دانلود فایل پاورپوینت تجربه ی دینی

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تجربه ی دینی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تجربه ی دینی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

¨تجربه دینی:

¨همان احساس و حال و رویداد دینی است که در دو سده ی اخیر کانون توجه دین شناسان عربی بوده. اما تجربه دینی به معنای اخص تجربه است به نظر می رسد خدا خویش را به گونه ای بر اساس آشکار یا تجلی ساخته است. به عبارت دیگر گونه ای ظهور یا تجلی خدا د ر شخص تجربه گر مشایر ماخر (۱۸-۱۷) فیلسوف آلمانی آنرا بعنوان گوهر دین مطرح کرد توجه دین شناسان بحث تجربه و دینی بر آمده از تحول فکری است که در دوره مدرنیسم پدید آمدن این دوره دو ویژگی داشت: ۱- انسان محوری ۲- تکیه بر توانایی های عقل.

¨

اسلاید ۲ :

¨عقل گرایی افراطی از سوی بسیاری از اندیشمندان پس از دکارت نفی شد.

¨کانت می گوید دین با عقل گرایی افلاطونی سازگار نیست را آموزه های دینی با عقل ثابت نیم شود. هیوم هم چنین نظر را داشت انواع تجربه دینی .

¨الف. تجارت تفسیری: بستگی به تفسیریش هر جامع دارد دین در یک جامع مسلمان مرگ فرزند خود را عقوبت گناه خویش به کار می آورد. یا فرد مسیحی آنرا شرکت در بحثهای عیسی قلمداد می کند.

¨

اسلاید ۳ :

¨ ب) تجارب شبه حسی: نوعی ادراک حس کم توسط حواس پنج گانه در آنی نقش دارد. احساس در هنگام تجربه دینی – رویت فرشتگان – شنیدن وحی و تکلم موسی با خدا تجاربی کم حس به نوعی در آن مدخلیت دارد. سومین برد تجارت حسی را به چهار دسته تقسیم می کند: ۱- تجربه خدا بواسطه سی محوری که در قلمرو تجربه همگانی است. ۲- تجربه خدا بواسطه شی محسوس که نا متعارف اما مشاع و همگانی است۳- تجربه به خدا بواسطه ی پدیده ی شخصی.

¨

اسلاید ۴ :

¨ویلیام جیمز ۴ خصوصیت مشترک برای تجربه دینی بیان می کند: الف: وصف ناپذیری ب. معرفت بخشی ج. زود گذر بودن د. انعقاد بودن.

¨استی اس معتقد است تجربه عرفانی شامل هفت ویژگی است: الف: آگاهی وجدانی، حدت حقیقی، ب)بی زمان بودن و بی مکان بودن، ج) احساس به حقیقت داشتن د) احساس تبرک و تیمم صلح و صفا. ه) احساس امر قدسی، حرمت دار یا الوهی  و) متناقص نمایی ز) بیان ناپذیر بودن.

¨

اسلاید ۵ :

¨تجربه دینی به مثابه گوهر دینی

¨تکیه بر تجربه ی دینی به عنوان گوهر دین اندیشه ای بود که در مغرب زمین رویید و مولود زمینه ی فرهنگی خاص آن سرزمین است.

¨اما بر خلاف اتو و کسانی که تجربه ی دینی را گوهر دین می شمارند ابن عربی تجربه ی دین را گوهر دین نمی شناسد بلکه او معتقد است اولا شریعت بخشی از مجموعه است که توسط پیامبر در اختیار ما قرار داده شده، ثانیاً التزان عملی به شریعت برای دست یابی به تجربه ی دین ضروری است.

¨

اسلاید ۶ :

¨ثالثا این التزام از ابتدای آغاز سلوک تا نهایت آن بر پوینده ی طریق کمال ضروری است، رابعاً عمل به شریعت نخسین گام دست یابی به تجارب عرفانی است.

¨اما اگر منظور ما از تجربه ی دینی همان تجربه ی به سوی اندیشه، در این صورت تجربه ی دینی گوهر دین شناخته شده است.

¨در تفسیر دوم اگر منظور از تجربه دینی همان تجربه توحیدی باشد در این صورت نیز تجربه ی دینی گوهر دین شناخته می شود.

¨

اسلاید ۷ :

¨اما اختلاف بین عارفان و گروه متکلمان و فیقهان و مفسران است. این است که دین را برنامه ی زندگی می دانند اگر محتوای اصلی آن احکام و مقررات شریعت است عقاید مدخلی است برای پرداختن به وظایف برتر شیعه و معتزله احکام بر یک سلسه مسائل حقیقی استوار است که عمل کردن به آنها، انسان به سعادت و کمال می رسد و سعادت و کمال چیزی جز برخورداری از زندگی خوب دنیا و ورود به بهشت و برخورداری از لذت های مادی فراوان مهیا در آنجاست. ولی از نظر عرفا این یک گونه بینی به حقایق است.

¨

اسلاید ۸ :

¨اولاً بین شریعت و کمال رابطه ای به نام طریقت وجود دارد، ثانیاً سعادت و کمال رویت صفات و اسما الهی و مناء بر پروردگار است نه نعمت مادی ، ثالثا خدا فقط شارع احکام نیست بلکه محبوب و معشوق است.

¨خدا از نظر ابن عربی سالک پایدار شریعت عبور و از نردبان احوال مقامات صعود نماید و به ولایت برسد. از نظر او ولایت باطن دین است  و شریعت پوسته آن. کسانی که تلاش کرده اند به احکام فقی عمل کنند به وادی هدایت گام نهاده اند. به حقیقت، مقام ولایت نرسیده اند.

اسلاید ۹ :

¨یعنی از گوهر دین بی نصیب و از رسیدن به کمال انسانی بی بهره اند. در این تفسیر تجربه ی دین همان گوهر دین است. از نظر اتو و دین شناسان عربی دین معنی بسیار وسیع دارد که تمام مکاتب به نحوی با امر مابعدالطبیعه مرتبط است و به جنبه ی معنوی حیات انسانی توجه دارد. و تجربه ی دینی آنان اختصاص به پیامبران ندارد.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 10 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد