دانلود فایل پاورپوینت برآورد نیروی انسانی براساس نگرش سیستمی

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برآورد نیروی انسانی براساس نگرش سیستمی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برآورد نیروی انسانی براساس نگرش سیستمی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

از آنجائیکه انسان وجوامع انسانی دربستر زمان قرار دارند ومکلف به حرکت عینی ونیل به کار هستند می توان مقاصد نسبی برای این حرکت درنظر گرفت که فرد درهر زمان دریکی ازاین مسیرها قرار می گیرند

طراحی دقیق انتقال از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب “مسیر حرکت “  یا “خط مشی “را مشخص می نماید

تلاش جهت دستیابی به راههایی که  بتوان با توسل به آنها کارکنان سازمان رادروضعیتی قرار داد که وظایف خود رابه نحو احسن انجام دهند بهترین ابزاررا جهت رسیدن به اهداف سازمان دراختیار می گذارد

لذا باید تلاش شود که ابتدا سه عامل فرد کار ومدیریت درهر سیستمی روشن گردد .

چه کسی چه کاری راتحت چه شرایطی یا چه مدیریتی انجام دهد

اسلاید ۲ :

پرستاری یک حرفه پویاست که عملکرد آن بطور مداوم درحال تغییر می باشد

اهم فعالیت های پرستاری درحیطه های مختلف درمان:

حیطه مراقبتی ودرمانی

حیطه حفاظتی

حیطه آموزشی

حیطه هماهنگی

حطیه مراقنت بهداشتی (پیشگیری-درمان وتوانبخشی)

سلامتی حق هر انسان است ووضعیتی است که فرد حق مطالبه آن رادارد

اسلاید ۳ :

  سازمان مورد بحث ما یعنی بیمارستان جهت دستیابی به اهداف خود :

ارائه خدمت و بهبود حال بیماران

و

 درنهایت اعتلای سطح سلامت جامعه

نیاز به همکار کارکنان خاص به نام

پرستار یا گروه پرستاری

دارد

اسلاید ۴ :

روشی جهت تشخیص وضعیت موجود ورسیدن به وضعیت مطلوب می باشد

یا

نیروی انسانی مناسب مورد نیاز درزمان ومکان مناسب

 

نیروی انسانی مورد نیاز= اضافه شدگان + جداشدگان – نیروی انسانی موجود

اسلاید ۵ :

جمع آوری اطلاعات

تبین وضع موجود:

نیاز بیماران درگروه های مختلف

رده ای حرفه ای ونیمه حرفه ای درپرستاری

روشها ودستوالعملهای اجرائی حاکم درجامعه

اسلاید ۶ :

تعیین راه حلها (فرضیه ها):

 

برآورد براساس روش عبدا.. ولوین

 

برآورد براساس روش سازمان بهداشت جهانی

 

برآورد براساس روش سنتی

 

برآورد براساس روش نگرش نظام گرا

 

اسلاید ۷ :

به ازای هر۸ تخت عمومی ۱ پرسنل + ضریب یک سوم به ازای هر شیفت

 

به ازای هر۳ تخت اورژانس۱ پرسنل + ضریب یک سوم به ازای هر شیفت

 

به ازای هر۱ تخت عمومی ۵/۱ پرسنل + ضریب یک سوم به ازای هر شیفت

 

به ازای هر۱ تخت ccu 1 پرسنل + ضریب یک سوم به ازای هر شیفت

 

به ازای هر۲ تخت دیالیز ۱ پرسنل + ضریب یک سوم به ازای هر شیفت

 

به ازای هر۱ تخت Icu   ۲ پرسنل + ضریب یک سوم به ازای هر شیفت

اسلاید ۸ :

   دراین روشنظام تامین نیروی انسانی به صورت سیستماتیک مورد توجه قرار می گیردکه متشکل از عناصرذیل می باشد:

I put

Process

Out put

Feed back

    که درون داد این سیستم مجموعه مراقبتها و  میزان اتکاء بیماران به مراقبین و توانائیهای نیروی انسانی با  توجه به تخصص مورد نیاز هر بیمار می باشد

 

 

اسلاید ۹ :

پرسنل مورد نیاز هر بخش = تعداد تخت * ضریب انتخابی

نیروی انسانی مورد نیاز به ازای هر تخت =

        تعداد روزهای سال * مجموع مراقبت مستقیم و غیر مستقیم به ازای هرتخت

                                روزهای کار مفید در سال * ساعت کار مفید

تعداد روزهای مفید سال = ۲۲۵ روز

ساعت کار در هفته= ۴۰ ساعت

ساعت کار مفید در روز= ۷/۶ ساعت

میزان مراقبت مستقیم ؟

میزان مراقبت غیر مستقیم= ۷/۰ ساعت به ازای هر تخت

اسلاید ۱۰ :

Gillis.dec.a a. ursi g approach philadelphia.WB.sauu ders co,2002.

Bergma ,rebeeccs. ursi g researcher for ursi g i ter atio al perspective .lo do chapma a d hall ,2004.

Slike,a e.A system approach of ursi g services patie t. ursi g ma ageme t.2005,vol:22. o:4

Alward.rr. Patie t classificatio :a visible differe ces . ursi g ma ageme t .2005.sep.vol. o:9pp:11-75

Swa sberg&Swa sberg. ursi g ma ageme t.2006

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 17 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد