دانلود فایل پاورپوینت تحلیل جامعه شناسی عمومی

PowerPoint قابل ویرایش
115 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تحلیل جامعه شناسی عمومی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تحلیل جامعه شناسی عمومی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تضعیف کلیسای کاتولیک و رواج پروتستانیسم ؛
حاکمیت علم و نگرش علمی بر جوامع ؛
تحلیل علمی و عقلی همه چیز ؛
اصالت یافتن انسان و رواج اومانیسم به جای محور بودن خداوند و رواج مذهب ؛
کسب قدرت و توانمندی با تکیه بر علم و قوانین علمی ؛
پیدایش نظام سرمایه داری و حاکمیت آن در جامعه ؛
حاکمیت عقلانیت ابزاری بر تمامی ابعاد زندگی اجتماعی ؛
زوال تمدنها و پیدایش یک تمدن جهانی ؛
پیدایش سازمانها و ایجاد تغییرات اساسی در زندگی انسانها ؛
انتخاب ارزشهای انسانی به وسیله ماشین ، اقتصاد و تولید ؛
و …

اسلاید ۲ :

پرسش اساسی :
آیا می توان زندگی اجتماعی انسان را به طور علمی مورد بررسی قرار داد ؟
ویژگیهای یک علم چیست ؟
روشهای نظام مند وارزیابی منطقی و استدلالی گزاره ها برای :
کشف روابط ، تفاوتها و تأثیر و تأثر ( روابط علی و معلولی )

اسلاید ۳ :

بررسیهای بعدی نشان داد که در مقابل این وجوه تمایز وجوه اشتراک این دو روش نیز عبارتند از :
ماهیت برخی از موضوعات در علوم اجتماعی با ماهیت برخی از موضوعات در علوم طبیعی یکسان است و برای بررسی آنها می توان از همان روش علوم طبیعی استفاده کرد .
در علوم اجتماعی نیز مانند علوم طبیعی راه حلهای مطرح شده با ضریبی از دشواری قابل آزمون و نقد هستند ..
عینیت علم در گروه عینیت روش انتقادی (نقد تئوری ) آن است و نقد تئوریهای علوم اجتماعی نیز منطقی و عینی است .

اسلاید ۴ :

از این رو:
با توجه به تمایزات و تشابهات این دو، دو گونه علوم انسانی و اجتماعی وجود دارد :
علوم انسانی و اجتماعی محض که مبتنی بر روشهای خاص خود است ؛ مانند بررسی رفتار کلامی و غیر کلامی افراد
علوم انسانی و اجتماعی غیر محض که می تواند مبتنی بر روشهای علوم طبیعی باشد ؛ ( مانند بررسی واژه های فارسی و غیر فارسی در زبان فارسی(
جامعه شناسی به عنوان یکی علم هم جنبه های محض و مبتنی بر روشهای خاص خود را دارد و هم جنبه غیر محض و مبتنی بر روشهای علوم طبیعی

اسلاید ۵ :

جامعه و اجتماع ؛
جامعه شناسی ؛
کنش های اجتماعی متقابل ؛
بی توجهی مدنی ؛
پایگاه و نقش های اجتماعی ؛
قشرها و ساختارهای اجتماعی ؛
همنوایی و کج روی .

اسلاید ۶ :

جامعه شناسی علم مطالعه و بررسی :

تعامل و روابط بین انسانها ؛
قواعد این تعاملات و روابط ؛
چگونگی سازمان یافتن و تداوم این قواعد ؛
وچگونگی رعایت کردن یا شکستن این قواعد ( هنجارهای اجتماعی ) وتغییر آنهاست .

اسلاید ۷ :

پایگاه :
موقعیت و جایگاهی که یک فرد می تواند در جامعه یا در یک گروه اجتماعی اشغال کند ؛

نقش :
رفتارهای خاصی که از اشغال کنندگان یک پایگاه انتظار می رود ( کارکردهای پایگاه ) ؛

اسلاید ۸ :

پایگاههای اجتماعی اعضای جامعه را در قشرهایی قرار می دهد و بدین گونه قشرهای اجتماعی را پدید می آورد ؛ از پیوند قشرهای اجتماعی ، طبقات اجتماعی شکل می گیرد .

انتقال از یک پایگاه به پایگاه دیگر تحرک اجتماعی نامیده می شود که می تواند به صورت افقی یا عمودی باشد .

اسلاید ۹ :

زندگی اجتماعی انسانها و شکل گیری جامعه مبتنی بر قواعد و هنجارهایی است که نظم اجتماعی را پدید آورده است ؛
عدم رعایت قواعد و هنجارهای اجتماعی عدم قابلیت پیش بینی رفتارها ، بی نظمی و هرج و مرج و در نتیجه به خطر افتادن جامعه را در پی خواهد داشت ؛
حفظ قواعد و هنجارهای اجتماعی نیازمند ضمانتهای اجرایی است ؛ این ضمانتهای اجرایی عبارتند از :
– پاداش برای ترغیب به رعایت قواعد و هنجارها ؛
– تنبه برای پرهیز از کج روی و شکستن قواعد و هنجارها ؛
– برچسب زدن به افراد ( خوب یا بد ) ؛

این ضمانتها به شکل رسمی ( توسط گروه مشخصی از مردم ) یا غیر رسمی
( توسط اعضای جامعه ) با ساز و کارهای خاص خود وجود دارند .

اسلاید ۱۰ :

گرایش جوامع انسانی به ارگانیسم های زیستی است ؛
بسیاری از صاحب نظران نظام اجتماعی را مانند نظام زیستی به شمار آورده و مورد مطالعه قرار داده اند ؛
اگوست کنت ، هربرت اسپنسر و امیل دورکیم بیش از همه بر این موضوع تأکید کرده اند ؛
وجوه تشابه جوامع انسانی با ارگانیسم های زیستی عبارتند از :
– رشد و توسعه ارگانیسم های فردی و اجتماعی ؛
– افزایش در حجم ، پیچیدگی و تمایز ؛
– منجر شدن تمایزات ساختاری به تمایزات کارکردی ؛

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 115 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد