دانلود فایل پاورپوینت بودجه ریزی عملیاتی

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بودجه ریزی عملیاتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بودجه ریزی عملیاتی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بودجه (مهم ترین سند مالی کشور است)

 

قانون بودجه (مهم ترین قانون کوتاه مدت برای هر کشور است)

 

بودجه کل کشور

 

بودجه ریزی                           

اسلاید ۲ :

بودجه افزایشی

بودجه برنامه ای

بودجه بر مبنای صفر

بودجه عملیاتی

اسلاید ۳ :

بودجه (مهم ترین سند مالی کشور است)

 

قانون بودجه (مهم ترین قانون کوتاه مدت برای هر کشور است)

 

بودجه کل کشور

 

بودجه ریزی                           

اسلاید ۴ :

بودجه افزایشی

بودجه برنامه ای

بودجه بر مبنای صفر

بودجه عملیاتی

اسلاید ۵ :

 سیستمی که در آن منابع مصرف می شود تا نتیجه ای منطقی ، معقول و در  راستای اهداف سازمان ها بدست دهد.

 

   در این نظام بودجه بندی بر مبنای اهداف است.

   بودجه عملیاتی محصول برنامه ریزی استراتژیک است .

      در بودجه بندی عملیاتی سازمان ها با یک طرح کلی (plan) ، یک سری                             برنامه و تعداد بسیار زیادی پروژه روبرو هستیم .

اسلاید ۶ :

  مشخص کردن عملیات و فعالیت هایی که سازمان ها به منظور   

  نیل به هدف معین پیشنهاد می نمایند            

   برآورد هزینه عملیات طبق روش های علمی

     مشخص کردن منابع تحصیل درآمد

اسلاید ۷ :

طبقه بندی فعالیت ها در قالب هر یک از برنامه ها و اندازه گیری حجم کار

تعیین شاخص عملکرد یا واحد حجم کار

استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده کالاها و خدمات در هر یک از فعالیت ها

استفاده از نورم ها در تولید کالاها یا خدمات براساس کیفیت و مکان جغرافیایی

استفاده از استانداردها در تولید کالا یا خدمات براساس کیفیت و مکان جغرافیایی

      ارزیابی و تجزیه و تحلیل کارایی اثربخشی در هر یک از محصولات و فعالیت ها

اسلاید ۸ :

  • اهداف قابل سنجش
  • راهبردها
  • برنامه های عملیاتی
  • معیارهای سنجش عملکرد
  • اولویت بندی و تخصیص منابع
  • جمع آوری و پایش نتایج
  • ارزشیابی ، بازنگری، ارزیابی و گزارش نتایج

اسلاید ۹ :

   تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش حسابداری قیمت تمام شده

تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی

روش بودجه بندی بر مبنای فعالیت

 

اسلاید ۱۰ :

ایجاد مبنایی برای تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع

تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار که از تخصیص بودجه خاص قابل حصول است.

تمرکز فرایند تصمیم گیری روی مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن روبروست.

ایجاد فرایند منطقی برای تصمیم گیری در خصوص بودجه که بطور مستقیم با فرایند برنامه ریزی , اجرا , کنترل

ارزیابی و گزارش عملکرد در ارتباط می باشد.

ارائه بهترین ابزارهای ممکن براساس نتایج برای اطمینان دادن به جامعه مبنی بر اینکه منابع کشور در برآوردن

احتیاجات ضروری جامعه مصرف می شوند .

ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد برنامه

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد