بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • تعریف :

هر اختلال ناگهانی غیر تروماتیک که تظاهر بالینی عمده آن درد

شکمی و تندرنس باشد و به عمل جراحی اورژانس نیاز داشته باشد .

اسلاید 2 :

 انواع درد شکم

 • 1 – احشایی (ویسرال) :
 • مربوط به تحریکات عصبی دیواره احشای توخالی و یا کپسول ارگان های توپر ناشی از اتساع ، التهاب و یا ایسکمی آنها
 • ویژگی های درد :
 • به کندی آغاز می شود
 • مبهم است
 • محل دقیق آن مشخص نیست
 • طول کشیده است
 • احساس درد عمیق و منتشر در اپی گاستر میانی ، ناحیه اطراف ناف ، قسمت تحتانی شکم یا پهلوها
 • درد احشایی غالبا در قسمت میانی شکم احساس می شود .

اسلاید 3 :

 • 2 – پریتال (جداری)
 • با تحریک صفاق جداری ایجاد می شود .
 • ویژگی درد :
 • حاد تر
 • تیز تر
 • محل درد دقیق تر از نوع احشایی مشخص می شود .
 • انتشار پوستی درد معادل نواحی T6 تا L1 نخاعی است .
 • احساس درد در یکی از 4 ربع شکم یا اطراف ناف یا مرکز شکم

اسلاید 4 :

 • 3 - درد های راجعه :
 • احساس درد که در محلی دور از محل اولیه ی یک محرک قوی احساس می شود .
 • ناشی از تقاطع فیبرهای عصبی آوران از مناطق بسیار متفاوت در شاخ خلفی نخاع
 • پاتولوژی در کبد ، کیسه صفرا و دیافراگم راست : احساس درد در شانه راست
 • پاتولوژی در قلب ، دم پانکراس ، طحال و دیافراگم چپ : احساس درد در شانه چپ
 • پاتولوژی در حالب : احساس درد در اسکروتوم و بیضه ها

اسلاید 5 :

علل شایع شکم حاد

 • اختلالات دستگاه گوارش :

1 – آپاندیسیت *

2 – انسداد روده کوچک و بزرگ *

3 – زخم معده سوراخ شده *

4 – فتق گیر افتاده

5 – سوراخ شدگی روده

6 – دیورتیکولیت مکل

7 – اختلالات التهابی روده

8 – گاسترو انتریت

9 – گاستریت حاد

10 – آدنیت مزانتر

11 – عفونت های انگلی

اسلاید 6 :

 • اختلالات کبد ، طحال و سیستم صفراوی :

1 – کله سیستیت حاد *

2 – کلانژیت حاد

3 – آبسه کبدی

4 – تومور کبدی پاره شده

5 – پارگی خود به خودی طحال

6 – انفارکت طحال

7 – کولیک صفراوی

8 – هپاتیت حاد

اسلاید 7 :

 • اختلالات پانکراس :

1 – پانکراتیت حاد *

 • اختلالات دستگاه ادراری :

1 – کولیک کلیوی حالبی *

2- پیلونفریت حاد

3 – سیستیت حاد

4 – انفارکت کلیوی

بیماری های خلف صفاقی :

1 – خونریزی خلف صفاقی

اسلاید 8 :

 • بیماری های زنان :

1 – حاملگی نابجای پاره شده

2- پیچ خوردگی تومور تخمدان

3 – پارگی کیست تخمدان

4 – سالپنژیت حاد *

5 – قاعدگی دردناک

6 – اندومتریت

7 – بیماری های التهابی لگن

8 – میتل اشمرز

اسلاید 9 :

 • بیماری های عروقی :

1 – پارگی آنوریسم های آئورتی و احشایی

2- کولیت حاد ایسکمیک

3 – ترومبوز مزانتر

 • بیماری های پریتوئن :

1 – آبسه های داخل شکمی

2 – پریتونیت اولیه

3 – پریتونیت سلی

بیماری های تناسلی مردانه :

1 – پروستاتیت

2 – تورشن بیضه

اسلاید 10 :

 • بیماری هایی که مورد جراحی و حتی گاهی داخل شکمی نیستند ولی تظاهرات شکم حاد را نشان می دهند :
 • پنومونی
 • انفارکتوس میوکارد
 • کریز سیکل سل
 • کتواسیدوز دیابتی
 • لوسمی حاد
 • مسمومیت با سرب یا سایر فلزات سنگین
 • محرومیت از مخدر ها
 • هرپس زوستر
 • سایکوژنیک
 • ...
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید