بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

          فصل اول                                                 
               
چیستی انسان

هدف از این فصـل انسـان شنـاسی به معنی علـم النـفس (روان شناسی

و مانند آن ) نیست بلکه هدف خودشناسی در مقابل خود فراموشی واز خود بیگانگی می باشد که به آن معرفت النفس نیز می گویند.

 

اسلاید 2 :

خودشناسى به معنى اين است كه انسان مقام واقعى خــويش را  درعالم وجود درك كند؛ بداند خاكى محض نيست، پرتوى روح الهى در او هست؛ بداند كه در معرفت مى‏تواند بر فرشتـــــگان پيشى بگيرد؛ بداند كه او آزاد و مختار و مسئول خويشتــــــن و مسئول افراد ديگر و مسئــول آباد كــردن جهــان و بهتر كردن جهان است ؛ بداند كه او امانتدار الهى است؛ بداند كه بر حسب تصادف برترى نيافته است تا استبداد بورزد و همـــه چيــز را براى شخص خود تصاحب كند و مسئــوليت و تكليـــــفى براى خويشتن قائل نباشد. مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى    ج‏2  ص  285

َ

قال علی (ع)عِجبْتُ لِمَنْ يَنْشِدُ ضالَّتَهُ كَيْفَ لايَنْشِدُ نَفْسَهُ

اسلاید 3 :

الف - ضرورت خود شناسی

1- خودشناسی سفارش دین است.

-- فلینظر الانسان ممَّ خلق (طارق/5)

-- یا ایّها الذین ءامنوا علیکم انفسکم لا یَضُرّکم مَن ضَلّ إذا اهتدیتم إلی الله مرجعُکم جمیعاً فیُنبّئکم بما کنتم تعملون(مائده/105)

2- مقدمه کمال انسانی است.

3- پیش در آمد جهان شناسی است.

4- مقدمه خداشناسی است.

5- حلال مشکلات انسان (نجات از خودفراموشی) است.

مشکلات ناشی از خود فراموشی :خود خواهی ،پیمان شکنی،یأس دلهره،معیشت ضنک،ناامیدی، احساس بی نیازی از دیگران، احساس بی هویتی و...

اسلاید 4 :

حقيقت انسان

اسلام انسان را متفاوت از سایرمخلوقات ودارای دو بعــد اصلی روح وجســم می داند.

درقرآن هنگام شمردن  مراحل رشد جنین مرحله ای از این رشد را با تعبیرانشاء یعنی

ایجاد، متفاوت از سایر مراحل رشد معرفی می کند واین تفاوت را دربعضی آیات دیگر

با تعبیر دمیدن روح خویش در آن، تفسیر می کند . (سوره ی مؤمنون/14و سجده/9)

خود روح بحثی پیچیده است اینکه چه ماهیتی دارد و یا چه توانمندی هایی دارد؟

آنچه به طور صـریح در آیات قرآنی به آن اشاره شده است عبــارت است از:

1- روح و جسم بشر ماهیت او را می ســازد .

2- روح می توانــد پس از مرگ ،مستقل از بدن جسمانی به حیات خود ادامه دهد .

3- در این دنیا اصالت با گـوهــرروحانی بشر است.

4- جسـم و روح تعاملی دو ســویه دارند ازهمــدیگـــرمتأثرهستند و انسان موظف است

حال هر دو بعد وجودی خود را رعایت کند.

 

اسلاید 5 :

ابعاد روح انسانی

بعد ادراکی

-ادراک نظری    علم حضوری

-ادراک عملی     علم حصولی

بعد گرایشی

-گرایش های مشترک با حیوانات

-گرایش های خاص انسانی

اسلاید 6 :

بحرانهای پيش روی انسان معاصر

بحران معرفتی

 

بحران اخلاقی

 

بحران روانی و معنوی

بحران تکنولوژی

اسلاید 7 :

بحران معرفتی

عقل گرایی

تجربه و حس گرایی

علم گرایی

تأملات کانت در امکان شناخت پدیده ها

تأملات هرمنوتیکی بر فهم متن

علم منطق جدید و تعریف صدق و کذب

اسلاید 8 :

بحران اخلاقی

نسبی گرایی

 

سود گرایی

لذت گرایی

اسلاید 9 :

بحران روانی

نبود معنی و هدف

جایگزینی لذت و یا رفاه به عنوان هدف

احساس پوچی

احساس بی هویتی

اضطراب

افسردگی

اسلاید 10 :

تکنولوژی و بحران های حاصل از آن

پندار استغنا

بحران انرژی

بحران محیط زیست

حاکمیت روح اسراف و پرهیز از قناعت

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید