دانلود فایل پاورپوینت اثرات مهاجرت ، شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی

PowerPoint قابل ویرایش
59 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اثرات مهاجرت ، شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اثرات مهاجرت ، شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شهرنشيني

شهرنشيني بيش از پنج هزار سال قدمت دارد. تا سال 1900 از هر هشت نفر، فقط يكي در مناطق شهري زندگي مي‌كرد. اما در پايان قرن ببستم نيمي از جمعيت جهان شهرنشين بودند که دو سوم از اين جمعيت در كشورهاي جهان سوم زندگي مي‌كنند (گيلبرت وگاگلر، 1375:7).

گسترش شهرنشيني بخصوص در دوره معاصر سبب دل مشغولي بسياري از نخبگان و صاحبنظران گوناگون به مسائل و پيامدهاي ناشي از توسعه شهر وشهرنشيني شده است:گسترش شهرنشيني به عنوان يك پديده معمول در جوامع، موجب شده كه مسئله "شهر" يكي از مسائل مهم جامعه‌شناسي شود (ممتاز،1379:3 ).

اسلاید 2 :

نظام شهرنشینی و روند سریع آن در کشور های در حال توسعه سبب هجوم گسترده به شهرها و پیدایش بخش خدمات متورم، حاشیه نشینی گسترده، بیکاری پنهان، پیدایش دوگانگی شبکه های اجتماعی مهاجرین در شهرها می گردد.

 شهرهای کشورهای رشد نیافته نهاد‌های دورگه‌ای هستند که در نتیجه دو واکنش پدید آمده‌اند:

qاول واکنش به تقسیم کار اجتماعی که پدیده ای بومی است

qدوم واکنش به ادغام در اقتصاد جهانی (گیلبرت و گاگلر 1375 : 31).

ž

اسلاید 3 :

تعريف مهاجرت

مهاجرت در معني عام كلمه يعني ترك سرزمين اصلي و ساكن شدن در سرزميني ديگر بطور موقت یا دائم.

تعريف ديگر مهاجرت عبارتست از تغيير محل اقامت ، ضمن عبور از مرزهاي سياسي براي مدتي بيش از يك سال

با توجه به اين تعريف دو نوع مهاجرت تشخيص داده مي شود:

ž مهاجرت داخلي ، يا درون مرزي

ž مهاجرت خارجي يا بين المللي

اسلاید 4 :

فرايند مهاجرت

امروز برخلاف تاريخ باستان مهاجرت ديگر انگيزه هاي زيستي و بيولوژيكي و يافتن غذا و يا سرپناه ندارد

بلكه مهاجرت در جهان امروز پديده اي اجتماعي ـ اقتصادي ـ سياسي و فرهنگي است.

دونالد ـ جي ـ بوك مهاجرت را اينگونه تعريف مي كند مهاجرت عبارتست از پاسخ ارگانيسم انساني ، به نيروهاي اقتصادي ـ اجتماعي و جمعيتي در محيط.

« آستانه كوچ» نقطه اي است كه فرد احتمالاً در آن نقطه از نظر روحي ، رواني و ديگر ويژگي هاي فردي از موطن خويش حداقل از نظر پيوندهاي فكري ، معنوي فرد در آستانه مهاجرتي تغيير كرده و وي را به مهاجرت راغب مي سازد .

اسلاید 5 :

مهاجرت، شهرنشيني و بيكاري

    بسیاری از کشورهای روبه توسعه از آمیزهء سه پدیدهء مهاجرت سیل‏آسا از روستا به‏ شهر،بهره‏وری ناچیز کشاورزی و بیکاری و کم‏کاری فزایندهء شهری و روستایی به ستوه‏ آمده‏اند.این سه پدیده به هم گره خورده و هر یک دیگری را تقویت می‏کند

اسلاید 6 :

امروزه‏ با توجّه به تجربه کشورهای در حال توسعه کاملا روشن است که‏ آهنگ مهاجرت از روستا به شهر از آهنگ ایجاد مشاغل شهری‏ فزونی یافته و تا حدود زیادی از ظرفیت صنایع و خدمات‏ اجتماعی شهری در جذب مؤثّر کارگران فراتر رفته است .

لذا امروزه مهاجرت باید به عنوان اساسی ترين پدیدهء تقویت‏کنندهء کارگر اضافی شهری،بررسی می شود .

اسلاید 7 :

روند شهر نشینی

žشهرنشینی بطئی(كند-آهسته) در فاصله سالهای 1300 تا 1340

žشهرنشینی سریع از 1340 تا 1355

 گرایش به شهرنشینی و افزایش مهاجرت های داخلی و جابجایی های جمعیت را نمی توان بدون ارجاع به الگوی  توسعه اقتصادی بیان کرد،

 در این دوره شهرنشینی همراه با مشکلات شهری بوده است که باعث پیدایش نظریه های ضدشهری و بازگشت به روستا شده است اما این نظریه ها در برخورد با مسائل و مشکلات شهری کارساز به نظر نمی رسد.

  از ویژگی های مهم این دوره:

 گسترش روابط سرمایه داری و نابودی شیوه های تولید سنتی،

  روندهای مهاجرتی گسترده از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ،

  تغییر تناسب جمعیت شهری و روستایی به نفع جمعیت شهری،

  رشد سریع شهرهای بزرگ و خاصه پایتخت و پیچیدگی روزافزون زندگی شهری و بروز آنچه به مشکلات شهری معروف است، می باشد.

اسلاید 8 :

مدرنیزاسیون و یکپارچگی بازار داخلی به عنوان آغاز تحول شهری مطرح شده است.

روند مدرنیزاسیون که با اقدامات دولت رضاشاه آغاز شده بود، با شروع جنگ جهانی دوم و اشغال متوقف شد.

 بنابراین طی دوره 1320 -1332 با وقفه ای در روند مدرنیزاسیون مواجه هستیم البته این دوره شروع مهاجرت های داخلی ایران است.

از کودتای 28مرداد 1332 تا 1345 روند مدرنیزاسیون دوباره ادامه یافته است.

اسلاید 9 :

   در این دوره زمینه های تضعیف شیوه های تولید ماقبل سرمایه داری در روستاها از طریق رونق نقدینه کاری فراهم می آمد.

تقریبا در این دوره با شهرنشینی و مهاجرت از روستا به شهر نیز روبرو نیستیم.

qسالهای 1320 تا 1332 شروع حرکتهای مهاجرتی (البته نسبتا محدود) و آغاز شهرنشینی معاصر ایران است.

گسیختگی رابطه شهر و روستا و اتکاء روزافزون شهر به مازاد اقتصادی غیر کشاورزی(مخصوصا نفت) نیز از این دوره شروع می شود.

q طی دوره 1332 تا 1340 میزان مهاجرت زیاد می شود.

 در دوره شهرنشینی سریع رونق شهری و فروپاشی روابط سنتی تولید در روستا در اثر اصلاحات ارضی دو عامل تعیین کننده روند شهرنشینی در این دوره به حساب می آیند. بروز آنچه به مشکلات شهری معروف است، مقارن همین دوره از شهرنشینی است.

اسلاید 10 :

اثر مهاجرت در فرایند توسعه بسیار حادتر از تشدید بیکاری و کم‏کاری شهری است.

در واقع،اهمیّت پدیدهء مهاجرت حتی در تأثیر آن در تخصیص بخش منابع انسانی‏ نیست،

بلکه اثرات آن در رشد اقتصادی به‏طور کلی و در خصوصیات رشد و بویژه در نمودهای توزیعی آن است و از این‏ روست که مطالعهء مهاجرت در سالهای اخیر اهمیّت فزاینده‏ای‏ یافته است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 59 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی و تحلیل اثرات بازارچه های مرزی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی شهرها ( نمونه موردی؛ شهر جوانرود )

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر دهههاي اخیر در تحقیقات اقتصادي، اجتماعی و اکولوژیکی به مناطق مرزي و مسائل آنها توجه بسیاري شده است. این رغبت و علاقه وافر از آن نشأتگرفته است که این مناطق ویژه ممکن است موجب ایجاد سازگاري و همسانی اقتصادي در همگرایی بین کشورها گردند. امروزه بازارچه هاي مرزي نقش مؤثري در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی ش ...

دانلود مقاله اثرات پولشویی بر امنیت اقتصادی مناطق مرزی کشور مطالعه موردی؛ سیستان و بلوچستان

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
چکیدهقاچاق کالا در مناطق مرزي از مهمترین معضلات اقتصادي کشور می باشد که می تواند اثرات مخربی بر تراز تجاري و در نتیجه رشد اقتصادي کشور داشته باشد. در واقع قاچاق کالا به عنوان یکی از ابعاد پولشویی در کشور می تواند امنیت مناطق مرزي کشور را با تهدید مواجه کند.براین اساس، در این پژوهش ضمن تبیین نظري موضوع، سعی شد ...

دانلود مقاله بررسی اثرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی مطالعه موردی ؛ شهر مریوان ، استان کردستان

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهاین تحقیق به بررسی اثرات قاچاق کالا بر شهر مرزي "مریوان"، که در مرز غربی استان کردستان و هم مرز با کشور عراق است، می پردازد. طبق تعریف سازمان جهانی گمرك، »قاچاق تخلف گمرکی است شامل جابه جایی کالا در طول مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی.« امروزه موضوع تجارت آزاد و توجه به امر بازاری ...

مقاله اثرات مهاجرت وشهرنشینی برتوسعه اقتصادی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اثرات مهاجرت وشهرنشینی برتوسعه اقتصادی چکیده: مهاجرت و شهرنشینی از جمله موضوعات مهمی است که در قرن بیستم و بخصوص نیمه دوم آن توجّه بسیاری از محققان و برنامهریزان را به خود جلب نموده است.لیکن نکتهء مهم در مطالعات مربوط به مهاجرت و اثر آن بر افزایش جمعیّت شهرها،توجّه به علت واقعی مهاجرتهاست. امروزه توسعهء ...

مقاله اثرات فقر ، بیکاری و شهرنشینی بر جرایم علیه

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اثرات فقر، بیکاري و شهرنشینی بر جرایم علیه مقدمه: اقتصاد جرم از موضوعات بـین رشـتهاي اسـت و از مباحـث پـر چـالش در اکثـر کشورها محسوب میشود. فعالیتهاي مجرمانه، بـهعنـوان پدیـدة ناخوشـایند اجتمـاعی، معلول عوامل اقتصادي و اجتماعی متعددي است. با توجه بـه اهمیـت موضـوع جـرم در کشورهاي مختلف، مطالعات گوناگونی در ...

مقاله بررسی اثرات اقتصادی توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot ( مطالعه موردی شهرستان نوشهر )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی اثرات اقتصادی توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot (مطالعه موردی شهرستان نوشهر) چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی کلی اثرات اقتصادی توسعه گردشگری در شهرستان نوشهر می باشد. روش جمعآوری اطلاعات دراین پژوهش براساس توزیع پرسشنامه بین بومیان و مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی بودهاست. در این تحقیق برای سنج ...

مقاله پایه های اقتصادی در برنامه ریزی توسعه پایدار منطقه ای

word قابل ویرایش
24 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پایه های اقتصادی در برنامه ریزی توسعه پایدار منطقه ای چکیده با وجود سپری شدن حدود دو دهه از تصویب دستور کار 21 که در آن بر تدوین و کاربرد شاخصهـای توسـعه پایدار تأکید شد، هنوز اجماع کاملی در خصوص شاخص های تبیینکننده پایـداری، طراحـی و اسـتفاده از آنهـا برای سنجش پایداری و همچنین روشهای جامع و کامل که مورد پ ...

مقاله بررسی اثرات اقتصادی - فرهنگی – اجتماعی و زیست محیطی بر توسعه گردشگری روستایی ( نمونه مورد مطالعه روستای یاسه چاه )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده توسعه ي گردشگري روستايي همواره دربردارنده ي آثار فراوان مثبت و منفي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي بر جامعه گردشگرپذير است . تاثيراتي که منجر به بهبود کيفيت زندگي روستاييان ميشود. در اين پژوهش به بررسي تاثيرات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيست حميطي ناشي از توسعه گردشگري روستايي روستاي ياسه چاي ا ...