بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

چگونه رفتار کنیم تا ایمنی بیماران
تامین گردد(حاکمیت بالینی )

            (اخلاق نیکو)

 • مرتب و منظم
 • خوشرو
 • بامسئولیت
 • امین
 • صادق
 • رازداری

اسلاید 2 :

 • چشم پاک داشتن
 • ارتباط موثر
 • عدم سوء استفاده از اعتماد بیمار
 • کم کاری نکردن
 • احترام به همکار و ارباب رجوع

اسلاید 3 :

انتقال بیمار از درب بیمارستان به اورژانس

 • بیمارتوسط چه کسی انتقال یافته است؟
 • آمبولانس فوریت ها

                 یا

 • مردم عادی
 • بررسی وضعیت آسیب مصدوم
 • در صورت تروما حتماً از اسپینال بورد استفاده شود
 • جلوگیری از ایجاد آسیب بیشتر

اسلاید 4 :

ابتدا برانکارد را در موازات ماشین قرار داده وچرخ های آن را قفل می کنیم

 • بیمار روی برانکارد دریک راستا قرارگیرد
 • سربیمار در سطح افق باشد
 • آتل در وضعیت صحیح خود باشد
 • حین انتقال Bed Side بالا باشد
 • از کشیدن اندام بیمار حین جابجایی جدداً خودداری شود
 • مراقبت از سرم وآنژیوکت بیمار صورت گیرد

اسلاید 5 :

بماند سالها اين نظم و ترتيب

زماهرذره خاك افتاده جائي

غرض نقشي است كز ما بازماند

كه هستي را نمي بينم بقائي

اسلاید 6 :

انتقال از بخش اورژانس به رادیولوژی

 • آگاه کردن بیمار
 • بررسی کردن وضعیت بیمار(سرگیجه-رنگ پریدگی-درد-خونریزی)
 • بیماران An Stable حتماً با همراهی کادر فنی
 • حریم خصوصی بیمارحفظ شود
 • مراقبت از گردنبند طبی بیمار،آتل،سرم،درن و.....
 • انتقال صحیح از تخت به برانکارد و بالعکس
 • انتقال مصدومین تروما به گردن و کمر با احتیاط وتجهیزات کامل

اسلاید 7 :

انتقال بیمار از تخت به برانکارد

 • چک کردن برانکارد یا ویلچر از نظر سالم بودن
 • آگاه کردن بیمار/بررسی وضعیت جسمی بیمار
 • اجازه از مسئول شیف یا بخش
 • قفل کردن چرخ های وسیله مورد نظر
 • قفل کردن چرخ تخت بیمار
 • پایین آوردن ارتفاع تخت بیمار(کمی بالاتر از برانکارد)
 • برانکارد را به موازات تخت قرار داده ،و خودتان در طرف مقابل قرارگیرید
 • به همکاری بیمار یا همراه وی یا پرستار بخش به آرامی بیمار را به برانکارد منتقل می کنیم
 • حین انتقال ایمنی بیمار حفظ گردد/نرده کنار تخت بالا باشد

اسلاید 8 :

انتقال بیمار از بخش به واحد های دیگر

 • چک برانکارد/ویلچر
 • قفل کردن چرخ های برانکارد،ویلچر،تخت
 • چک بیمار/ آگاه کردن بیمار
 • حفظ حریم بیمار
 • حفظ کشش و وزنه های وصل شده به بیمار
 • مراقبت از درن ها ، سرم ،Chest Tubeو......
 • قرار دادن بیمار در وضعیت صحیح
 • حفظ ایمنی بیمار حین انتقال از بخش به واحد های دیگر
 • در صورتی که بیمار می خواهد با چهار پایه از تخت خارج شود اول پای قوی وسپس پای ضعیف خود را روی چهار پایه بگذارد

اسلاید 9 :

انتقال بیمار از برانکارد یا ویلچر به تخت

 • چرخ های تخت و وسیله مورد نظر قفل می گردد
 • تخت را برای ادمیت بیمار آماده می کنیم
 • میله کنار تخت را پایین می آوریم
 • توجه به سرم،درن ،Chest Tube ،پین و.....
 • بصورت فعال یا غیر فعال یبمار به تخت منتقل می شود
 • هیچگاه مسئولیت بیمار را به همراه او نسپارید
 • رابط بین بیمار /همراه و پرستارتان باشید

اسلاید 10 :

OOB

 • مسئولیت اولین خروج از تخت با پرستار است
 • چک کردن بیمار/درن های که به تخت وصل می باشد
 • آگاه کردن بیمار
 • پایین آوردن ارتفاع تخت بیمار/قفل کردن چرخ های آن
 • بیمار در لبه کنار تخت بمدت چند دقیقه می نشیند
 • در صورت پایدار بودن
 • با همراهی ،بیمار از تخت خارج می شود
 • پس از گذشت چند دقیقه مجدداً بیمار به تخت بر می گردد
 • پرستار را از چگونگی وضعیت بیمار مطلع می کنیم
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید