بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

قبل از مشروطه

دوجریان تأثیرگذار قبل ازمشروطه

جریان  سلطنت     و دربار

ریشه در تاریخ باستان

از زمان صفویه

جریان مذهبی  و روحانیت

ریشه در مکتب تشیع وتاریخ اسلام

اسلاید 2 :

دربار  و سلطنت

مستبد

وابسته به ایل و طایفه تا اواخر قاجار

وابسته به کشورهای بیگانه از اواخر قاجار تا انتهای پهلوی

اسلاید 3 :

جریان مذهبی  و روحانیت

حکومت غیر معصوم را نامشروع می داند 

با جریان سلطنت از همکاری تا مخالفت داشته است

اصول آن تغییر نکرده اما تغییر تاکتیک داشته است

با دو شمشیر جنگیده است یکی با استبداد داخلی و یکی با استعمار خارجی

 تا قبل از 42 داعیه حکومت نداشته است

اسلاید 4 :

جریان روشن فکری

سلطنت را نا مشروع نمی داند

آرزوی ایجاد جامعه ای از نوع غربی دارد

متکی بر امواج نظامی سیاسی و فرهنکی نوینی است که با حضور مستقیم یا غیرمستقیم غرب در کشورهای جهان سوم پدید می آید

ابتدا به استبداد سلطنت و سپس به روحانیت حمله بردپس از مدتی به چپ و راست تقسیم شدند .

از ابتدا بیمار متولد شد

اسلاید 5 :

 

از پیروزی انقلاب

تا سال 60

قدرت یابی نهضت آزادی اشغال سفارت امریکا

آزادی بی حد وحصر احزاب از همه نوع

کودتا و حرکت های تجزیه طلبانه

ریاست جمهوری بنی صدر  جنگ تحمیلی

اسلاید 6 :

از  1360 تا 1367

عزل بنی صدر

شورش مسلحانه سازمان منافقین

ترورهای گسترده وکور

روند معکوس جنگ به نفع ایران

برخورد شدید انقلاب با احزاب مخالف

باند مهدی هاشمی

اسلاید 7 :

از  1368 تا 1376

 پایان جنگ

 ارتحال امام و رهبری آیت الله خامنه ای

سازندگی وتبعات آن

 تحت الشعاع قرارگرفتن عدالت اجتماعی

تشکیل حلقه کیان و تجدید نظرطلبی در شعارها و باورها واهداف انقلاب

 تشکیل کارگزاران سازندگی

ورود تکنوکراتها به مدیریت کشور

الگوی وارداتی توسعه

عزل منتظری 

دریافت وام های خارجی

دادگاه میکونوس

اسلاید 8 :

از  1376 تا 1384

توسعه سیاسی،انتخاب خاتمی-گفتگوی تمدن ها

تشکیل جبهه مشارکت وتلاش برای نهادینه سازی تجدیدنظر طلبی (حاکمیت 2گانه)

وادادگی وتجدیدنظرطلبی درسیاست خارجی (انرژی هسته ای)

فشار از پایین ،چانه زنی از بالا (18تیر، روزنامه های زنجیره ای

فنح سنگر به سنگر قدرت ؛ حجاریان

ابزار شدن دانشگاه ونگاه پیاده نظامی جریانات     به برخی تشکل ها (کانون های فرهنگی )

فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساخت فیلم هایی با مفاهمیم ضد ارزشی

تغییرگفتمان های متعددانجمن اسلامی دانشجویان

اسلاید 9 :

از  1384 تا کنون

حاکمیت گفتمان اصول گرایی در کشور

بازگشت سیاست خارجی به استراژی تهاجمی

پیدایش آرایش جدید سیاسی درکشور ( از بین رفتن فضای دو قطبی

انجام اصلاحات متعدد ، بنزین ، یارانه ها ، نظام برنامه ریزی وطرح تحول اقتصادی ، سهام عدالت ، سفرهای استانی و ... 

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید