دانلود فایل پاورپوینت اهمیت اندازه گیری اجرای حرکتی در فهم یادگیری

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اهمیت اندازه گیری اجرای حرکتی در فهم یادگیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اهمیت اندازه گیری اجرای حرکتی در فهم یادگیری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :


برای شروع مطالعه درباره یادگیری حرکتی ابتدا باید اصولی را درباره مهارت هایی که اصل و اساس این بررسی است بدانیم.

دو نکته مهم را درباره مهارت های حرکتی مورد بحث قرار خواهیم داد:

مهارت های حرکتی را با در نظر گرفتن وجه تمایز آنها از مهارت های دیگر تعریف خواهیم کرد.

4شیوه متفاوت طبقه بندی مهارت های حرکتی را مورد بحث قرار خواهیم داد.

اسلاید 2 :


در مطالب مربوط به یادگیری حرکتی چند واژه با واژه (مهارت های حرکتی) ارتباط دارند که عبارتتند از:

مهارت ها:skills
حرکات:movements
اعمال: actions

اسلاید 3 :

مهارت بر تکلیفی دلالت می کند که دارای هدف خاصی است.
مهارت قابلیتی است که با اطمینان معین و صرف حداقل انرژی یا زمان به نتیجه برسد.

به عنوان مثال میگوییم (ضرب) مهارتی اساسی و مهم در ریاضیات است یا نواختن پیانو مهارتی است که نیاز به تمرین دارد.
نواختن پیانو یک مهارت حرکتی محسوب می شود زیرا برای دستیابی به هدف نیاز به حرکت ارادی بدن و یا اندام دارد.

اسلاید 4 :

حرکات movements

این واژه ویژگی های رفتاری یک اندام خاص یا ترکیبی از اندام ها را نشان می دهد.
در این مفهوم، حرکات اجزای تشکیل دهنده ی مهارت هاست.
انواع مختلفی از ویژگی های رفتاری اندام وجود دارد که فرد را با موفقیت قادر به راه رفتن می سازد.
به عنوان مثال: هنگامی که در پیاده روی پوشیده از یخ راه می رویم، اندام های ما به نحوی متفاوت در جهات مشخصی حرکت می کنند. با اینکه ممکن است حرکات اصلی متفاوت باشند، ولی مهارت هایی که ما در هریک از این موقعیت های مختلف اجرا میکنیم، راه رفتن است.

اسلاید 5 :

اعمال actions

این واژه مترادف با مهارت ها و متضاد با حرکات به کار می رود.
اعمال پاسخ های هدفداری است که از حرکات بدن و یا اندام تشکیل شده است.
راه دیگر برای تعریف یک عمل، این است که آن را از خانواده حرکات بدانیم.
نکته مهم دیگر این است که، انواعی از حرکات عمل یکسانی را انجام می دهند و در نتیجه از این طریق به هدف یکسانی می رسند. به عنوان مثال بالا رفتن از تعدادی پله یک عمل است و هدف، رسیدن به بالای پلکان است. با این حال فرد می تواند برای رسیدن به این هدف، انواع مختلفی از حرکات را به کار ببرد.

اسلاید 6 :

روش های طبقه بندی تک بعدی

نظریه پردازان، فرآیند طبقه بندی مهارت های حرکتی را بر این مبنا انجام می دهند که ویژگی های مهارت شبیه مهارت های دیگر است. رایج ترین رویکرد، مهارت ها را بر حسب یک ویژگی مشترک طبقه بندی می کند. در سه روش اول از میان 4 روشی که در این قسمت مورد بحث قرار می دهیم، از این رویکرد استفاده می شود.
ویژگی مشترک هر روش به دو طبقه تقسیم می شود که به جای طبقات دو مقوله ای، دو انتهای یک پیوستار را تشکیل می دهند. این رویکرد پیوستاری، به جای الزام به قرار دادن ویژگی مهارت در یک طبقه خاص، امکان طبقه بندی مهارت را از لحاظ طبقه ای فراهم می کند که به ویژگی مهارت شبیه تر است.
به طور مثال : مفاهیم گرم و سرد دو طبقه از دما را نشان می دهد. با این که دو مفهوم را به عنوان دو طبقه متفاوت و مجزا در نظر می گیریم، می توانیم آنها را به عنوان کلمات توصیف کننده در دو انتهای مختلف یک پیوستار یک درجه حرارت نیز بنگریم، زیرا درجه گرمایی یا سرمایی وجود دارد که صرفا در یک طبقه یا طبقه ای دیگر قرار نمی گیرد.

اسلاید 7 :

اندازه دستگاه عضلانی مورد نیاز

ویژگی و خصوصیتی که اکثر مهارت های حرکتی را توصیف می کند، نوع گروه های عضلانی مورد نیاز برای اجرای مهارت است. اندازه گروه های عضلانی حرکت دهنده اصلی که برای انجام دادن مهارت هایی مثل راه رفتن و لی لی کردن لازم است با گروه های عضلانی مورد استفاده برای مهارت هایی مثل خیاطی یکسان نیست .
دانشمندان از این طریق روشی برای طبقه بندی مهارت های حرکتی بنا نهاده اند که دارای دو طبقه مهارت، معروف به مهارت های حرکتی درشت و ظریف است.
افراد برای نیل به مهارت های حرکتی درشت و انجام دادن این اعمال ،به استفاده از یک دستگاه عضلانی بزرگ نیاز دارند. این مهارت ها نسبت به مهارت های حرکتی ظریف، دقت حرکت کمتری را می طلبد.
مهارت های حرکتی مثل: راه رفتن،پرتاب کردن،جهیدن و ... جز این گروه هستند.
مهارت های حرکتی ظریف مستلزم کنترل بیشتر بر عضلات کوچک، خصوصا عضلات درگیر در هماهنگی دست با چشم است و به دقت زیاد در حرکت دست و انگشت نیاز دارد.
نوشتن با دست،تایپ کردن ،بستن دکمه و .... نمونه ای از این مهارت ها هستند.
فیزیوتراپیست ها بیشتر روی بیمارانی کار می کنند که به توانبخشی مهارت های حرکتی درشت نیازمندند و متخصصین کاردرمان عموما به بیمارانی رسیدگی می کنند که نیاز به یادگیری مهارت های حرکتی ظریف دارند.

اسلاید 8 :.

تمایز حرکات

علاوه بر طبقه بندی های قبل ،محققان مهارت های حرکتی را بر اساس نحوه تمایز حرکات ،در هنگام اجرای مهارت طبقه بندی می کنند.
اگر مهارتی مستلزم حرکتی متمایز ،با نقطه شروع و پایانی قابل تشخیص باشد ،آن را به عنوان یک مهارت حرکتی مجرد طبقه بندی می کنیم.
مثل زدن کلید چراغ،فشار دادن کلاچ اتومبیل،زدن کلید پیانو و .....
هریک از این مهارت ها به حرکتی مجزا نیاز دارد که در نقطه کاملا مشخصی شروع می شوند و پایان می یابند.
بعضی اوقات فرد،چندین حرکت را با هم در یک زنجیره یا مجموعه قرار می دهد. وقتی که این کار صورت می گیرد،مهارت را یک مهارت حرکتی رشته ای به حساب میاوریم.
راه انداختن یک اتومبیل معمولی دنده ای مثال خوبی است.زیرا راننده باید رشته ای از حرکات متفاوت و مجزا را انجام دهد.
در انتهای دیگر این پیوستار روش طبقه بندی ،مهارت های حرکتی مداوم یا پیوسته قرار دارد.این مهارت ها حرکاتی را در بر می گیرد که همیشه تکراری است.مهارت هایی از قبیل رانندگی،ردیابی ،شنا کردن و ....نمونه ای از این مهارت هاست.

اسلاید 9 :

ثبات محیط

یک روش طبقه بندی ،علاوه بر محیط های صنعتی از محیط های آموزشی و توانبخشی نیز منشا گرفته است. محققان این روش را بر اساس ثبات محیطی که مهارت در آن اجرا می شود ،بنا نهاده اند.
در این روش طبقه بندی، واژه شی به موارد زیر اطلاق می شود:
خصوصا به شیئ که شخص، عملی را بر روی آن انجام می دهد و یا
ویژگی های بافت یا موقعیتی که شخص در آن به اجرای مهارت می پردازد.
به طور مثال اگر شخصی به توپ ضربه بزند، بخش مهم محیط، خود توپ است، ولی در مهارت راه رفتن، شخصی که باید روی آن راه برود و ویژگی های بافت محیطی که فرد باید در آن عمل راه رفتن را انجام دهد ،از خصوصیات مهم محیط است.
طبق این طبقه بندی، درصورتی که محیط ثابت و پایدار باشد یعنی در حین اجرای مهارت تغییر نکند، مهارت را یک مهارت حرکتی بسته به حساب میاوریم .در این مهارت شی که عملی بر روی آن انجام می گیرد حین اجرای مهارت تغییری نمی کند. مثل برداشتن فنجان از روی میز یا راه رفتن در یک اتاق خلوت
در هریک از این مهارت ها اجراکننده می تواند زمانی که آماده انجام دادن عمل است،آن را آغاز و مهارت را مطابق میل خود اجرا کند.

اسلاید 10 :


مهارت حرکتی باز مهارتی است که شخص آن را در محیطی بی ثبات که شی یا بافت طی اجرای مهارت تغییر می کند، انجام می دهد. اجرا کننده باید برای اجرای موفقیت آمیز چنین مهارتی، متناسب با حرکت شی یا تغییر ویژگی های محیط عمل کند.
به عنوان مثال مهارت هایی مثل رانندگی با اتومبیل، قدم گذاشتن بر روی پله برقی، پیاده روی در جنگل، ضربه زدن به یک توپ تنیس متحرک و... جز مهارت های حرکتی باز به شمار می آید.
افراد هر یک از این مهارت ها را در محیطی اجرا می کنند که از نظر زمانی و یا فضایی متغییر است.

راه رفتن هم می تواند یک مهارت باز باشد و هم یک مهارت بسته.
وقتی که راه رفتن در محیطی خلوت صورت می گیرد مهارتی بسته است ولی وقتی که شخص باید در محیطی شلوغ و بی نظم راه برود، راه رفتن مهارتی باز است.
چگونگی اختلاف مهارت های باز و بسته را از لحاظ نیازهای اجرایی که برای فرد وجود دارد در نظر می گیریم.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 38 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت ماشین های اندازه گیری مختصات

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : آشنایی با دستگاههای CMM CMM مخفف کلمات (Coordinate Measuring Machine) به معنای ماشین اندازه گیری مختصات می باشد . این دستگاهها از دقت فوق العاده بالایی برخوردارند و جهت انجام عملیات اندازه گیریهای خاص٬ دقیق و پیچیده از جمله (هم محوری ٬ توازی ٬ تعامد سطوح و.. ...

مقاله ارزیابی مزایا ، معایب و هزینه های اجرایی سازه های اندازه گیری جریان

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی مزایا ، معایب و هزینه های اجرایی سازه های اندازه گیری جریان چکیده برای اندازهگیری بده جریان آب در انهار، کانالها، مسیرهای طبیعی، زهکشها و آزمایشـگاههـای هیـدرولیکی، از سـازههـای اندازه گیری استفاده می شود. متداولترین سازه هایی که در شبکههای آبیاری به کار برده می شوند، سرریزها، روزنههـا و پارشـال ف ...

مقاله اندازه گیری و محاسبه باربستر توسط دستگاه هلی اسمیت در بالادست سد زاینده رود

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اندازه گيري و محاسبه باربستر توسط دستگاه هلي اسميت در بالادست سد زاينده رود چکيده برآورد رسوبدهي رودخانه ها در پروژه هايي از قبيل سد سازي ، مهار سيل ، آبگيري از رودخانه ها وآبرساني حايز اهميت بسيار مي باشد. محاسبه و اندازه گيري بار بستر به دليل مشکلات و پيچيدگي هاي نمونه برداري و دخالت پارامترهاي مختلف در ...

مقاله مقایسه ارزیابی پتانسیل روانگرایی با روش های مقاومت نفوذ استاندارد ( SPT ) و اندازه گیری سرعت موج برشی ( VS ) در شهر ستان بابلسر

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مقایسه ارزیابی پتانسیل روانگرایی با روش هاي مقاومت نفوذ استاندارد ( SPT) و اندازه گیري سرعت موج برشی ( VS) در شهر ستان بابلسر خلاصه روانگرایی در خاکها به عنوان یکی از عوامل ویرانگر زلزله ها همواره یکی مهمترین موضوعات مهندسی ژئوتکنیک لرزه ...

مقاله روشهای اندازهگیری همزمان مواد در یک مخلوط دارویی

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
روشهاي اندازهگيري همزمان مواد در يک مخلوط دارويي خلاصه : درمان دارويي با انواع مختلف داروها، يک روش قديمي براي مقابله با علائم و نشانه هاي بيماري در انسان بوده است . در بازار تعداد زيادي از داروها با اشکال مصرفي مختلف وجود دارد. امروزه فرمولاسيون ها و ترکيبات چند عنصري به دليل امکان دسترسي بيشتر بيمار به ...

مقاله مطالعه تطبیقی و اجرای مدلهای اندازه گیری ریسک عملیاتی مصوب کمیته بال در بانک صنعت و معدن

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مطالعه تطبیقی و اجراي مدلهاي اندازه گیري ریسک عملیاتی مصوب کمیته بال در بانک صنعت و معدن   واژه هاي کلیدي: ریسک عملیاتی، روش شاخص پایه، روش استاندارد، روشهاي اندازه گیري پیشرفته خلاصه در این مقاله ابتدا پیرامون مفهوم ریسک، انواع ریسکهاي بانکی و بالاخص مهمترین ریسکهاي بانکی مطالبی بیان می شود. سپس به بح ...

مقاله تاثیر آفرینش فضاهای داخلی با فرمهای پارامتریک بر یادگیری ارزشهای زیباشناسانه از منظر اندیشمندان غربی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر آفرینش فضاهای داخلی با فرمهای پارامتریک بر یادگیری ارزشهای زیباشناسانه از منظر اندیشمندان غربی چکیده در جهان معاصر که تحولات گسترده تکنولوژیکی، ابعاد مختلف زندگی بشر را درنوردیده، محیط زندگی باید معلول علم و تکنولوژی عصرحاضر، دیدگاه انسان از خود و محیط خویش و مطابق با شرایط امروز، بازتابش ارزشهای گذ ...

مقاله تعامل فرد ، محیط و تکلیف در یادگیری حرکتی : تأثیر فضای رقابتی و استحکام ذهنی در یادگیری مهارتهای ساده و پیچیده ورزشی

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
تعامل فرد، محیط و تکلیف در یادگیری حرکتی: تأثیر فضای رقابتی و استحکام ذهنی در یادگیری مهارتهای ساده و پیچیده ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی تعامل فرد (مؤلفه استحکام ذهنی)، محیط (فضای رقابتی) و تکلیف (دو مهارت ساده و پیچیده ورزشی) در یادگیری حرکتی بود. شرکتکنندگان این پژوهش 104 نفر از دانشجویان پسر مقط ...