بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

انقلاب فرانسه (۱۷۹۹-۱۷۸۹) دوره‌ای از دگرگونی‌های اجتماعی سیاسی در تاریخ سیاسی فرانسه و اروپا بود. این انقلاب، یکی از چند انقلاب بزرگ در طول تاریخ جهان است که پس از فراز و نشیب‌های بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری لائیک در فرانسه و ایجاد پیامدهای عمیقی در کل اروپا شد.
پس از انقلاب در ساختار حکومتی فرانسه، که پیش از آن سلطنتی با امتیازات فئودالی برای طبقه اشراف و روحانیون کاتولیک بود، تغییرات بنیادی در شکل‌های مبتنی بر اصول جدایی دین از سیاست، روشن‌گری، ملی‌گرایی دموکراسی و حقوق شهروندی پدید آمد.

اسلاید 2 :

با این حال این تغییرات با آشفتگی‌های خشونت‌آمیزی شامل اعدام‎ها و سرکوبی‌ها در طی دوران حکمرانی وحشت و جنگ‌های انقلابی فرانسه همراه بود. وقایع بعدی که می‌شود آن‌ها را به انقلاب فرانسه ربط داد شامل: جنگ‌های ناپلئونی و بازگرداندن رژیم سلطنتی و دو انقلاب دیگر که فرانسه امروزی را شکل داد است.
برخی معتقدند که اولین جرقه انقلاب، یورش به باستیل بود و در آن زمان نیز مردم هنوز به براندازی سلطنت فکر نمی‌کردند و برخی آغاز آن را ماه مه ۱۷۸۹ (میلادی) می‌دانند. پایان آن را ۱۷۹۵ یا ۱۷۹۹ می‌دانند و برخی سال ۱۸۰۴ که ناپلئون اعلام امپراطوری نمودو گاهی تمام دوره ناپلئون را تا ۱۸۱۵ نیز در جزء انقلاب فرانسه می‌آورند ولی اغلب آغاز عصر ناپلئون را پایان دوره انقلاب می‌شمارند

اسلاید 3 :

تُوکُویْل، از اندیشمندان هم‌عصر انقلاب، معتقد است که با وجود آن همه تلاش برای وقوع انقلاب، نتیجه کار دموکراسی نبود. شاید به همین دلیل است که وی برخلاف بسیاری، سال ۱۷۸۹ (شروع انقلاب) را سال پایان انقلاب می‌داند. با این حال به نظر بسیاری، انقلاب با سقوط زندان باستیل در سال ۱۷۸۹ آغاز شد. شاه، لویی شانزدهم، در سال ۱۷۹۳ اعدام شد و سرانجام، در سال ۱۷۹۹ هنگامی که ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، انقلاب پایان پذیرفت.
پس از ناپلئون دوباره نظام جمهوری جایگزین شد تا این که ناپلئون سوم (برادرزاده ناپلئون)، کودتا نمود و امپراتوری دیگری به راه انداخت. پس از آن جمهوری‌های متعدد شکل گرفت. بدین ترتیب در کم‌تر از یک قرن ، بر فرانسه به شکل‌های گوناگونی مانند جمهوری ، دیکتاتوری ، سلطنت مشروطه و دو امپراتوری متفاوت حکم‌فرمایی شد . تا به امروز که جمهوری پنجم بر فرانسه حکمفرماست.

اسلاید 4 :

شامل اشراف و نجبای درباری و روحانيون عالی رتبه بود.
چون اینان که اقليتی اندک بودند، منابع اصلی قدرت و ثروت را در دست داشتند؛ وسيع ترين زمین ها و مهم ترين مناصب حکومتی به آنان تعلق داشت و از معافيت مالياتی برخوردار بودند.

اسلاید 5 :

عمدتاً شهرنشينان را تشکیل می دهند .
اينان به تجارت، وکالت، نويسندگی و صنعت اشتغال داشتند . مردمانی روشنفکر و تحصيل کرده بودند که با افکار جديد آشنايی داشتند اما اشرافيان (طبقه ی ممتاز) آنان را در اداره ی سياسی کشور سهيم نمی کردند و با محدوديت هایی مانع فعاليت های آزاد اقتصادی آنان می شدند ؛ به همين دليل، مردم طبقه ی متوسط اغلب از نظام سلطنت استبدادی ناراضی بودند.

اسلاید 6 :

از دهقانان فقير و طبقه ی کارگران صنعتی بود. اينان اکثريت جامعه ی فرانسه را تشکيل می دادند. اين مردم نيروی اصلی کار و توليد بودند ولی در عين حال فقيرترين مردم بودند ؛ لذا در بی سوادی و گرسنگی زندگی می کردند و اشراف و رژيم حاکم را مسبِّب اصلی تيره روزی خود می دانستند.

اسلاید 7 :

1- سلطنت طلبان : خواهان پا برجایی لویی شانزدهم بودند.
2- اعتدالیون: استقرار حکومت مشروطه سلطنتی(مانند انگلستان)
3- جمهوری خواهان اعتدالی(ژیروندها): (اعضای آن از ولایت ژیروند بودند) خواهان استقرار مسالمت آمیز حکومت جمهوری و برچیده شدن نظام پادشاهی مطلق بودند .
4- جمهوری خواهان افراطی (ژاکوبن ها): در صومعه ژاکوبن در پاریس دور هم جمع می شدند

اسلاید 8 :

آزادی خواهان فرانسه در سال 1789 م لویی شانزدهم را به تسلیم وا داشته نظام سلطنتی مشروطه برقرار کردند. اما تلاش نافرجام لویی شانزدهم برای بازگرداندن رژیم سابق ، انقلابیون را بر آن داشت تا ضمن لغو نظام سلطنتی رژیم جمهوری برقرار کنند.(1792م) در این میان لویی شانزدهم و همسرش ماری آنتوانت دستگیر و اعدام شدند.

اسلاید 9 :

قلعه باستیل زندانی بود در پاریس که در فرانسه تحت عنوان باستیل سِن آنتُوان نامیده می‌شود. معروفیت این قلعه به فتح آن در ۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹ بدست انقلابیون فرانسه برمی‌گردد. در این تاریخ این قلعه مورد هجوم مخالفان لویی شانزدهم قرار گرفت. این اتفاق را آغاز انقلاب فرانسه می‌نامند. در سال بعد از فتح این قلعه جشنی به این مناسبت برگزار شد که هم‌اکنون این روز را در فرانسه به عنوان روز ملی جشن می‌گیرند و جزو تعطیلات رسمی این کشور نیز محسوب می‌شود. لغت باستیل در فرانسه به معنی قلعه است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید