بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—سل :                 واكسن ب.ث.ژ (BCG)

—ديفتري، كزاز، سياه‌سرفه:   واكسن سه‌گانه (DTP)

—ديفتري، كزاز :          واكسن دوگانه بزرگسالان  (Td)

       واكسن دوگانه خردسالان  (DT)

—فلج اطفال :         واكسن پوليو خوراكي (OPV)

       واكسن پوليو تزريقي  (IPV)

—سرخك، سرخجه، اوريون  :  واكسن MMR

—كزاز:           واكسن توكسوئيد كزاز (TT)

—هپاتيت ب  :       واكسن  Hep.B

اسلاید 2 :

ماهيت واكسنها

—MMR – OPV: ويروس زنده ضعيف شده

—BCG: باكتري زنده ضعيف شده

—P (سياه سرفه): باكتري كشته شده

—IPV (فلج اطفال تزريقي): ويروس كشته شده

—ديفتري، كزاز: توكسوئيد

—Hep.B: آنتيژن سطحي ويروس

—

—

اسلاید 3 :

مقدار واكسنها

—تمام واکسن ها :0/05 ميلي‌ليتر

—به استثناء:

◦BCG:

– 0/05 ميلي‌ليتر زير يكسالگي

– 0/1 ميلي ليتر بالاي يكسالگي

◦Hep.B:

–زیر ده سالگی :0/05 میلی لیتر

– بالاي ده سالگي: يك ميلي‌ليتر

–دياليزيها : دوبرابر مقدار توصيه شده   

اسلاید 4 :

روش استفاده واكسنها

—OPV: خوراکی

—DTP-IPV-Hep.B:تزریقی عضلانی

—MMR: زیرجلدی

—BCG:داخل جلدی

اسلاید 5 :

واكسيناسيون در مواقع خاص:

—نوزاد نارس کمتر از 37 هفته با وزن زير 2000 گرم:

  بدوتولد-یک ماهگی-دوماهگی-6ماهگی(چهانوبت)

—عدم مراجعه كودك زير 1 سال در زمان مقرر:

  كاهش فاصله واكسنها تا به زمان معمول واكسن برسد:

.1حداقل فاصله بين واكسنهاي سه‌گانه، فلج اطفال ، نوبت اول و دوم هپاتيت : يك ماه

.2حداقل فاصله بين نوبت دوم و سوم هپاتيت: دو ماه

.3فاصله بين نوبت سوم واكسن سه گانه و يادآور آن نبايد از 6 ماه كمتر باشد.

 

اسلاید 6 :

كودكان يك تا شش سال كه در زمان مقرر مراجعه نكرده‌اند:

—اولين مراجعه:

  سه‌گانه- فلج اطفال-ب.ث.ژ-MMR-هپاتيت ب

—يك ماه بعد از اولين مراجعه:

  سه‌گانه- فلج اطفال-هپاتيت ب- MMR

—يك ماه بعد از دومين مراجعه:

   سه‌گانه- فلج اطفال

—6ماه تا يك سال بعد از سومين مراجعه:

   سه‌گانه- فلج اطفال-هپاتيت ب

—6 سالگي:

   سه‌گانه (حداقل يك سال فاصله با نوبت قبلي) - فلج اطفال

اسلاید 7 :

ایمنسازي براي هپاتيت ب در افراد گروههاي پر خطر

 نوبت :              زمان مراجعه

◦اول:                اولین مراجعه

◦دوم:               یک ماه بعد از نوبت اول

◦سوم:              شش ماه بعداز نوبت اول

اسلاید 8 :

نكات مهم:

—كودكان نارس (کمتر از 37 هفته) با وزن بالاي 2000 گرم

◦کودک زیر 2000 گرم که در وقت مقرر  واکسن هپاتیت نگرفته است

—تعويض خون يا دريافت خون و فراورده‌ها در نوزادي

—نوزادان دچار زردي به هر علت

—سوءتغذيه

—سرماخوردگي، تب مختصر و شل بودن مدفوع

—تزريق مكرر خون

—واكسنهاي زنده ويروسي تزريقي؟

اسلاید 9 :

نكات مهم:

—تزريق گاما گلوبولين (عضلاني-وريدي) و فراورده های خونی پس از واكسن زنده ويروسي (به جز تب زرد و پوليو):

—حداقل فاصله تزريق واكسن زنده ويروسي با گاما گلوبولين (عضلاني- وريدي) و فراورده های خونی

—واكسيناسيون فرد HIV مثبت؟

—اسهال شديد همزمان با دريافت قطره فلج

—استفراغ و قطره فلج

اسلاید 10 :

محل تزریق واکسن

—زیردوسال:قدامی خارجی ران

—بالای دوسال: عضله دلتوئید

—واکسنBCG:یک سوم فوقانی و دوسوم تحتانی بازو

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید