بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اصطلاحات:

:Safety ایمنی

   توسعه ی سیستم ها و تکنیک هایی برای تضمین اینکه افراد در اماکن شغلی و محیط کاری شان، رهایی نسبی از شرایطی داشته باشند که می تواند سبب مرگ یا آسیب جسمانی جدی شود.

:Hazard خطر

   بطور کل ،شرایط و موقعیتی خطرناک و مخاطره آمیز که می تواند منجر به مواجهه افراد با مخاطرات بهداشتی و فیزیکی غیر ضروری شود.

Event: واقعه

   رویدادی مربوط به عملکرد تجهیزات یا فعالیت نیروی انسانی، یا یک رویداد خارجی برای سیستم که سبب شرایط نامساعد برای آن می شود.

 :Incidentبروز حادثه

   یک یا زنجیره ای از وقایع و شرایط برنامه ریزی نشده که ممکن است به یک پیامد ناخوشایند منتج شود.

 :Accidentحادثه

   هر انحراف از شرایط نرمال، مورد انتظار و برنامه ریزی شده که معمولا“ منجر به آسیب    می شود.

 

—

اسلاید 2 :

:Cause علت

  واقعه، موقعیت یا شرایطی که مستقیم یا غیر مستقیم می تواند حادثه ای را ایجاد نماید.

:Root cause علت ریشه ای

  دلیل اولیه ی بروز یک حادثه.

:Risk ریسک

  احتمال پیامد خطر بر حسب شدت و احتمال وقوع آن.

 :Emergencyاضطرار

  انحراف از شرایط عادی، نقص ساختاری یا شرایطی که احتمالا“ سبب آسیب به اشخاص یا اموال می شود.

:Failure خرابی

   ناتوانی یک سیستم یا اجزاء آن برای انجام عملکرد طراحی شده در محدوده ی زمانی مشخص.

 :Faultخطا

   هر شرایطی که منجر به نقص سیستم شود.

اسلاید 3 :

ایمنی در صنعت برق:

بدن انسان دارای ساختمان فیزیولوژیکی مخصوصی است

 که کما بیش هادی جریان برق می باشد، لذا بدن انسان

 دارای مقاومتی است و زمانی انسان دچار برق گرفتگی

 می شود که دو نقطه از بدن انسان با دو نقطه از یک

سیم الکتریکی که در ولتاژهای مختلف می باشد

 تماس حاصل نموده و در اثر این تماس و اختلاف ولتاژ،

 جریان الکتریکی بین این دو نقطه برقرار گردد.

مقاومت بدن افراد مختلف با هم فرق می کند.

همچنین مقاومت مسیر عبور جریان در قسمت های

 مختلف بدن متفاوت است. ولی چیزی که کاملا“

مشخص است این است که، پوست و استخوان، چربی و غضروف

نسبت به عضلات و خون مقاومت بیشتری را در مقابل عبور جریان نشان می دهند و بزرگترین مقاومت بدن در بشره ی پوست می باشد که فاقد عصب و رگهای خونی است.

اسلاید 4 :

به طور کلی عوامل زیر باعث تغییر مقاومت بدن انسان می شوند:
1- ضخامت پوست
2- وضع رطوبت پوست، درجه حرارت و مقدار نمک پوست
3- سطح تماس پوست به قسمت برقدار
4- شدت جریان الکتریکی
5- مسیر عبور جریان
6- مدت عبور جریان
7- نوع جریان الکتریکی و فرکانس
وضع روحی شخص نیز ممکن است در تغییر مقاومت موثر باشد. خنده زیاد، هیجانات و گریه مقاومت بدن را کمتر از حالت آرام می نماید.
مقداری که از بابت جریان برق متناوب صنعتی(50- 60 هرتز) خطرناک شناخته می شود 30 میلی آمپر تعیین گردیده است.

خطرات عمده استفاده از انرژی الکتریکی، عبارتند از:
1- خطرات ناشی از تولید حرارت نامطلوب( که به عنوان برق زدگی از آن یاد می شود)
2- برق گرفتگی

اسلاید 5 :

برق زدگی:
به تروماتیسم یا ضربات حاصل از جریان الکتریکی، برق زدگی می گویند.
مانند: سوختگی های حاصل، ناراحتی های عصبی، شوک های الکتریکی، و ...اسلاید 6 :برق گرفتگی:
به مرگ ناشی از جریان الکتریکی، برق گرفتگی گفته می شود.

خطر برق گرفتگی به دو صورت زیر به وقوع می پیوندد:

1- تماس مستقیم
2- تماس غیر مستقیم

تماس مستقیم: هنگامی که سیستم کاملا“ سالم بوده و انسان سهوا“ یا در اثر بی توجهی با هادی برق دار در یک یا دو نقطه تماس حاصل نماید.

تماس غیر مستقیم: هنگامی که در اثر خراب شدن عایق بندی یا هر علت دیگر، یک هادی برقدار با سطوح فلزی در دسترس مربوط به سیستم مانند: بدنه موتور، تماس حاصل نماید و در عین حال انسان با همان سطح فلزی در تماس باشد.

اسلاید 7 :

عوارض ناشی از برق گرفتگی: عوارضی که فرد پس از برق گرفتگی به آن مبتلا می شود    عبارتنداز:
1- اختلالات قلبی
2- اختلالات و ضایعات عصبی
3- اختلالات حسّی
4- سوختگی در اثر برق گرفتگی

روشهای مهم برای حفاظت شخص در برابر برق گرفتگی، عبارتنداز:
1- اتصال بدنه دستگاه به زمین( سیستم ارت)
2- حفاظت از طریق ولتاژ پایین
3- حفاظت از طریق همبندی
4- حفاظت از طریق هم پتانسیل کردن
5- ایزوله کردن بدن شخص
6- رله های دیفرانسیلی یا رله های حفاظتی

اسلاید 8 :

) در صنعت برق:P.P.Eتجهیزات حفاظت فردی(

1- کلاه ایمنی

2- دستکش عایق برق

3- کفش ایمنی عایق الکتریسیته

4- لباس کار چسبان دو تکه

5- کمربند ایمنی (در صورت لزوم)

اسلاید 9 :

ایمنی در صنعت ساختمان:

عملیات ساختمانی تاسیسات و معماری، شامل فعالیت هایی از قبیل ساخت، نگهداری،تعمیر و انهدام ساختمان های موقتی یا دائم کوچک، متوسط و بزرگ می باشند.در این رشته از فعالیت ها، انواع مختلف مواد ساختمانی و تکنیک های گوناگون دستی و گروهی، همچنین ابزارهای مجهز به نیروی محرکه و حتی برنامه ریزی های کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از ساختارهای مورد استفاده در صنعت ساختمان داربست ها می باشند.

داربست ها:

داربست ها عبارتند از ساختارهای موقتی که از آهن، چوب، الوار و دیگر مصالح ساختمانی ساخته می شوند و ممکن است برای اهداف مختلفی بکار گرفته شوند و پس از خاتمه کار از ساختمان مورد نظر باز می شوند.کلیه داربست ها باید وزن کارگران، وزن وسائل آنها و همچنین وزن مصالح مورد استفاده را تحمل کنند.

اسلاید 10 :

سه نوع داربست وجود دارد:

1- داربست های حمایت شده: سکوهایی که
 بوسیله ی اجزای سخت تحمل کننده ی بار
مانند: پل ها یا تیرها،پایه ها، چارچوب ها
 و تیر های پیش آمده حمایت می شوند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید