بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بخش 1 :انسان و ایمان

بخش 2 :وجود خدا

بخش 3 :صفات خدا

بخش 4 :مسئله شر

بخش 5 :توحید و شرک

بخش 6 :معاد و جاودانگی انسان

اسلاید 2 :

هدف از این فصـل انسـان شنـاسی به معنی علـم النـفس

نیست بلکه هدف خودشناسی در مقابل خود فراموشی و

ازخود بیگانگی می باشد که به آن معرفت النفس نیز می

گویند.

n

اسلاید 3 :

- شخصیت منعطف دارد

- همیشه از تداوم هویت خود در نسل های بعدی نگران است

-در تکون شخصیت خود نقش دارد

-از این نقش خود آگاه است

انسان خلیفه الهی است، انسان روح الهی دارد ،انسان ترکیبی از

ما هو و من هو است (ماهیت و صورت انسانی)

اسلاید 4 :

خود را بشناس

                 خودت باش

                               خودت را باش

یا ایّها الذین ءامنوا علیکم انفسکم لا یَضُرّکم مَن ضَلّ إذا

اهتدیتم إلی الله مرجعُکم جمیعاً فیُنبّئکم بما کنتم تعملون

                                                  (مائده/105)

n

اسلاید 5 :

1- مقدمه کمال انسانی

2- پیش در آمد جهان شناسی

3- مقدمه خداشناسی

4- حلال مشکلات انسان (نجات از خودفراموشی)

مشکلات ناشی از خود فراموشی :خود خواهی ،پیمان شکنی،یأس دلهره،معیشت ضنک،ناامیدی، احساس بی نیازی از دیگران، احساس بی هویتی و...

اسلاید 6 :

تعریف:

          -خودش خودش نباشد

          -خودش بر تصویر ذهنی از خودش منطبق نباشد

          -انسان چیزی نباشد که می خواست بشود

          -انسان چیزی نباشد که می تواند باشد

علل از خودفراموشی از دیدگاه اندیشمندان:

اسپینوزا، ماکس وبر، مارکس، مکتب فرانکفورت، هایدگر، هگل

اسلاید 7 :

ابعاد انسان: آگاهی، انتخاب (آزادی) و آفرینندگی(صنعت) می باشد و هرآنچـه

که انسـان را از این ابعاد باز دارد عامل از خود بیگانگـی است.

(فرق بین صنعت و تکنولوژی  از منظر هایدگر با تمثیلی از سارتر و مقایسه آن

با دیدگاه اسلام)

عیوب تکنولوژی:

1- عیوب فاعلی 2- عیوب ماهوی

عیوب ماهوی تکنولوژی عبارت است از:

سرعت گرایی، رقابت افزایی، قناعت کشی، تقدس زدایی، بیدارکردن آتش طمع

اسلاید 8 :

خودفراموشی دو نوع است : مثبت و منفی

خودفراموشی منفی شامل:

1-خودفراموشی وجودی

اینکه خود یا برخی از عناصر وجودی خود را فراموش کند

2- خودفراموشی اجتماعی

اینکه خود را از دیگران بی نیاز ببیند

3- خودفراموشی فرهنگی

اینکه فرهنگ خود را ناچیز و بی مقدار بداند

اسلاید 9 :

تفاوت انسان و حیوان:

الف - تفاوت انسان و حیوان در بعد ادراکی:

1- درک قوانین و مفاهیم کلی

2- درک باطن و عمق پدیده ها  با مشاهده ی  ظاهر

3- کشف و شناخت روابط پدیده های به ظاهر پراکنده

ب - تفاوت انسان و حیوان در بعد گرایشی

1- گرایش به دانایی

2- گرایش به زیبایی

3- گرایش به اخلاق

4- حس تقدیس و پرستش

اسلاید 10 :

حالات انسان به دو دسته تقسیم می شود:

          1- حالات جسمانی    2- حالات ذهنی

حالات ذهنی بر سه حالت قابل تقسیم است:

   1- احساسات

   2- طرز تلقی های گزاره ای(من مایلم ، من آرزودارم و...

   3- عواطف

ویژگیهای حالات ذهنی:

1- خطا ناپذیری 2-خصوصی بودن 3- بلا واسطه بودن 4- ناظر بر مکان نیست

5- التفاتی می باشد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید