بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ميگوي SPF به میگویی گفته می شود که عاری از پاتوژن هاي مشخصي مي باشد (در لیست OIE مشخص شده) باشد یا به عبارتی ميگوي SPF داراي تاريخچه مستندي مبني بر عاري بودن  از پاتوژن هاي مشخصي مي باشد (که در لیست OIE مشخص شده)

اسلاید 2 :

میگوی  SPF  : بسته به سطح امنيت زيستي جائي كه ميگوها پرورش مي يابند دارد

 لفظ  SPFفقط براي ميگوهاي نگهداري شده در يك هچري با امنيت زيستي بالا(High biosecurity)  نظير مركز NBC در انستيتو  اقيانوسي Oceanic Institute)) در هاوائي امريكا اطلاق مي شود

ميگوهائي كه از NBC  به ساير هچري ها با امنيت زيستي متوسط منتقل مي شوند سطح SPF  بودن خود را از دست داده و اصطلاحا لفظ High Health (medium biosecurity)  به آنها اطلاق مي شود

ميگوهائي كه از اين هچري ها خارج شده و به هچري هاي با سطح ايمني  زيستي پائين ويا استخرهاي پرورشي يا تانك هاي پرورشي منتقل مي شوند تحت عنوان ميگوي تجاري ( Commodity shrimp  ) ناميده مي شوند.

اسلاید 3 :

درخواست جهانی برای آبزیان

فعالیتهای آبزی پروری= تشدید، متنوع و گسترش بیماریها افزایش خواهند یافت

حذف خطرغیر ممکن←استراتژی کاهش خطر

کاهش خطر=مدیریت بهداشتی= بیوسکیوریتی

اسلاید 4 :

مفهوم بسیار گسترده

ولی مفهومش استفاده از مواد شیمیایی و بهداشتی نیست

درک ارتباط و مدیریت محیط،میزبان و عامل بیماری است

اسلاید 5 :

در همه سطوح بایستی اجرا شود

.iهچری/مزرعه/استخر/

.iiروستا/استان

.iiiسطح ملی    / منطقه ای /   بین المللی                       

 

اسلاید 6 :

یک واژه جدید از تفکر قدیمی

واژه ایمنی زیستی(Bio-security)  ازحدود 50 سال پیش وارد صنعت دامپروری جهان شد، ولی در پرورش آبزیان و میگو موضوع جدیدی است.

اسلاید 7 :

  • بیو سکوریتی در آبزی پروری را Moss   در 1998 چنین تعریف کرد:
    به مجموعه روش هائی که در مراکز تکثیر و پرورش اعمال میگردد تا آبزیان پرورشی را از ابتلا، شیوع و انتقال بیماری و یا هرنوع شرایط نامطلوب بهداشتی مصون نگهدارد.
  • اما تعریف جدیدی که در سال 2000 در این خصوص(در زیر بخش پرورش دام) ارائه شد موجب تکمیل این تعریف گردید:
    ایمنی زیستی به مجموعه روش های ضروری گفته می شود که به منظور پیشگیری، مهار و ریشه کنی بیماریهای عفونی واجد اهمیت اقتصادی در دامداری ها بکار گرفته می شود.
  • امروزه در حقیقت بیو سکوریتی در آبزی پروری تلفیق و یا مجموعه دو تعریف بالاست. به عبارتی این واژه ترکیبی از طب پیشگیری،آزمایشات تشخیصی،عملیات ضد عفونی و درنهایت ریشه کنی است که در سطوح مختلف عملیاتی اجرا و پیگیری می شود.

اسلاید 8 :

بیوسکیوریتی= استراتژی + ابزار + اجرای عملیات

برای توسعه و اجرای بیوسکیوریتی ←تقسیم مسئولیتها

اسلاید 9 :

 استراتژی

+

ابزار

+

اجرای عملیات (پیاده سازی)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید