بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

موارد مصرف :

ضد درد موضعی، آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت، دردهای سیاتیکی، گرفتگی عضلانی، کشیدگی و التهاب تاندونها

اجزاء فرآورده :

هر 100 ml  از ماده موثره این لوسیون محتوی 60 ml عصاره بذر گشنیز با نام علمی Coria dium sativum :

20 ml  اسانس کرفس با نام علمی  Apiumgraveole s هر دو از خانواده چتریان :

1- دانه رازيانه               25%                Foe iculum vulgare

2-دانه زيره سبز            12/5%             Cumi um cymi um

3برگ بو                     12/5%              Laurus obilis

4-دم گيلاس               12/5%             Cerasus avium

5-كاكل ذرت               12/5%              Zea mays

6-ميوه خارخاسك       12/5%              Tribulus terrestris

7-تخم خربزه            12/5%               Cucumis  melo

اسلاید 2 :

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

موادموثره موجود در اين فرآورده به علت داتشن اثرات مدر و ضد اسپاسم باعث شل شدن عضلات صاف مجاري ادرار و تسهيل خروج سنگ مي گردد .

طریق مصرف و دوزاژ :

بزرگسالان روزي 3 بار ،‌هر بار 60-50 قطره در يك فنجان آب سرد بعد از غذا ميل شود . در موارد حاد ، درمان با سنكل مي تواند تا مدت يك ماه ادامه يابد . در درمان حالت مزمن بيماري و به منظور پيشگيري از تشكيل مجدد سنگ مقدار مصرف 30 قطره 3-2 بار در روز براي مدت يك هفته توصيه مي گردد كه اين رژيم درماني بايد هر ماه تكرار شود .

موارد احتياط :

مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است منجر به اختلال آب و الكتروليتها گردد .

نوشيدن مقادير زياد آب و مايعات همزمان با مصرف اين دارو توصيه مي شود

در صورت بروز اختلالات گوارشي بايد بعد از غذا ميل شود

در افراد حساس به كاكل ذرت احتمال بروز واكنشهاي آلرژيك مانند درماتيت تماسي و كهير وجود دارد .

اسلاید 3 :

موارد مصرف :

انوكسولون در درمان التهابات پوستي و موارد زير بكار مي رود :

- قرمزي پوست نوزادان ناشي از ادرار سوختگي

- قرمزي پوست در اثر آفتاب سوختگي

- اگزماهاي ملايم در سطح صورت ،‌پلكها و اطراف دهان

-خارش ناشي از نيش حشرات ، خارش هاي انگلي يا خارش دستگاه تناسلي در زنان

اجزاء فرآورده :

پماد انوكسولون حاوي 2% اسيد گليسيريتينيك مي باشد كه از گياه شيرين بيان به دست مي آيد .

اسلاید 4 :

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

مكانيسم اثر پد تورومي اسيد گليسيريتينيك با وجود شباهت ساختماني آن به هيدروكورتيزون مورد ترديد مي باشد . مطالعات انجام شده نشان داده است كه گليسيريتينيك اسيد تمايل نسبي به اتصال با گيرنده هاي گلوكورتيكوييدي و ميزالوروتيكوييدي را دارد و احتمالا با تاثير بر اين گيرنده ها ، روي فعاليت استروييدهاي آندوژن تاثير مي نمايد .

همچنين اين تركيبات با وقفه عمل آنزيم11-Beta Hydroxy steroid در كبد و كليه از تبديل كورتيزول به كورتيزون غير فعال جلوگيري مي كنند . همچنين تركيبات موجود در عصاره شيرين با موجب وقفه ليپواكسيژناز و سيكلو اكسيژناز و كاهش فعاليت اسيد آراسيدونيك مي گردند .

طریق مصرف و دوزاژ :

پس از تميز كردن پوست روزي 2 تا 4 بار لايه نازكي از پماد روي موضع بماليد

موارد احتياط :

1- به علت ايجاد حساسيت در اثر تماس با اين دارو به مدت طولاني و روي سطح وسيعي از پوست استفاده مي شود .

2- در مورد پوست نوزادان روي مخاط و پوستي كه هنوز لايه خارجي آن تشكيل نشده استفاده نشود

3-از استعمال پماد در چشم و اطراف آن خودداري شود

عوارض جانبي :

در صورت مصرف دارو به مدت طولاني و در سطح وسيع و آُسيب ديده پوست احتمال بروز علائم ميزالوكورتيكوييدي وجود دارد .

اسلاید 5 :

موارد مصرف :

- در ماتيت آلرژيك

- پيشگيري و تسكين التهاب و تحريكپ وست بدن شيرخوار بر اثر تماس با ادرار

- آزردگي هاي جلدي ناشي از خراش ها و بريدگي هاي سطحي

- خشكي و ترك پوست

-پيشگيري و درمان آفتاب سوختگي

- تسكين خارش و التهاب ناشي از گزيدگي حشرات

اجزاء فرآورده :

پماد كالاندولا از عصاره تام گلهاي كالاندولا Cale dula offici alis به ميزان 1/5% تهيه شده است

اسلاید 6 :

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

- فلانوييدهاي موجود در گل همشه بهار از آزاد شدن هيستامين و توليد پروستاگلاندين ها جلوگيري مي نمايند . همچنين براي اين دسته از مواد گياه ، اثرات ديگري نظير تثبيت غشا ليزوزومي و تاثير بر نفوذ پذيري و مقاومت مويرگي قائل هستند .

-ساپونين هاي گل هميشه بهار از آزاد شدن هيستامين ،‌برادي كينين و بعضي از آنزيمهاي پروتئوليتيك جلوگيري كرده و با كاهش نفوذ پذيري مويرگها ، مانع ترشح پلاسما به داخل بافتها گرديده و مهاجرت گويچه هاي سفيد را به محل التهاب كاهش مي دهند . بعلاوه گزارشهايي مبني بر وقفه در رشد برخي از باكتريها و قارچها توسط اين مواد وجود دارد .

-كاروتنو ئيدهاي گل هميشه بهار ، بخصوص بتاكاروتن پيش ساز ويتامين A بوده و به اثرات ضد التهاب و التيام بخش فلانوييدها و ساپرنوزيدهاي آن كمك مي كنند . كاروتنوئيها  همچنين همراه با تانن موجود در گياه در پيشگيري و بهبود حالت قرمزي پوست ، تورم و درد ناشي از آفتاي سوختگي كه در اثر اشعه ماوراء بنفش ايجاد مي شود موثر گزارش شده اند .

طریق مصرف و دوزاژ :

روزي چند بار پس از تميز كردن پوست ف به مقدار كافي از پماد روي موضع ماليده شود .

مصرف در حاملگي وشيردهي :

 ايمني مصرف اين فرآورده دردوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

اسلاید 7 :

موارد مصرف :

قطره آنتي ميگرن به عنوان پيشگيري كننده و برطرف كننده حملات ميگرني و سردردهاي با منشاء عصبي  بكار مي رود  .

اجزاء فرآورده :

قطره آنتي ميگرن از عصاره هيدروالكلي گياهان زير تهيه مي شود :

1- دانه رازيانه                         30%          Foe iculumvulgare]

2-ريشه سنبل الطيب             30%           Valeria aoffici alis

3-پوست ساقه بيد               20%            Salix alba

4-برگ بادرنجبويه                 20%           Melissa offici alis

اسلاید 8 :

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

مكانسيم دقيق اثر ضد ميگرني اين فرآورده بطو كامل شناخته نشده است . آنتي ميگرن به دليل داشتن سنبل الطيب و بادرنجبويه داراي اثرات مضعف سيستم اعصاب مركزي مي باشد . ساليسين موجود در پوست بيد اثر ضد درد مشابه ساليسيلات ها ايجاد مي نمايد .

طریق مصرف و دوزاژ :

به محض شروع اولين آثار حمله ميگرني 30 تا 40 قطره در يك فنجان آب سرد ريخته و ميل شود . در صورت لزوم مي توان بعد زا يك ساعت مصرف دارو را تكرار نمود .

تداخل دارويي :

- از مصرف همزمان اين فرآورده با داروهاي حاوي ساليسيلات ها خودداري شود .

- مصرف اين فرآورده موجب تشديد اثر ساير داروهاي آرامبخش مي شود .

موارد احتياط :

 

1- مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است ايجاد خواب آلودگي نمايد بنابراين هنگام رانندگي و يا كار با ابزاري كه به هوشياري كامل نياز دارد با احتياط مصرف شود .

2- در افراد حساس به ساليسيليك اسيد ،‌مبتلا به آُسم ، زخمهاي حاد گوارشي ‌فهموفيلي ،‌نقرس ،‌اختلالات انعقادي و كمي پروترومبين خون با احتياط مصرف شود .

مصرف در حاملگي وشيردهي :

ايمني در مصرف اين فراورده در دوران بارداري  وشيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار بايد سنجيده شود.

اسلاید 9 :

موارد مصرف :

قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پروستات ، سوزش و تكرار ادرار بكار مي رود .

اجزاء فرآورده :

  قطره پروستاتان از عصاره هيدروالكلي گياهان زير تشكيل شده است :

ريشه گزنه                     20%                 Urtica dioica

اندام هوايي گزنه             10%                Urtica dioica

تخم كدوي بدون پوست     20%                Cucurbita pepo

گل بابونه                       20%                Matricaria chamomilla

ميوه خارخاسك               20%               Tribulus terrestris

ميوه انيسون                 10%                Pimpi ella a isum

اسلاید 10 :

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

مطالعات انجام شده نشان داده است كه سيتوسترول موجود در اين فرآورده با مهار آنزيم 5-آلفا-ردوكتاز ( عامل اصلي تبديل تستوسترون به 5-آلفا-دي هيدروتستوسترون DHT ) باعث كاهش غلظت دي هيدرو تستوسترون در سرم مي گردد و در نتيجه رشد غده پروستات را متوقف مي نمايد . ايزو لكتين موجود در گزنه با رقابت در اتصال به گيرنده هاي تستوسترون در بافت پروستات موحب وقفه هايپرلايز پروستات مي گردد . همچنين تركيبات موجود در اين فرآورده داراي اثرات ضد التهاب ف محرك سيستم ايمني و كاهش دهنده تونوس عضلات صاف پروستات مي باشد و موجب تسهيل جريان ادرار و بهبود حال بيمار مي گردد .

طریق مصرف و دوزاژ :

روزي 3 بار هر بار 30 تا 40 قطره در يك فنجان آب سرد ريخته و بعد از غذا ميل شود . قطره پروستاتان را مي توان براي مدت 6 تا 12 ماه مصرف نمود .

موارد احتياط :

با مصرف اين فرآورده احتمال بروز اختلالات گوارشي (تحريك معده ) و واكنشهاي آلرژيك وجود دارد . در صورت بروز علائم حساسيت از مصرف اين دارو خودداري گردد.

اين فرآورده در كودكان ممنوعيت مصرف دارد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید