بخشی از مقاله

مسیحیت

کریسمس جشنی است که هرساله نوید آغاز نومیلادی را به جهانیان می دهد یک جشن مذهبی برای مسیحیان است که در طول تاریخ خود دگرگونی های بسیاری را تجربه کرده است .آنگونه که از تاریخ می آید کریسمس در قرن چهارم میلادی که امپراطور روم (بیزانس) به طور رسمی آیین مسیحیت را پذیرفت در دنیای غرب رایج شد وبه مرور زمان نما گرفت

.مورخان می گویند :گرچه این جشن متعلق به مسیحیان است اما در اصل از ایران باستان و آیین مهر (میترانیسم)گرفته شده وبه همین دلیل با دی وشب یلدای ایرانی همزادی دارد .آنان در این زمینه به اختلاف نظر های موجود برسد سالروز ولادت حضرت عیسی استناد می کنند و می گویند که بحث میان بزرگان عالم مسیحیت وتاریخ نگاران درباره ی روز میلاد آن حضرت چنان زیاد است که نمی توان برای آن روزی را مشخص کرد .زمان کریسمس اکنون میان شاخه های مختلف مسیحیت اعم از آرتودوکس ،کاتولیک،پروتستان متفاوت است وهریک

مبنایی رابرای آن تعیین نکرده اند اگر چه همگی به سالروز تولد مهر (میترا) خدای پاکی در ایران باستان نزدیکند.آداب ورسوم کریسمس نیز در طول زمان دچار دگرگونیهای بسیار شده است. به گونه ای که می گویند هدیه دادن و شیرینی های متنوع ورنگارنگ آن در قرن نوزدهم میلادی توسط تاجران یهودی در اروپا رایج شد. شخصیت حضرت عیسی (ع) در اسلام

نقشی اساسی دارد و مسلمانان ایمان دارند که خداوند انجیل را به عیسی داده است همانگونه که تورات را برموسی وزبوررا برداود وقرآن را برمحمد (ص) نازل کرده جالب است بدانیم. مسلمانان تا زمانی که به حضرت عیسی ایمان نیاوردند مسلمان به شمار نمی روند واسلام تنها دینی است که بر مسیحیت گواهی داده است همچنین اسلام احترام خاصی نیز برای حضرت مریم قائل است ودر قرآن نیز سوره ی مریم به زندگی وی اختصاص دارد:زندگی عیسی مسیح برای مسیحیان واقعه ی مهمی است هم مسلمانان وهم مسیحیان می توانند درسهای بسیاری از کریسمس بگیرند اما گاه به نظر می رسد این جشن سالانه پیروزی سمبل های شک بر آیین عیسی (ع) است و در این باره اختلافی وجود ندارد چرا که سمبل

های گرفته شده از دین غیر خداپرستانه تولد ودرسهای حضرت عیسی مسیح(ع) را تحت الشعاع قرارداده است .این باعث اختلال در اصول اساسی مسیحیت مانند روحانیت ،سادگی ،فروتنی ،مهربانی و بخشندگی است کریسمس برهه ای افتخار آمیز از سال است اما هر ساله چهره حضرت عیسی (ع) و آموزه های وی بیشتر از این مراسم رخت می بندد ولی به هر حال نکته مثبتی هم دارد که اگر نبود روابط خانوادگی ازآنچه امروز دیده می شود بدتر بود و در واقع تنها فرصتی است که خانواده ها تلاش میکنند پیوند شکسته شده خود را ترمیم کنند و کریسمس پیروزی بزرگی در بازگرداندن روحانیت است. این جمله فراموش نشدنی است به عیسی پسر مریم گفت: دنیا یک پل است که ازآن بگذرید اما خانه ای برآن

نسازید.کسی که به روز آخرت معتقد است امید به ابدیت دارد اما این دنیا تنها یک ساعت است آنرا ستایش و دعای خداوند بزرگ برای آسایش در روزی نادیده بگذرانید این جمله ای است که برسردر بزرگترین معماری مسلمانان مسجد ساخته شده توسط امپراطور اکبر؟ در استان آگرا در شمال هند نوشته شده .


مسیحیت به طور کلی به سه قسمت :کاتولیک ،ارتودوکس،پروتستان تقسیم شده است که فرقه های کوچک و زیادی نیز از آ نها منشعب شده است. تعدادی از مذاهب در طول سده های دوم و سوم در سراسر امپراطوری روم پیروانی را برای خود جلب کرده اند .مراسم نیایش ایسوس و میتراپرستی طرفداران زیادی داشت اما مهارت سنتابل (بل مقدس) در تبلیغ کمک کرد تا مسیحیت به طور مذهب اصلی روم در دوران وی درآید. مسیحیان غالبا توسط امپراتوری روم مورد شکنجه شدیدی قرار گرفتند اما سرانجام مسیحیت به عنوان دین رسمی امپراتوری پذیرفته شد. امپراتوری روم در مقابل ادیانی که با مذاهب رسمی و خدایان رومی در جنگ نبودند ویا تقدیس امپراتور را به زیر سئوال نمی بردند.با آزاد اندیشی و عقل برخورد میکرد. مذهب ملی رومیها مقدس سرد و بی روح بود وتعجبی ندارد ادیانی که دارای جنبه های روحانی واحساسی بیشتر بودند محبوبیت بیشتری پیدا کردند.


ادیان دیگر
آیین میترا الهه ی ایرانی نور،روی عشق و برادری و اهمیت آن تکیه می کرد این آیین خصوصا در بین مسلمانان رومی محبوبیت داشت. آیین لیموس، الهه ی مصری بسیاری از زنان رومی را جلب نمود .مذهب مسیحیت در طبقه ی پایین جامعه طرفداران بسیار پیدا کرد زیرا آنها عقیده داشتند خداوند همه ی انسانها رابا هم برابر می داند و حتی بزرگان وآزادشدگان وزنان نیز همگی از حقوق مساوی برخوردار هستند.


دوران آشوب
در دوران آشوب بزرگ که امپراتور روم مورد تهدید حمله ی بربرها و امپراتوری ایران قرار داشت همه امپراتورها در جستجوی خدایی قدرتمند برای کمک به دفع بلا از روم بودند امپراتور دیوکلتیانوس(245-313میلادی) میترا ،الهه ی نور ایرانیان رابه عنوان خدای خود اعلام کرد که از امپراتوری حمایت و حفاظت کند. امپراتور کنستاتین خدای مسیحیت را انتخاب نمود .کنستاتین در سال 312 در حالیکه به طرف روم می رفت تاآنرا از رقیب پس بگیرد اعلام کرد که نشانه ی مسیحیت را روی خورشید دیده است وجمله شما با این علامت پیروز خواهد شد را به لاتین روی آن خوانده است . روی پل میلویان بروری رودخانه ی تیبر،ارتش کنستاتین به پیروزی رسید. در مدت کوتاهی مسیحیت به عنوان مذهب رسمی امپراتوری روم جایگاه خود را تثبیت کرد.


تاریخ شمار ابتدای مسیحیت
30میلادی: در این سال عیسی مسیح از سوی مقامات رومی که آموزه های اور ا تهدید علیه خود می پنداشتند ،مورد محاکمه قرار گر فت وبنا به عقیده ی مسیحیان مصلوب گردید.
37میلادی :بل اهل نارسوس بادیدن صحنه ای در جاده دمشق به دین مسیحیت گروید وماموریت خود را برای تبلیغ و مسیحی کردن غیر یهودیان آغاز می کند .
42میلادی :پیتر که برای قرنها متمادی به عنوان اولین پاپ ،مقام او را جشن می گیرند، اولین جامعه ی مسیحی را در روم بنیانگذاری می کند.


64میلادی: مسیحیان به خاطر آتش سوزی شهر روم مورد اتهام قرار گرفتند .امپراتور آنان را موردشکنجه وآزار قرار می دهد. پیتر مقدس دراین زمان کشته می شود. 70میلادی: رومیها (اورشلیم) بیت المقدس را بعد از شورش یهودیان برعلیه حکومت آنها شدیدا تخریب می کنند. بسیاری از یهودیان از اورشلیم اخراج می شدند. مسیحیان در این شورش برعلیه رومیان شرکت نمی کنند .رم به مرکز حکومتهای روبه رشد مسیحی تبدیل می شود.


304میلادی : جوامع مسیحی در اطراف مدیترانه به صورت گروههایی جمع شده وازآنجا تابریتانیا ودره ی نیل در مصررفتند.
313میلادی :اولین گردهمایی رهبران کلیسای مسیحیت برای سازماندهی جامعه ی مسیحیت و تبیین عقاید مسیحیت در نیمتیه تشکیل شد اعتقادنامه ی حواریون با اعتقاد نامه نیسن (مجموعه ای از اعتقادات مسیحیان) نوشته می شود.


330میلادی: روم جدید در بیزانس توسط کنستاتین تاسیس شده و دوباره به کنستانیتپول(استانبول) نامگذاری شده و به عنوان پایتخت امپراتوری مسیحیت ساخته می شود .
381-391میلادی: در طول حکومت امپراتور تئودوسیوس ،مسیحیت به صورت دین رسمی امپراتور روم در می آید. وادیان غیر مسیحی ،کافر وبدعت گذاری در مسیحیت (افکار مخالف دیدگاههای کلیسا) غیر قانونی اعلام می شود.


حقایق تثبیت شده
مسیحیان اولیه نیز مانند رومیها مردگان خود را در دخمه های زیر زمینی دفن می کردند.در این دخمه ها یک کلیسای کوچک برای اجرای مراسم تدفین وجود داشت. مسیحیان شکنجه شده در این قبرهای تاریک زیر زمینی پنهان می شدندو حتی در آنجا زندگی می کردند . به دلیل آنکه تعداد زیادی از مقدسین دراین محلها دفن شده بودند.بسیاری از آنها تبدیل به مرقد و زیارتگاه شدند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید