بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دلایل اهمیت مراقبت از کودکان کمتر از 6 سال 


1-تعداد زیاد(15-12% در کشورهای در حال توسعه)
2-میرائی زیاد(نیمی از موارد مرگ در کشورهای در حال توسعه
)
3-ابتلا به بیماری های عفونی و
انگلی
4-ابتلا به سوئ
تغذیه
5-رشد و
تکامل
6-منابع
انسانی
7-دسترسی دشوار

اسلاید 2 :

فواصل مراقبتی:


کمتر از 2 ماه  3باردرماه


12-2ماه 2 ماه
یکبار


2-1 ساله   4 ماه
یکبار


8-2سال  سالی یکبار


مراقبت ویژه:     بار مراقبتی 2 برابر می شوداسلاید 3 :

 • در دوران شیرخوارگی، رشد کودک، بهترین معیار جهت بررسی وضعیت سلامت کودک است.

اسلاید 4 :

وزن

 • در 5 ماهگی دو برابر و
 • در یک سالگی سه برابر و
 • در 6 ماهه دوم افزایش و.ن نصف میشود
 • در 2/5 سالگی 4 برابر می شود.
 • هرماه 700-600 گرم اضافه وزن (6 ماه اول )
 • 6 ماهه دوم هر ماه 400-300 گرم اضافه وزن

اسلاید 5 :

افزایش قد:

 • در 6 ماه اول هر ماه 2/5 سانتی متر و
 • در 6 ماهه دوم هرماه دوسانتی متر
 • یک سالگی تقریبا 50% به قد موقع تولد اضافه میشود
 • افزایش قد بیشتر درتنه است

اسلاید 6 :

دور سر

 • رشد دور سر هرماه 2 سانتی متر(6ماهه اول)
 • اندازه گیری دور سر همراه با بررسی وضعیت فونتانل ها، الگوی رشد مغز را مشخص می کند.
 • در پایان یک سالگی دور سر به 47 سانتی متر می رسد.
 • دور سینه:
 • هنگام تولد دور سر بزرگتر از دور سینه است.در پایان سال اول دورسینه برابر رور سر میشود
 • وزن قلب :
 • پایان سال اول 2 برابر تولد- اندازه آن نسبت به دور سینه بزرگ است (55% پهنای سینه)

اسلاید 7 :

 • نکته: فونتانل خلفی تا 2-4 ماهگی و فونتانل قدامی در 12-18 ماهگی بسته می شوند.
 • در انتهای سال اول وزن مغز 2/5 برابر میشود

اسلاید 8 :

کنترل سر

 • در 2 ماهگی 45 درجه سررا بالا می آورد
 • در سه ماهگی کودک قادر به نگهداری سر روی بدن است ولی به جلومی افتد .
 • در چهار ماهگی کودک می تواند 90 درجه سروسینه را بلند کند
 • در 5 ماهگی نگهداری کامل سر در وضعیت عمودی

اسلاید 9 :

چرخیدن

 • چرخش تصادفی بدلیل گردی پشت  
 • در 4 ماهگی غلتیدن از پشت به پهلو
 • در 5 ماهگی غلتیدن از شکم به پشت
 • در 6ماهگی غلتیدن از پشت به شکم

اسلاید 10 :

 • نکته: از 6-7 ماهگی بایستی دقت لازم در پیشگیری از سقوط کودک به عمل آید.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید