دانلود فایل پاورپوینت تئوری الاستیسیته

PowerPoint قابل ویرایش
91 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تئوری الاستیسیته توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تئوری الاستیسیته قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فصل سوم: مسائل تئوري ارتجاعي در حالات خاص

1 - مقدمه

تاكنون در فصل اول به آناليز تنش (Stress Analysis) و آناليز كرنش (Strain Analysis) پرداختيم. در فصل دوم نیز به استخراج معادلات و روابط بنيادي در تئوري الاستيسيته پرداخته و روابط تنش-كرنش را استخراج نموديم.

همچنين در فصل دوم به ويژگي هاي مسائل تئوري ارتجاعي پرداختيم و معادلات تئوري ارتجاعي بر حسب تغيير مكان ها (معادلات ناويه Navier) و نيز معادلات تئوري ارتجاعي بر حسب تنش ها (معادلات سازگاري بلترامي- ميشل Beltrami-Michell) را استخراج نموديم.

- اكنون مي توانيم در پرتو مباحث فوق الذكر، به بررسي و حل مسائل تئوري ارتجاعي در حالات خاص بپردازيم.

اسلاید 2 :

- مسائل دو بعدي الاستيسيته از جمله مسائل خاص مي باشند كه در اين فصل مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

- منظور از مسائل دو بعدي الاستيسيته مسائلي هستند كه استفاده از دو مختصات، براي حل آنها كفايت مي كند.

- از يك ديدگاه مسائل دو بعدي به دو دسته عمده تقسيم بندي مي شوند:

الف) مسائل تنش مسطح (كه در آنها داريم:                                    )

ب) مسائل كرنش مسطح (كه در آنها داريم:                                   )

اسلاید 3 :

-مسائل خاص ديگري كه در اين فصل ( با استفاده از مباحث تئوري ارتجاعي ارائه شده در فصول اول و دوم) مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت، عبارتند از:

-

الف) خمش خالص ميله ها،

ب) پيچش ميله ها،

پ) حل مسائل تقارن محوري.

بحثي در مورد روش عناصر محدود و تئوري الاستيسيته و رابطه بين آنها به ويژه در ارتباط با توابع تغيير شكل

اسلاید 4 :

2- مسائل تئوري ارتجاعي دو بعدي

الف) كرنش مسطح (Plane Strain)

مسأله كرنش مسطح، يك مسأله خاص تئوري ارتجاعي با طبيعت دو بعدي مي باشد كه مي تواند به عنوان مثال در دو نوع رفتار سازه اي خاص پيش آيد:

*رفتار يك جسم استوانه اي شكل طويل كه محور مولد آن موازي محور X3  (يا Z) در نظر گرفته مي شود. سيستم بار توزيعي بر روي اين استوانه به گونه اي است كه مؤلفه سوم بردار جابجايي حذف و در عين حال دو مؤلفه ديگر جابجايي در راستاي X3  ثابت بوده يعني مستقل از X3  مي باشند.

* رفتار يك سد طويل، نمونه ديگري از مسأله كرنش مسطح مي باشد.

اسلاید 5 :

بنابراين يك جسم هنگامي در وضعيت تغيير شكل مسطح يا كرنش مسطح است (به عنوان مثال موازي سطح X1X2) كه مؤلفه U3 بردار تغيير مكان آن حذف و مؤلفه هاي U1 و U2  آن فقط تابعي از متغيرهاي X1 و X2  بوده يعني مستقل از X3 باشند. به عبارت ديگر تغيير شكل مسطح توسط روابط زير مشخص مي شود:

اسلاید 6 :

- با توجه به روابط ذكر شده، روابط كرنش – تغيير مكان زير را خواهيم داشت:

و به صورت اندیسی داریم:

اسلاید 7 :

از روابط تنش-کرنش نیز داریم (بر حسب ضرایب لامه):

بنابراين ملاحظه مي شود كه در حالت كرنش مسطح، تنش ها مي توانند حالت سه بعدي داشته باشند، يعني        الزاما مساوي صفر نيست.

اسلاید 8 :

برحسب ضرايب هوك نيز داريم:

كه عكس آنها به صورت زير در مي آيد:

اسلاید 9 :

مي توان نشان داد كه                              . به عبارت ديگر       متناسب با              مي باشد و لذا فقط تابعي از X1 و X2  مي باشد.

بنابراين معادلات تعادل تنش به صورت زير در مي آيد:

با توجه به اينكه مؤلفه هاي تنش، تابعي از X1 و X2   هستند، ‌دو معادله اول تعادل منجر به اين نكته مي شود كه  B1  و B2  نيروي حجمي فقط تابعي از X1 و X2  باشند و معادله سوم نشان مي دهد كه مؤلفه سوم نيروهاي حجمي بايستي صفر باشد، زيرا        مستقل از X3 مي باشد.

اسلاید 10 :

 در حالت كرنش مسطح، از شش رابطه سازگاري كرنش ها،‌ فقط يك رابطه باقي مي ماند كه به صورت زير است:

معادلات ناويه يا معادلات تئوري ارتجاعي برحسب مؤلفه هاي تغيير شكل نيز به صورت زير درمي آيند :

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 91 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد تفکیک تئوری الاستیسیته برای بسته‌های ذره سخت متراکم شده تئوری تشکیل دهنده غیر خطی «مخروط»

word قابل ویرایش
9 صفحه
18700 تومان
تفكيك تئوري الاستيسيته براي بسته‌هاي ذره سخت متراكم شده تئوري تشكيل دهنده غير خطي «مخروط»چكيده:بسته‌هاي ذره سخت باعث ايجاد منبع غني از مسائل برجسته تئوري مي‌باشند كه به عنوان نقطه شروع مفيد براي مدل ساختار رسانه دانه‌اي، مايعات، سلول‌هاي زنده، شيشه‌ها و رسانه تصادفي مي‌باشند. اصل بسته‌هاي ذره سخت متراكم شده ن ...

دانلود پاورپوینت تفکیک تئوری الاستیسیته برای بسته‌های ذره سخت متراکم شده تئوری تشکیل دهنده غیر خطی «مخروط»

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
اسلاید 1 :چكيده:بسته‌هاي ذره سخت باعث ايجاد منبع غني از مسائل برجسته تئوري مي‌باشند كه به عنوان نقطه شروع مفيد براي مدل ساختار رسانه دانه‌اي، مايعات، سلول‌هاي زنده، شيشه‌ها و رسانه تصادفي مي‌باشند. اصل بسته‌هاي ذره سخت متراكم شده نسبت به تغيير شكل كلي را نمي‌توان به صورت الاستيته غير خطي نشان دارد اما اين شام ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری الاستیسیته

PowerPoint قابل ویرایش
162 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : -فصل اول : تحليل تنش و تحليل كرنش  تعريف تنش بر روي يك سطح، معادلات تعادل، تنش در يك نقطه، تغيير شكل نسبي(كرنش)، كرنش در يك نقطه، رابطه تغيير شكل نسبي با مؤلفه هاي تغيير مكان. - فصل دوم : روابط و معادلات بنيادي و ویژگی های مسائل تئوری ارتجاعی روابط عمومي ت ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری الاستیسیته

PowerPoint قابل ویرایش
74 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فصل دوم - بخش اول: روابط و معادلات بنيادي بخش اول : روابط و معادلات بنیادی 1 - مقدمه در بخش اول فصل پيشين، وضعيت تنش در نقطه اي اختياري (Arbitrary Point) از يك جسم كه تحت اثر نيروهايي قرار دارد، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت و ضمن استخراج تانسور تنش، خواص ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری الاستیسیته

PowerPoint قابل ویرایش
91 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فصل سوم: مسائل تئوري ارتجاعي در حالات خاص 1 - مقدمه تاكنون در فصل اول به آناليز تنش (Stress Analysis) و آناليز كرنش (Strain Analysis) پرداختيم. در فصل دوم نیز به استخراج معادلات و روابط بنيادي در تئوري الاستيسيته پرداخته و روابط تنش-كرنش را استخراج نموديم. ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری الاستیسیته

PowerPoint قابل ویرایش
80 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تحليل هاي تنش و كرنش،‌ مباني مورد نياز را براي تحليل رفتار سیستم سازه اي (Structural system) كه تحت اثر بارگذاري قرار دارد، فراهم مي نمايد.  تحلیل تنش مفاهيم بنيادي تنش تانسور تنش تبديلات در تانسور تنش تنش هاي اصلي تنش هاي برشي ماكزيمم يا مينيمم ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری الاستیسیته

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فصل چهارم: روش هاي انرژي 1) تعاريف بنيادي الف) كار (Work) هرگاه نقطه اثر نيروي F كه به سيستمي اعمال مي شود به اندازه جزئي      جابجا شود، گفته مي شود كه مقدار جزئي كار dw انجام یافته است: ب) كار مجازي (Virtual Work) هرگاه نقطه اثر نيروي حقيقي اعمالي به س ...

مقاله کاربرد تئوری الاستیسیته غیرموضعی در تحلیل ارتعاشات نانو لوله ها

word قابل ویرایش
24 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کاربرد تئوری الاستیسیته غیرموضعی در تحلیل ارتعاشات نانو لوله ها چکیده کاربرد تئوری الاستیسیته غیرموضعی در تحلیل ارتعاشات نانو لولهها از موضوعات مهمی به شمار میرود که اخیرا در پـژوهش-های بسیاری از محققین مورد توجه قرار گرفته است. در این مق ...