دانلود فایل پاورپوینت آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تمام حرفه های شناخته شده مانند پزشکی ، حقوق ، مهندسی و معماری ، برای خود یک آیین و رفتار تهیه کرده اند. هدف اساسی از تهیه چنین آیین های رفتاری ، ارائه رهنمودهای عملی به اعضا برای داشتن طرز تفکر حرفه ای به گونه ای است که کیفیت ضوابط حرفه آنها را بهبود بخشد.

اسلاید ۲ :

تمام حرف های شناخته شده چندین ویژگی دارند . مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :

پذیرش وظیفه خدمت به جامعه

نیاز به اعتماد جامعه

وجود حداقل شرایط از پیش تعیین شده برای ورود به حرفه، از جمله مهارت های تخصصی لازم که از طریق آموزش و تجربه به دست می آید .

پایبندی اعضای حرفه به مجموعه ای از اصول،ضوابط و ارزشهای مربوط درآن حرفه

 

اسلاید ۳ :

آیین رفتار حرفه ای شامل ضوابط عمومی و اصول بنیادی حرفه حسابرسی است که باید توسط حسابرسان مستقل (حسابداران رسمی) به منظور دست یابی به هدف های مورد نظر حرفه حسابداری رعایت شود .

اصول بنیادی – مسئولیت حرفه ای را در قبال جامعه ، صاحبکاران و اعضای حرفه بیان می کند.

احکام – کاربرد های عملی اصول بنیادی است و رفتار قابل قبول را تعریف میکند و مراجع تصمیم گیری را برای استاندارد های کار مشخص می سازد.

 

اسلاید ۴ :

از دیدگاه آیین رفتار حرفه ای ، اهداف حرفه حسابداری عبارت است از :

دست یابی به بهترین اصول و ضوابط حرفه ای

اجرای عملیات در بالا ترین سطح ممکن بر اساس اصول و ضوابط حرفه ای

تامین منافع عمومی

 

اسلاید ۵ :

اعتبار – جامعه به اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی قابل اتکا و معتبر نیاز دارد .

حرفه ای بودن – افراد حرفه ای در زمینه حسابداری حرفه ای باید به سادگی توسط صاحبکاران ، کارفرمایان و سایر اشخاص ذینفع ، قابل تشخیص و شناسایی باشد .

کیفیت خدمات – اطمینان از اینکه کلیه خدمات ارائه شده توسط حسابداران رسمی باید مطمئن شوند چهارچوبی برای رفتار حرفه ای وجود دارد که ناظر بر ارائه آن خدمات است .

 

اسلاید ۶ :

اصول بنیادی آیین رفتار حرفه ای ، اعضا رادر اجرای مسئولیت های حرفه ای راهنمایی نموده و باورهای زیربنایی مربوط به رفتار و عملکرد حرفه ای را بیان می کند .

اسلاید ۷ :

درستکاری – حسابدار رسمی باید در انجام خدمات حرفه ای خود درستکار باشد .

بیطرفی – حسابدار رسمی باید بیطرف باشد و نباید اجازه دهد هرگونه پیش داوری ، جانب داری ، تضاد منافع یا نفوذ دیگران ، بی طرفی خود را در ارائه خدمات حرفه ای مخدوش کند .

صلاحیت و مراقبت حرفه ای – حسابدار رسمی باید خدمات حرفه ای را با دقت ، شایستگی و پشت کار انجام دهد. وی همواره موظف است میزان دانش و مهارت حرفه ای خودرا در سطحی نگاه دارد که بتوان اطمینان حاصل کرد خدمات وی به گونه ای قابل قبول و مبتنی بر آخرین تحولات در حرفه و قوانین و مقررات ارائه می شود .

رازداری – حسابدار رسمی باید به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ازائه خدمات حرفه ای خود به دست می آورد ، توجه کند و نباید چنین اطلاعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار یا کارفرما استفاده و یا افشا کند ، مگرآنکه از نظر قانونی یا حرفه ای حق یا مسئولیت افشای آن را داشته باشد .

رفتار حرفه ای – حسابدار رسمی باید به گونه ای عمل کند که با حسن شهرت حرفه ای او سازگار باشد و از انجام اعمالی بپرهیزد که ممکن است اعتبار حرفه را خدشه دار کند .

اصول و ضوابط حرفه ای – حسابدار رسمی باید خدمات تخصصی حرفه ای را مطابق اصول و ضوابط حرفه ای انجام دهد و همچنین درخواست های صاحب کار یا کارفرماهای خودرا به گونه ای با مهارت و دقت انجام دهد که با الزامات درستکاری ، بیطریفی و در مورد حسابداران رسمی شاغل ، با استقلال وی سازگار باشد.

 

اسلاید ۸ :

احکام رهنمود هایی را درمورد نحوه کاربرد اهداف و اصول بنیادی مزبور برای موقعیت هایی ارائه می کند که حسابداران رسمی در حین کار با آن مواجه می شوند .

احکام به سه بخش تقسیم می شوند :

احکام قابل اجرا توسط کلیه حسابداران رسمی

احکام قابل اجرا توسط حسابداران رسمی شاغل

احکام قابل اجرا توسط حسابداران رسمی غیر شاغل

 

اسلاید ۹ :

درست کاری و بی طرفی

درست کاری تنها به معنی صادق بودن نیست ، بلکه برخورد منصفانه و صادقانه را شامل می شود . اصل بی طرفی ، حسابداران رسمی را به برخورد منصفانه ، درست کارانه و به دور از تضاد منافع ملزم می کند .

تضاد منافع

حسابداران رسمی اغلب در فرایند ارائه خدمات حرفه ای خود با موضوع تضاد منافع روبه رو می شوند. این گونه موارد تضاد منافع ممکن است به شکل های بسیار متفاوت ، ازموارد نسبتا ساده تا مسائل پیچیده ای چون تقلب و اعمال غیر قانونی بروز کند . هرچند ارائه فهرستی جامع از کلیه مواردی که ممکن است در آنها تضاد منافع پیش آید مقدور نیست ، اما حسابداران رسمی باید همواره نسبت به شرایطی که منجر به بروز تضاد منافع می شوند ، هوشیار باشند .

اسلاید ۱۰ :

 

مسئولیت های حسابداران رسمی گاه با انتظارات درون و برون سازمانی در تضاد است ، ازین رو :

الف) خطر اعمال فشار می تواند از سوی مدیریت صاحبکار ، همکاران ارشد حسابداران رسمی یا به واسطه روابط خانوادگی یا شخصی بروز کند ، در واقع حسابدار رسمی باید از ایجاد روابط یا منافعی که می تواند برکار او تاثیر نامطلوب بگذاردو به درستکاری حرفه ای وی لطمه وارد کند ، بپرهیزد.

ب) ممکن است از حسابدار رسمی خواسته شود تا مغایر با اصول و ضوابط حرفه ای عمل کند .

ج) حسابدار رسمی ممکن است بین وفاداری نسبت به مافوق و رعایت اصول و استانداردهای حرفه ای با تضاد روبه رو شود.

د) ارائه یا انتشار اطلاعات گمراه کننده ای که ممکن است در جهت منافع صاحب کار یا کارفرما باشد از مصادیق مفهوم تضاد منافع است ، صرف نظر از اینکه ارائه یا انتشار چنین اطلاعاتی در جهت منافع حسابدار رسمی باشد یا نباشد .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 31 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد