بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه ای بر مدیریت ریسک در سازمان ها

اسلاید 2 :

مقدمه

کلیه سازمان ها، شرکت ها، نهادها و جوامع اعم از کوچک و یا بزرگ، خصوصی و یا عمومی ، دولتی و یا غیر دولتی در هر سطحی از عملکرد و در هر زمان و مکان با دامنه ای از ریسکها و فرصتها که ممکن است بطور مثبت و یا منفی بر کارکرد آنها در دستیابی به اهدافشان تاثیر بگذارد مواجه می باشند .

با تحولات جهانی این ریسکها در حال افزایش است .

اسلاید 3 :

میزان اهمین این ریسکها برای سازمانها یکسان نیست . عوامل درونی و عوامل بیرونی زیادی بر میزان این اهمیت تاثیر دارند. بر این اساس هر سازمانی با ریسکهایی مخصوص به خودش مواجه است .

آنچه کاملا واضح است این است که نمی توان مدل یکسان و واحدی از مدیریت ریسک و بحران بتواند توسط همه سازمانها بکار گرفته شود.

با این حال از سالهای 1990 میلادی تلاشهای ارزشمندی در زمینه استانداردسازی این فعالیت و سیستمها توسط سازمانهای وضع کننده استانداردها و سایر موسسات علاقمند در سطوح ملی و بین المللی آغاز گردید.

اسلاید 4 :

اهمیت مدیریت ریسک در نظام سلامت

اسلاید 5 :

خطای پزشکی

خطای پزشکی در تمام دنیا اتفاق می افتد. بطور رسمی خطاهای پزشکی بیشتر از ترابری های هوایی در دنیا انسان را به کام مرگ می کشاند .

در سراسر دنیا ورود به بیمارستان خطرناک تر از هزار کیلومتر رانندگی است .

اسلاید 6 :

ثبت خطاهای پزشکی در کشورهای توسعه یافته

نگاه پلیسی و امنیتی به خطاهای پزشکی در برخی از کشورها

آمریکا بیشترین میزان ثبت خطاهای پزشکی را در جهان دارد . آن ها از هر خطایی برای اصلاح سیستم خود استفاده می کنند .

مدیریت خطاهای پزشکی در دنیا به صورت علم درآمده و به شیوه ای نظام مند با آن برخورد می کنند.

اسلاید 7 :

IOM  انستیتو پزشکی بیان کرده است که 44000 تا 98000 نفر در سال به دلیل خطاهای پزشکی می میرند .

خطاهای پزشکی هشتمین علت مرگ و میر در آمریکاست.

دکتر اسنبرگ  : ما با یک اپیدمی خطاهای پزشکی در این کشور مواجهیم.

اسلاید 8 :

خطای پزشکی موقعی اتفاق می افتد که یک بخشی از مراقبت پزشکی برنامه ریزی شده کار نکند ، یا موقعی که یک برنامه اشتباه مورد استفاده قرار گیرد .

اسلاید 9 :

خطای پزشکی در کجا اتفاق می افتد؟

خطای پزشکی در هر جایی از سیستم بهداشت و درمان اتفاق می افتد :

.1بیمارستان ها

.2درمانگاهها

.3مراکز جراحی سرپایی

.4مطب پزشکان

.5آسایشگاهها

.6داروخانه ها

.7خانه های بیماران

اسلاید 10 :

16-10 درصد از بیماران بستری در بیمارستان دچار خطا یا عوارض ناخواسته می شوند.

نیمی از این موارد قابل مدیریت و پیشگیری هستند.

دو سوم مرگ و میرهای جراحی 3 روز یا بیشتر پس از عمل جراحی روی می دهد زمانی که بیمار به بخش منتقل شده است (آیا قابل پیشگیری است؟)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید