دانلود فال پاورپوینت جوانه

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فال پاورپوینت جوانه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فال پاورپوینت جوانه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف:

ساقه اولیه ای که رشد کامل انجام نداده و فاصله میانگره های آن کم شده است.

انواع جوانه از نظر عملکرد

۱) جوانه های ساقه زا و چوب زا

۲) جوانه های مولد گل

۳) جوانه های مخلوط یا متعدد

اسلاید ۲ :

انواع جوانه از نظر مبداء و محل تشکیل

 

۱) جوانه های انتهایی Top buds

 

۲) جوانه های جانبی Lateral

 

۳) جوانه های نابجا Adventitious buds

اسلاید ۳ :

انواع جوانه از نظر نوع پوشش

 

۱) جوانه های فلس دار  

۲) جوانه های بدون فلس  

اسلاید ۴ :

تعریف:

ساقه تغییر شکل یافته ای که تقارن محوری خود را از دست داده و تقارن سطحی

پیدا کرده است.

منشاء برگ

مراکز مریستمی فعال بنام حلقه بنیادی در کناره های نوک ساقه

اسلاید ۵ :

قسمتهای مختلف برگ یک گیاه دولپه ای

۱) گوشواره Stipule

۲) غلاف یا نیام Sheet

۳) دمبرگ Petole

۴) پهنک Blade

اسلاید ۶ :

ساختمان داخلی برگ

۱) ساختمان داخلی نیام

۲) ساختمان داخلی دمبرگ

۳) ساختمان داخلی پهنک

اسلاید ۷ :

انواع مزوفیل در برگهای مختلف

۱) مزوفیل همگن و یکنواخت

۲) مزوفیل ناهمگن و متقارن

۳) مزوفیل ناهمگن و نامتقارن

اسلاید ۸ :

رگبرگها

۱) رگبرگ در گیاهان تک لپه

۲) رگبرگ در گیاهان دولپه

۳) رگبرگ در بازدانگان

انواع انشعابات رگبرگی

۱) انشعابات شانه ای

۲) انشعابات پنجه ای

اسلاید ۹ :

ناهنجاریهای برگی

فلسی شدن برگ

خاری شدن برگ

گوشتی شدن برگ

پیچک شدن برگ

برگه شدن برگ

اسلاید ۱۰ :

تغییرات گوشوارکها

۱) خاری شدن

۲) برگ شدن

۳) ساقه آغوشی شدن

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 30 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد