دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی و صدور اختیارات ( option)

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی و صدور اختیارات ( option) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی و صدور اختیارات ( option) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

*مفهوم اختیارها :

اختیار ها، قراردادهای خاصی است که به دارنده آن حق خرید یا فروش یک دارایی خاص را در قیمت معین و در تاریخ مشخص یا قبل از آن اعطا می کند. اختیار معامله به عنوان یکی از اوراق بهادار اشتقاقی شناخته می شود، که اوراق بهادار  مشتق شده یا اشتقاقی اوراقی هستند که ارزش آنها بستگی به ارزش یک دارایی دیگر دارد. اختیار معامله، قراردادی است بین دو گروه (یک خریدار و یک فروشنده) به نحوی که خریدار از فروشنده اختیار معامله ، حق خرید یا فروش یک سهم را به یک قیمت معین دارد .

اسلاید ۲ :

(Option)*کاربردهای اختیار معامله

Option یا اختیار معامله، فراگیرترین ابزار معامله ای است که تا‌کنون مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجایی که Option هزینه پایین تری در مقایسه با سهام دربردارد، به عنوان یک ابزار قدرتمند در معاملات بکار گرفته می شود و تا حد بسیار بالایی ریسک را کاهش داده و یا درآمد را افزایش می‌دهد. با یک بیان ساده، خریداران اختیار معامله حقوقی دارند و فروشندگان آن تعهداتی دارند. خریداران اختیار معامله حق دارند سهام مربوطه را با یک قیمت مشخص تا یک زمان مشخص خریداری کرده یا بفروشند؛ ولی اجباری برای این کار ندارند. دو نوعOption در بازار سهام موجود است: ‍Call Option (اختیار خرید) و Put Option (اختیار فروش).

اسلاید ۳ :

اختیار خرید :

قراردادی است که به دارنده ان حق خریدکالا یاسهام خاصی رابا قیمت توافقی معین در زمان انقضا یا قبل از ان می دهد.

اختیار فروش :

قراردادی است که به دارنده ان حق فروش سهام خاصی رابا قیمت توافقی معین در زمان انقضا یا قبل از ان می دهد.

اسلاید ۴ :

دو نوع اختیار خرید و فروش در بازار وجود دارد :

الف- اختیار اروپایی :

 اختیار اروپایی حق استفاده از اختیار را فقط در تاریخ انقضاء به دارنده می دهد.

ب- اختیار آمریکایی :

 اختیار آمریکایی حق استفاده از اختیار را در تاریخ انقضاء یا قبل از آن به دارنده می دهد.

*در این ارائه ما فقط به قیمت گذاری اختیارخرید اروپایی می پردازیم وشیوه  قیمت گذاری اختیار ها را در۳ مرحله

مورد بررسی قرار می دهیم:

۱- سرمایه گذار نسبت به ریسک بی تفاوت است واحتمال اینکه سهم در تاریخ انقضا دارای دوقیمت حداکثر وحداقل باشد یکسان است.

۲-سرمایه گذار ریسک گریزاست ،اما تنها دو قیمت درزمان انقضا وجود دارد.

۳-نرخ قیمت سهام به صورت نرمال توزیع شده است.

اسلاید ۵ :

*مرحله ۱:
ارزشیابی یک اختیار خرید :

*  یک اختیار خرید اروپایی منتشره روی یک سهم را در نظر می گیریم که سود سهام پرداخت نمیکند و انقضاء آن پایان سال اول است.

بالاترین قیمت ممکن سهم (vH) : 500 تومان         پایین ترین قیمت ممکن سهم (VL ) : 100 تومان

نرخ بازده بدون ریسک (rF ) : 10%                       قیمت توافقی اختیار خرید ( X) : 300 تومان

نکته : در صورت بی تفاوتی  نسبت به ریسک ارزش بازار سهم در ابتدای سال با ارزش مورد انتظار سهم در پایان سال که با نرخ بدون ریسک (rF) تنزیل شده باشد برابر است.

ارزش بازار جاری سهم

نکته : اگر قیمت توافقی اختیار خرید را x در نظر بگیریم ارزش اختیار خرید در پایان سال معادل ماکزیمم دو مقدار زیر است :

  • قیمت پایان دوره سهم = Vs.1

    نکته : اگر قیمت پایان دوره سهم کمتر از قیمت توافقی باشد سرمایه گذار می تواند به قرارداد عمل نکند چرا که او مجبور به اجرای آن نیست.

اسلاید ۶ :

* معادله زیر ارزش مورد انتظار پایان سال اختیار خرید سهم                    را زمانی که قیمت توافقی بزرگتر از پایین ترین حد ممکن قیمت سهم باشد را بیان می کند.

* برای حالت هایی که پایین ترین ارزش مورد انتظار سهم بزرگتر از قیمت توافقی باشد ارزش مورد انتظار پایان سال اختیار را از رابطه زیر بدست می آید :

نکته : ارزش بازار اختیار خرید در آغاز سال با ارزش مورد انتظار آن در پایان سال که با نرخ بازده بدون ریسک تنزیل شده باشد برابر است در نتیجه می توان ارزش بازار اختیار خرید را بدست آورد:

اسلاید ۷ :

*ارزشیابی اختیار فروش :

اختیار فروش تقریبا با همان روش ارزشیابی اختیار خرید ارزشیابی می شود تنها تفاوت آن این است که اختیار فروش وقتی ارزش دارد که قیمت سهام در سررسید پایین تر از قیمت توافقی باشد بنابراین ارزش اختیار فروش در سررسید معادل ماکزیمم دو مقدار زیر است:

اسلاید ۸ :

* ارزش مورد انتظار پایان سال اختیار فروش برای حالتی که بالاترین ارزش ممکن برای سهم از قیمت توافقی بزرگتر باشد با استفاده از رابطه زیر بدست می آید :

* برای حالتی که قیمت توافقی از بالاترین ارزش ممکن سهم بیشتر باشد ارزش مورد انتظار اختیار فروش به صورت زیر است :

* بنابراین ارزش بازار اختیار فروش در آغاز سال برابر است با :

اسلاید ۹ :

*رابطه بین ارزش اختیار و ارزش سهام :

۱- ارزش اختیار خرید با افزایش ارزش سهام افزایش می یابد در حالی که ارزش اختیار فروش با افزایش ارزش سهام کاهش می یابد .

۲- در حالت خاصی که                          اختیار خرید و در حالت                           اختیار فروش اعمال می شود. تغییر مطلق ریالی در ارزش سهام بزرگتر از تغیر مطلق ریالی حاصله در ارزش اختیار مربوطه است.

۳- تفاوت بین تغییرات مطلق ریالی برای سهام و اختیار ها ’هنگامی که قیمت توافقی اختیار ها ‘ از زیر قیمت بودن ( باارزش بودن )به سمت بالای قیمت بودن (بی ارزش بودن) حرکت می کند ‘ کوچکتر می شود.

( نکته : یک اختیار خرید وقتی زیر قیمت گفته می شود که قیمت سهم ‘ از قیمت توافقی کمتر باشد و و قتی بالای قیمت گفته می شود که قیمت سهم از قیمت توافقی بالاتر باشد. رابطه عکس آن برای اختیار فروش ‘ مطرح است).

۴- مطلق درصد تغییرات در اختیار ها بزرگتر از مطلق درصد تغییرات در قیمت سهام مربوطه است .

۵- تفاوت در مطلق درصد تغییرات بین سهام و اختیار ها با حرکت اختیار ها از زیر قیمت بودن به بالای قیمت بودن باز هم کوچکتر می شود بنابراین اختیار های زیر قیمت متلاطم تر از اختیار های بالای قیمت هستند                                                                  

اسلاید ۱۰ :

نکته : زمانی که پایین ترین قیمت ممکن سهم ‘ بالاتر از قیمت توافقی باشد احتمال اعمال اختیار خرید صددرصد است و شیب خط بین ارزش سهم و ارزش اختیار برابر با ” یک ” است و نیز می توان گفت مقدار مطلق شیب، رابطه بین ارزش اختیار فروش و ارزش سهم ، برابر با احتمال اعمال اختیار در سررسید است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 21 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد