دانلود فایل پاورپوینت بررسی معماری قاجار و تاثیر مدرنیته بر معماری ایران

PowerPoint قابل ویرایش
62 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی معماری قاجار و تاثیر مدرنیته بر معماری ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی معماری قاجار و تاثیر مدرنیته بر معماری ایران قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • مقدمه :
 • اگر آثار معماری را اززاویه فضایی ارزیابی کنیم و خلاقیت های فضایی در
 • معماری توجه کنیم معماری دوره قاجار ارزش پیدا میکند و در جایگاه تکامل
 • یافته تری نسبت به دوره های قبل از خود قرار میگیرد.چرا که در این دوره
 • تنوع فضاها بیشتر می شود و فضا های نوینی خلق میشوند.
 • اما وقتی به معماری از زاویه دیگر مانند اندازه ها تناسبات،شکل ها و تزینات
 • نگاه کنیم معماری دوره قاجار وضع نازل تری نسبت به دوره قبل نشان میدهد
 • شکل ها استواری و صلابت قبلی را ندارند.تناسبات در رتبه پاین تری نسبت
 • به تناسبات موزون و اندیشیده شده دوره های قبلی قرار میگیرند و هرج ومرج
 • جایگزین تزیینات محدود و با وسواس دوره های درخشان سلجوقی و صفوی م
 • شود. (مهندس هادی میرمیران)

اسلاید ۲ :

معماری قاجار

 • به طور کلی معماری دوره قاجاریه را به دو دوره میتوان تقسیم کرد:
 • ۱-دوره اول که از آغاز سلطنت اقا محمد خان تا پایان سلطنت محمد شاه.
 • در این دوره نگاه حاکم بر معماری همچنان نگاهی درونزا و بر مبنای سبک اصفهان و به کمال رساندن ان میباشد که نمونه هایی همچون حرم حضرت م
 • عصومه در قم و مجد سلطانی را میتوان نام برد.
 • ۲-از اغاز سلطنت ناصرالدین شاه تا پایان حکومت قاجار
 • در این دوره بر اثر مسافرت های ناصرالدین شاه واعزام تعدادی دانشجو به
 • اروپا و تحت تاثیر قرار گرفتن هیات حاکمه ونخبگان جامعه،سبکی در معماری
 • اغاز می گردد که التقاطی از معماری بومی و معماری غربی میباشد.
 • (از کتاب سیمای فرهنگ ایران به قلم نویسندگان)

اسلاید ۳ :

تاریخ ورود مدرنیته به ایران

 • تاریخ ورود مدرنیته به ایران به دوره قاجار باز میگردد.که این مدرنیته نه تنها در معماری بلکه در ادبیات،شعر وهنر نیز نمود یافت.شهر نیز از این قاعده بر کنار نبوده وچهره اش دگرگون شد.
 • فضاهایی چون خیابان،راسته تجاری،میدان،تماشاخانه،سنگ فرش خیابان و چراغ برق معابر همه حکایت ازمدرن شدن شهر ایرانی دارد.این مدرنیته در
 • شهر تهران پا به عرصه وجود نهاد.
 • امروزه تحولات فضاهای شهر تهران در دوره ی قاجار را به نام سبک تهران
 • در معماری وشهر سازی میشناسیم.سبکی که در امتداد مکتب اصفهان و همزما
 • ن با ودرنیته حرکت میکند.گویاترین نمونه این تلفیق را میتوان در میدان توپخا
 • نه تهران مشاهده نمود.(سید محسن حبیبی)

اسلاید ۴ :

میدان توپخانه تهران میدانی است که بی شباهت با نقش جهان اصفهان نیست.اما از تناسبات میدانی رنسانس وباروک تبعیت کرده و به جای عناصرسنتی،پدیده های مدرنی را جایگزین میکند. 

اسلاید ۵ :

 • در بحث تاثیر عوامل بیرونی بر جامعه ایران اکثر منتقدان از این پیش فرض حرکت میکنند که ارزش ها و معیار های بیرونی وقتی به ایران راه یافتند با
 • جامعه ای کاملا ایستا روبه رو شدند.از این رو،این افراد تغیرات سیاسی، اق
 • تصادی واجتماعی این دوره را عمدتا ناشی از برخورد جامعه ای شرقی یا س
 • نتی دارای ارزش ها و هنجار های تزلزل ناپذیربا ارزش ها و هنجار های غربی یا مدرن میدانند.
 • ارزش ها و معیارهای غربی وقتی به ایران رسید،به جامعه ای وارد شد که
 • خود در تلاش برای نوسازی خویش بود.
 • در کنار این تلاش ما شاهد گشایش جامعه بر روی ارزش ها و معیار های برونی نیز هستیم.گشایشی که ناشی از ارزیابی منفی یک جامعه نسبت به وض
 • عیت عمومی خویش نسبت به جهان است.جامعه ای که احساس میکند برای
 • ادامه حیات باید به تغییراتی تن دهد.از سویی تحت تاثیر عوامل درونی واز دیگرسویه این تغییرات تحت تاثیر عوامل بیرونی عوض میشود.

اسلاید ۶ :

 • اولین بار که ایرانیان با وصف شهر های اروپایی ونیمه اروپایی در صدد رسیدگی به شهر خود شدند،در دوران صفویه بود.توصیف از استانبول پاد
 • شاهان صفوی را بر ان داشت تا پایتختی در خور سلطنت خویش و کشور ا
 • یران بنا کنند.اصفهان نتیجه این تصمیم است.
 • اما دولت صفوی زمانی به این کار همت گماشت که دولتی بود نیرومند و از
 • این رو توانست با ارمش لازم دگرگونی های تمدن عصر خویش را جذب و
 • هضم کند.
 • حال این که این خود اگاهی در شهرسازی قاجاریه و پهلوی کم وکمتر به چشم
 • میاید.و ما هر بار بیش از پیش با دگرگونی های مهار گسیخته روبه رو هستیم

اسلاید ۷ :

 • در بررسی تاریخ معماری و شهر سازی ایران بعد از اسلام نشان میدهد که شهر به معنای امروزی در اغلب شهر های سرزمین ما مطرح نبوده است.
 • شهر با توسعه تدریجی وپیرو سنت های معماری زمان،سطوح ازاد داخل ح
 • صار را در بر میگرفت.مسائل اقتصادی و رویدادهای سیاسی و مذهبی تنا
 • سبات و مقیاس فضای شهر را دگرگون نمیکرد.
 • اصفهان تنها شهری بود که در اواخر قرن شانزدهم میلادی،با سلطنت شاه
 • عباس اول و با کمک دانشمندانی چون شیخ بهایی از فضایی بسته به فضایی
 • گشوده مبدل گشت.این شهر به یاری طرحی هوشمندانه و پیشرو توسعه یاف
 • ت.و در نتیجه مجموعه های معماری بی نظیری در بافت شهربوجود امد و
 • اصفهان در زمره زیباترین شهر های جهان قرار گرفت.(رضا مقتدر)

اسلاید ۸ :

 • در قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی که دوران انتقال معماری صفوی به معماری زندیه و بالاخره به معماری قاجار بود،در نتیجه ضعف دولتهای این زمان به تدریج کیفییت هنری و بخصوص کیفیت ساختمانی و مصالح بکار رف
 • ته رو به انحطاط رفت.
 • شاه سلطان حسین صفوی اخرین پادشاه صفوی با بی لیاقتی خویش کشور را عرصه ای برای هجوم افغان ها ساخت.محمود افغان و جانشینش به مدت ۷سال
 • در ایران حکومت کردند.سرانجام نادر شاه افشار بر انها غلبه کرد و سرزمینه
 • ای از دست رفته ی ایران را که ضمیمه ممالک عثمانی و روس بود به ایران باز گردانید.بعد از او در زمان کریمخان نیز ارامش موقتی بر ایران حاکم بود
 • وپس از او به علت نزاع جانشینان بر سر قدرت موجبات خرابی دوباره کشور
 • را به همراه داشت.با شکست لطفعلی خان زند در برابر اغا محمد خان قاجار سلسله قاجار ،ایران را وارد مرحله جدیدی کرد که با دوران پیش از خود در بسیاری از موارد تفاوت داشت.

اسلاید ۹ :

 • از دهه های اول قرن نوزدهم که اوازه پیشرفت و ترقیات صنعتی اروپا وتاثیرا
 • ت ان در شهر نشینی و مسائل شهری،به ایران رسید اثری بیدار کننده در ان به وجود اورد.
 • میل به تجدید بنای مملکت ودر نتیجه نیاز به فراگیری علوم جدیده و تغییر اصو
 • ل تعلیماتی حالت ضروری به خود گرفت.در نتیجه در زمان ولایت عهدی عبا
 • س میرزا دولت تعداد اندکی از جوانان را بزای فراگیری علوم وحرفه های مو
 • رد نیاز راهی اروپا کرد.
 • در میان افراد اعزامی عبدالرسول خان و میرزارضا برای یاذگیری حرفه مهند
 • سی انتخاب گردیدند.
 • بازگشت این دو مصادف با صدارت میزا تقی خان امیر کبیر بود.مرد بزرگ و
 • روشنفکر ایرانی که تحت تاثیر پیشرفت های روسیه و عثمانی قرار گرفته و به
 • سیر ترقی ملل غرب و به موجب انحطاط اوضاع ایران واقف گردیده بود.

اسلاید ۱۰ :

 • امر کبیر دست به یک سری اصلاحات اساسی زد که مهمترین انها ایجاد مرکز
 • تعلیم و تعلم است.برای تدریس در این مدرسه عالی که بنام دار الفنون شروع
 • به کار کرد،تعلیمات مدرن غربی از طریق استادان غربی ارائه میشد.
 • بنای این ساختمان که در داخل حصار ارگ سلطانی قرار میگرفت به میرزا رضای نامبرده محول شد.نقشه های میرزا رضای مهندس باشی برای اجرا در اختیار محمد تقی معمار باشی قرار گرفت.ساختمان دار الفنون احتمالا اولین
 • ن بنای دولتی است که توسط یک معمار ایرانی تحصیل کرده در فرنگ طرا
 • حی شده. در نوامر ۱۸۵۱ افتتاح شد،درست در زمانی که بانی بزرگ ان در
 • باغ فین کاشان در تبعید بسر میبرد و در انتظار سرنوشت شوم خود بود.
 • فارغ التحصیلان این مدرسه عالی گروه روشنفکرانی را در ایران به وجود
 • اورد که به نهضت تجدد خواهی و مبارزه با خرافات و به نشر افکار ازادی
 • خواهانه در عهد ناصری کمک فراوان کرد.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 62 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد