرك و حمل به كارخانه (10%) 390
هزينه نصب و راه هاندازي و حقوق متخصصين ايتاليايي(17%) 660
هزينه كل ماشين آلات وارداتي (نصب شده ) 5200 ميليون ريال

ماشين آلات داخلي :

يكدستگاه پرس 90
لوازم آزمايشگاهي 40
ماشين شستشوي 30
هواكش 20
379عددسيني رشته فرنگي 50
19 دستگاه خشك كن ماكاروني بلند 610
3500 عدد ميله هاي قلاب دار آلومينيومي 190
منبع هوائي آبرنگ جهت ماكاروني (بظرفيت 6000 ليتر ) 10
11 دستگاه سيلوي ماكاروني كوتاه 140
80 عدد واگن مخصوص حمل ماكاروني تازه به خشك كن 60
جمع 1240
هزينه نصب (10% ) 90
هزينه كل ماشين آلات و لوازم داخلي (نصب شده ) 1330
هزينه كل ماشين آلات و لولزم داخلي و وارداتي (نصب شده ) 6530

دستگاههاي تاسيساتي:
نيروي برق :
حداكثر نيروي برق مورد نياز كارخانه 200كيلو وات در ساعت ميباشد كه از طريق برق منطقه اي و با استفاده يك ترانسفورماتور به قدرت 250 كيلو وات آمپر تامين خواهد گرديد .
در ضمن شركت به منظورمقابله با هر گونه نارسائي ناشي از برق يك دستگاه ديزل ژنراتو ر به 200 كيلو وات خريداري خواهد نمود . كل هزينه مربوط به تامين نيروي برق كارخانه كه شامل حق انشعاب ترانسفورماتور ، تابلوها و كابلهاي فشار قوي و ضعيف و ديزل ژنراتور ميباشد ، بالغ بر 650ميليون ريال ميگردد كه جزئيات آن بشرح زير مي باشد :

ميليون ريال
حق انتخاب 80
هزينه ترانسفورماتور 70
هزينه كابل كشي فشار قوي و ضعيف 120
هزينه ديزل ژنراتور 380
جمع 650 ميليون ريال

آب :
آب مورد نياز كارخانه در ظرفيت كامل 25 متر مكعب در ساعت مي باشد كه از طريق يك حلقه چاه عميق و يك مخزن هوائي تامين خواهد شد . در ضمن شركت براي خنك كردن ماشين آلات احتياج به استخري به ظرفيت 500 متر مكعب دارد . كل هزينه مربوط به آبرساني كه شامل ساختن استخر ، حفر چاه عميق ، مخزن هوائي ، پمپ آب و لوله كشي بالغ بر 270 ميليون ريال ميگردد كه جزئيات آن به شرح زير مي باشد :


ميليون ريال

حفر چاه (يك حلقه ) 230
پمپ جهت آبرساني 20
منبع هوائي 4000 ليتري با پايه فلزي 20
لوله كشي 40
استخر 500 متر مكعبي 160
جمع 470

بخار :
شركت براي تامين بخار مورد نياز خود نياز به دو دستگاه ديگ بخار هر يك به ظرفيت 300000 كيلو كالري در ساعت دارد كه هزينه آن بالغ بر 260 ميليون ريال برآوردگريده است .
سوخت :
گازوئيل مورد نياز كارخانه حدود 30ليتر در ساعت مي باشد كه با نصب يك تانكر به ظرفيت0 20000 ليتر خواهد شد كه هزينه آن بالغ بر 40 ميايون ريال خواهد گرديد .
وسا ئط نقليه :
مبلغ 1100 ميليون ريال جهت خريد 3 دستگاه كاميون ، يكدستگاه ميني بوس و يكدستگاه وانت پيكان اختصاص داده شده است .

اثاثه اداري و سيستم ارتباطي :
هزينه اثاثه اداري و سيستم ارتباطي بالغ بر 150 ميليون ريال بر آورد ميگردد كه از اين ميزان 80 ميليون ريال براي تهيه لوازم اداري و رستوران و حدود 70 ميليون ريال براي سيستم ارتباطي خواهد بود .
هزينه هاي قبل از بهره برداري :
اين هزينه9 شامل هزينه هاي تاسيس و تسهيلات 200 ميليون ريال و اداري و... به مبلغ 630 ميليون ريال مي باشد .
هزينه هاي احتمالي يا پيش بيني نشده بر مبناي 10% هزينه هاي ثابت طرح منظور گردد .
سرمايه در گردش :
سرمايه در گردش لازم براي سال مالي 1388 به شرح زير در محاسبات بر آورد گردد :
مواد اوليه (2 ماه )
مطالبات (1 ماه )
كالاي ساخته شده و در جريان ساخت ( 1 ماه )
تنخواه گردان (15 روز هزينه هاي جاري )
هزينه هاي توليد :
هزينه هاي توليد ي كار خانه بر مبناي 3600 تن ماكاروني بلند و كوتاه در سال به شرح زير مي با شد :ميليون ريال
مواد اوليه 7740
مواد بسته بندي 2290
سوخت و رو شنائي 180
جمع 11210

تعمير و نگهداري : نرخ ( مستقيم )
ماشين آلات 4%
ساختمان 2%
تاسيسات 10%
وسائط نقليه 10%
و سائل اداري 10%

استهلاك :
ماشين آلات 10 %
ساختمان 8%
تاسيسات 10%
وسائط نقليه 25%
وسائل اداري 20%
هزينه هاي پيش بيني نشده ( 7% هزينه هاي نقدي )
هزينه هاي عملياتي :
حقوق كاركنان غير توليدي
هزينه فروش ( 2% ارزش كل فروش )
هزينه هاي غير عملياتي :
1 – سود تسهيلات اعطائي بر مبناي 12 % در سال و بر اساس پيش بيني مبالغ استفاده شده منظور گردد .
2- هزينه هاي قبل از بهره برداري طي مدت 3 سال بعد از شروع بهره برداري تجاري مستهلك گردد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید