دانلود فایل پاورپوینت تحول اداری در دانشگاه علوم پزشکی

PowerPoint قابل ویرایش
109 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تحول اداری در دانشگاه علوم پزشکی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تحول اداری در دانشگاه علوم پزشکی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اقدامات انجام شده در خصوص تحول اداری در دانشگاه علوم پزشکی
الف: گزارش مربوط به جلسات و تصمیمات اجرا شده
ب: گزارش مربوط به کمیته مرکزی حفظ و ارتقاء کرامت انسانی
ج: گزارش مربوط اصلاح فرآیند و روشها
د: گزارش مربوط به آموزش و بهسازی نیروی انسانی
ه: گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اصلاح ساختار مدیریتی و اقتصادی در بیمارستان امیرالمومنین (ع)
ی:برنامه عملیاتی حوزه معاونت پشتیبانی

اسلاید 2 :

- تفویض اختیار امور کارگزینی به مجتمع دانشکده ها

- برنامه ریزی جهت برنامه آموزشی نظام پیشنهادات

- برنامه ریزی جهت اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی 

اسلاید 3 :

طرح تکریم

1- طراحی پوستر منشور بیمارستان

2- تهیه کتابچه فعالیتها و اقدامات انجام شده از ابتدا تا کنون

3- توزیع فرمهای نظر سنجی در بین واحدهای تابعه و ارسال نتایج حاصله از آن به وزارت متبوعه

اسلاید 4 :

2- اصلاح فرآیند ها و روش انجام کار و توسعه فن اوری اداری (معاونت پشتیبانی, بهداشتی)

اسلاید 5 :

بهسازی نیروی انسانی

1- برگزاری 12 دوره کلاسهای فن آوری اطلاعات

2- برگزاری آزمون های 7 گانه مهارتهای فن آوری اطلاعات طی 14 جلسه

3- برگزاری آزمونهای اخلاق اداری و مناسبات انسانی

4- برگزاری دوره آموزشی (برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران)

5- ایجاد مینی سایت در شهرستانهای گرمسار و دامغان

6- آموزش دوره عفونت های بیمارستانی

7- آموزش دوره حوادث غیر متقربه

8- بررسی وضعیت سلامت

-رشد و تکامل کودک

-معاینات بالینی ریه

-معاینات بالین دهان

-سلامت روان

-معاینات بالینی شکم

اسلاید 6 :

ه: اصلاح ساختار مديريتي و اقتصادي پايلوت دانشگاه علوم پزشكي سمنان
          
مرکز آموزشی درمانی اميرالمؤمنين

اسلاید 7 :

كارگروه

 • مديريت مبتني بر عملكرد
 • بودجه ريزي عملياتي
 • مديريت نگهداشت
 • كاهش تصدي گري
 • نظام اطلاعات
 • اصلاح ساختار

  مسئول اجرائي

  • خانم طاهره امين بيدختي
  • آقاي علي اصغر همتي
  • آقاي مهندس علی ایمانی
  • آقاي علي ذوالفقاري
  • خانم شهر بانو پهلوانی نژاد
  • آقاي تقی بینا ئی

اسلاید 8 :

وضعيت موجود مركز مورد نظر1- ساختار فيزيكی وتجهيزات
2-منابع  انسانی
3-خدمات ارائه شده در بيمارستان
4- منابع مالی (هزينه ودرآمد)
          

اسلاید 9 :

1-1معرفی مركز آموزشی درمانی حضرت اميرالمومنين (ع )

وضعيت فضاي فيزيكي :

     مرکزآموزشی در مانی اميرالمومنين (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي سمنـان با 110 تخت مصوب و با زير بناي 11300 متر مربع در دو طبقه و درزميني به مساحت 97000 متر مربع احداث گرديده است . بيمارستان موصوف به عنوان مركز آموزشی و  درماني مورد استفاده و بهره برداری است

اسلاید 10 :


 * مشخصات ساختماني:
مساحت زير بنا 9816 متر مي باشد:
الف: مركز فعاليت پشتيباني و عمومي 3644 متر مربع
ب: مركز فعاليت تشخيصي 1088 متر مربع
ج: مركز فعاليت درماني 50840 متر مربع

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 109 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی امکان توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس الگوی پنج بعد هسته ای وتن و کمرون

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
چکیدهپژوهش حاضر تحت عنوان " بررسی امکان توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس الگوی پنج بعد هسته ای توانمندسازی روانشناختی وتن و کمرون" انجام شده است. هدف از این پژوهش، بررسی امکان توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی می باشد، روش پژ ...

دانلود مقاله نقش هوش فرهنگی و هوش هیجانی در خودرهبری کارکنان ( مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران )

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدههمزمان با روند فزاینده تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تمامی ابعاد و ارکان سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده و انتظارات الزمات نوینی را پدید آورده است، نقش و وظیفه کارکنان و کارشناسان نیز بسیار متحول و دگرگون شده است.کار با افرادی با فرهنگ های مختلف، تنها با شناخت تفاوت های فرهنگی گروه های قومی و ملی ...

دانلود مقاله رابطه ی رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان رسمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( ساختمان مرکزی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
چکیدهاین پژوهش به منظور بررسی ارتباط رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز (ساختمان مرکزی)انجام شد . برای سنجش رهبری اخلاقی در این پژوهش از مدل براون و همکارانش و برای سنجش تعهد سازمانی از مدل تعهد سازمانی آلن و مایر که دارای سه بعد تعهد عاطفی،هنجاری و مستمر می باشد ،استفاده شد. جامعه آ ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر سیستم های تشویقی سازمان ها بر انگیزش و عملکرد کارکنان ( مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی اراک

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهدر پژوهش تلاش می شود با توجه به رویکرد پاداش کل آرمسترانگ الگوی تشویقی موثری برای کارکنان بخش عمومی ارائه شود. بدین منظور ، داده ها بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده از میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. یافته های محقق نشان می دهد که میان عناصر پاداش های گروهی- تبادلی ،پاداش ه ...

دانلود فایل پاورپوینت ابلاغ ماموریت های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در راستای تحقق بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1-نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت 1-تسهیل شرایط تربیت نیروهای حد واسط مانند کاردانها و کارشناسهای بهداشتی،پیراپزشکی و پرستاری و تکنسین های سلامت دهان در استان تا پایان برنامه به منظور تامین نیروهای فوری استان 2-راه اندازی بستر خدمات بالینی طب ...

دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی

PowerPoint قابل ویرایش
178 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : با توجه به رسالت دفتر فنی در دانشگاه نقش عمده و ویژه در رهبری یک گروه فنی ، متخصص و اجرائی ، اینجانب از زمان قبول مسئولیت در این پست همواره مبنا را بر عملی نمودن تمامی راهکارهای اجرائی در سیستم تحت مدیریت خود گذاشته و با اجرای مرحله به مرحله آزمون و خطا ی عمل ...

دانلود فایل پاورپوینت پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
 اسلاید 1 :  فرایندی است: هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد تغییر در آگاهی، نگرش و مهارت مددجو افزایش صلاحیت و توانایی مددجو در مراقبت از خود افزایش سطح سلامت و رفاه وپیشگیری از عوارض بالقوه در برگیرنده تمام فعالیتهای آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزش های درمانی، بهدا ...

مقاله مقایسه ی توانایی استدلال اخلاقی پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان در برخورد با معضلات اخلاقی

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقايسه ي توانايي استدلال اخلاقي پرستاران و دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي کرمان در برخورد با معضلات اخلاقي چکيده تحولات دنياي کنوني در برگيرنده ي ويژگي هايي است که نياز به رويکرد اخلاق در حرفه هـاي مختلـف را ضـرورتي انکارناپـذير کرده است . در دهه ي گذشته با تلاش زياد سعي شد آمادگي پرستاران براي شراي ...