بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

واژه اسکیزوفرنی به معنای روان از هم گسیخته می باشد.

 

مورل1852

 

بلولر: (اسکیزو : شکاف و فرن: فکر و ذهن)

علائم اصلی (4 A)و فرعی

کورت اشنایدر: علائم درجه اول و درجه دوم

اسلاید 2 :

احتمال میزان بروز اسکیزوفرنی بین 1-1.5 در صد گزارش شده است. نسبت ابتلا زن و مرد مساوی است، در مردها زودتر از زنها شروع مي شود. در قشر پايين جامعه بيشتر است و در مناطق شهري بيشتر از مناطق روستايي ديده مي شود.

سن شروع در زنان و مردان:

 

مرگ و میر:

 

زاد و ولد:

 

 

 

اسلاید 3 :

عوامل فرهنگی اقتصادی و اجتماعی:

 

بستری در بیمارستان:

 

احتمال بستری مجدد:

اسلاید 4 :

به نظر می رسد این بیماران تقریبا 50درصد تخت های بیمارستانهای روانی را اشغال می کنند و تقریبا 16 درصد بیماران روانپزشکی که به نوعی تحت درمان هستند، مبتلا به اسکیزوفرنی می باشند.

اسلاید 5 :

اسكيزو فرنيا

اسلاید 6 :

سبب شناسی

اگر بخواهیم در یک کلام در مورد سبب شناسی اسکیزوفرنیا صحبت کنیم، باید بگوییم که علت این اختلال مشخص نیست ولی عوامل زیادی مثل عوامل ژنی، عوامل زیستی-شیمیایی، عوامی تعاملی و محیطی در ایجاد این بیماری نقش دارند.

 

مدل استرس آسیب پذیری

 

اسلاید 7 :

عوامل ژنتيكي

اگر هر دو والد مبتلا باشند احتمال بروز بيماري در فرزندان 40 درصد است اگر يكي از والدين مبتلا با شد احتمال 12 درصد مي باشد

بازوهاي بلند كروموزوم 5، 11، 18، كروموزوم 19 و كروموزوم X   به عنوان مكانهاي خاص ژنتيكي در انتقال بيماري مطرح مي باشد.

 

سن پدر:

اسلاید 8 :

عوامل زيست شناختي

در حال حاضر نقش فيزيوپاتولوژيك برخي از نواحي مغز از جمله قشر پيشاني و هسته هاي قاعده اي  در سبب شناسي بيماري شناخته شده است.

اسلاید 9 :

اختلالات ساختماني مغز

در تعدادي از بيماران كاهش جريان خون لوب پيشاني و افزايش جريان خون لوب آهيانه ديده مي شود.

كاهش حجم قشر مخ و آتروفي مخچه وجود دارد.

اسلاید 10 :

اختلالات نوروبيوشيميايي

ازدياد فعاليت دوپامينرژيك در سبب شناسي اسكيزوفرني دخيل است.

در برخي بيماران كاهش سطح پرولاكتين  و هورمون رشد و LH ,FSH وجود دارد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید