دانلود فاسیل پاورپوینت مدیریت ریسک

PowerPoint قابل ویرایش
85 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فاسیل پاورپوینت مدیریت ریسک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فاسیل پاورپوینت مدیریت ریسک قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف

نقش خود را در اجرا و حفظ سیستم های ایمنی ایفا نمایید.

خطرات محل  خود را شناسایی و اقدامات احتیاطی موثری در مورد آنها انجام گیرد.

بتوانید ریسکها را ارزیابی کنید.

نکات مهم در قوانین ایمنی و بهداشت را دریافته و آنها را در نظر بگیرید.

برای مواجهه با حوادث، تهیه گزارش و بررسی آن آماده شوید.

اسلاید ۲ :

تعریف حادثه از نظر مردم

شانسی اتفاق می افتد نه با نقشه قبلی.

ناخواسته، برنامه ریزی نشده و غیر منتظره است.

ممکن است کسی را مجروح کند یا به آسیب برساند.

غالباً منجر به ایجاد اخلال در روند فعالیتهای جاری (و از آن جمله در کار) می شود.

ممکن است به اشیای فیزیکی یا به محیط زیست خسارت وارد کند.

اسلاید ۳ :

تعریف حادثه از نظر واحد اجرایی و ایمنی و بهداشت حادثه

شامل شرایط نامطلوبی است که منجر به موارد زیر می شود :

مجروحیت یا ناخوشی

خسارت به اموال، تجهیزات، محصولات یا محیط زیست

ضایعات تولید و افزایش بدهی ها

اسلاید ۴ :

خطر 

به معنی عامل بالقوه آسیب های ذیل است و موارد زیر را شامل می شود:

مجروحیت یا ناخوشی

خسارت به اموال، تجهیزات، محصولات یا محیط زیست

ضایعات تولید و افزایش بدهی ها

اسلاید ۵ :

ریسک

یعنی احتمال این که واقعه نامطلوب مشخصی در نتیجه بالفعل شدن خطر به یکی از طرق زیر اتفاق می افتد:

توسط، یا حین انجام فعالیت های کاری

توسط محصولات و خدمات تولید شده از طریق فعالیتهای کاری

 

اسلاید ۶ :

واحد ریسک

واحد ریسک بر اساس پیامد یا خطر تعیین می شود اگر پیامد واقعه مرگ باشد واحد ریسک مرگ در سال خواهد بود. در صورتی که پیامد ضرر و زیان اقتصادی باشد ریسک بصورت خسارت مالی در سال بیان می شود. اگر پیامد اثرات ژنتیکی باشد واحد، تعداد جهش های ژنتیکی در سال خواهد بود.

اسلاید ۷ :

ایمنی ریسک

ایمنی در واقع قضاوت درباره قابلیت پذیرش ریسک است. هر چیزی که ایمن باشد ریسکهای آن قابل قبول ارزیابی می شود.

ارزیابی ریسک نشان می دهد که ریسکها قابل قبول هستند یا نه

اسلاید ۸ :

 برای اجتناب از ریسکها باید:

حذف ریسک

کاهش ریسک

انتقال ریسک

پذیرش ریسک

اسلاید ۹ :

آنالیز کمی ریسک فرایندهای شیمیایی

در این آنالیز خطرات شناسایی شده و فرکانس و پیامد آنها بصورت عادی محاسبه و با ترکیب آن دو ریسک یک صنعت یا پروسه شیمیایی بدست می آید این روش مشابه روش ارزیابی احتمال ریسک است که در صنایع هسته ای به کار می رود.

اسلاید ۱۰ :

آنالیز کیفی ریسک

در این روش از کلمات با عبارات توصیفی برای نشان دادن بزرگی پیامدهای ممکن و احتمال رخداد آنها استفادهخ می شود. این مقیاسها را می توان متناسب با شرایط تهیه کرد .

این آنالیز اولویتها را برای اهداف مختلف از جمله آنالیزهای بیشتر فراهم می کند. این آنالیز به ویژه زمانی مفید است که اطلاعات قابل اعتمادی برای روشهای کمی در دسترس نباشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 85 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد