بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف مرز:

دكتر حافظ‌نيا درباره مرز مي‌نويسد: «مرز عامل تشخيص و جدايي يك واحد متشكل‌سياسي يا كشور از ديگري واحدهاي مجاور و به عبارتي جدا ساز قلمرو فرمانروايي دو نظام‌سياسي است»‌.

آلاسداير درايسدل –جرالد.اچ بليک :مرز به پديده اي فضائي اطلاق مي شود که منعکس کننده قلمرو حاکميت سياسي يک دولت بوده و مطابق قواعدي خاص در مقابل حرکت انسان ،انتقال کالا،...مانع ايجاد مي کند

اسلاید 2 :

    مـرز سياسي يک خط مشخص است که جدا کننده دو واحــد سياسي محسوب  مي شود و فقط  محدود به سطح زمين نيست بلکه مرزهاي هر حکومت به طرف بالا در يک سطح عمودي گسترش مي يابد تا فضاي ملي را تحديد کند و به طرف پائين (به صورت گوه مخروطي تا مرکز زمين)پيش مي رود تا حاکميت زير زميني را تعيين کند.بنابراين در جهان کنوني حاکميت دولت ها بر روي خشکي،دريا و هوا اعمال مي شود

اسلاید 3 :

 طبقه بندي ژنتيکي مرزهاي بين المللي:
بر مبناي روابط موجود بين مرز بين المللي و چشم انداز فرهنگي

الف) مرزهاي پيش از سکونت(Pioneer  )يا مرزهاي پيشتاز   (Anteceden)

ب) مرزهاي تطبيقي                                (Subsequent)

ج) مرز هاي تحميلي                         (Superimposed)

د) مرزهاي متروکه                                       (Relict)

اسلاید 4 :

الف) مرزهاي پيش از سکونت(Pioneer  ) يا مرزهاي پيشتاز(Anteceden)الف) مرزهاي پيش از سکونت(Pioneer  ) يا مرزهاي پيشتاز(Anteceden)

اسلاید 5 :

 نمونه ،خط مرزي ميان آلاسكا و كاناداست كه در زمان تعيين‌آن (زمان بستن قرار دادهاي سال هاي 1825و1827ميان روسيه و انگلستان)هيچ كس در آن نواحي زندگي نمي‌كرد و اين ناحيه بعدها مسكون شد. نمونه ديگر خط مرزي ميان کانادا و ايالات متحده آمريکاست

اسلاید 6 :

ب) مرزهاي تطبيقي  (Subsequent)

 مرزهاي تطبيقي،به مرزهايي گفته مي شود که با توجه به جغرافياي انساني نواحي و منطبق باالگوهاي فرهنگي - قومي تعيين مي شود.چنين مرزهايي اغلب از  تقسيمات قومي- فرهنگي چشم انداز، بويژه تقسيمات زباني و مذهبي پيروي مي كنند.

بهترين نمونه چنين مرزي ،خط مرزي هند و پاکستان است که پس از استقلال و جدا شدن پاکستان از هند بوجود آمد

اسلاید 7 :

مرز هاي تحميلي  (Superimposed):

  به خطوط مرزي كه بدون توجه به سيماي قومي- فرهنگي ناحيه وتنها در اثر سياست بين‌المللي بوجود آمده‌اند، مرزهاي تحميلي گفته مي‌شوند. در نتيجه ترسيم‌اين خطوط مرزي‌، مردمي كه از يك قوم و يك نژاد بوده‌، زبان و فرهنگ مشترك دارند، از يكديگرجدا شده‌، تحت لواي حكومتهاي جداگانه به سر مي‌برند.

 مثال:

مرزهايي كه دول استمارگر اروپايي‌بعد از جنگ جهاني اول در قاره آفريقا بوجود آوردند. مرزهاي کشورهاي غنا ،نيجريه وکامرون

مرز کره شمالي و جنوبي،ويتنام شمالي و جنوبي،يمن شمالي و جنوبي،آلمان شرقي و غربي ،مرز اسرائيل و اردن،مرز ايران و جمهوري هاي آسياس مرکزي و...

اسلاید 8 :

د) مرزهاي متروکه (Relict)

  اين گونه مرزها همان گونه که از نامشان پيداست ،اعتبار خود را به عنوان مرز سياسي از دست داده‌اند ولي عموماآثارآنها هنوز در چشم‌اندازها نمايان است‌.

به عنوان مثال مي توان از مرزبين سومالي ايتاليا و سومالي بريتانيا با اتيوپي‌ در شاخ آفريقا ويا مرزهاي پيشين بين آلمان و مجارستان نام برد.

همچنين مرز بين آلمان شرقي و غربي و مرزهاي شوروي سابق در جمهوري هاي تازه استقلال يافته جزء مرزهاي متروکه به شمار مي رود.

اسلاید 9 :

طبقه بندي مرز از نظر تطا بق با عوارض طبيعي:

  • نوع ديگري از تقسيم بندي مرز ،طبقه بندي مرزها از نظر تطابق آنها با عوارض طبيعي است . بر اين اساس ،مرزها را مي توان بر حسب درجه تطابقشان با عوارض به دو گروه تقسيم کرد:
  • 1-مرزهاي طبيعي ؛مرزهايي كه با كاربرد عوارض طبيعي مشخص ومعين‌مي‌گردند
  • 2-مرزهاي هندسي ؛مرزهايي كه با ابزار ساختگي مانند پرچين‌، ستون‌، ميله و سيم خاردار مشخص مي‌شوند.

اسلاید 10 :

طبقه بندي مرزها بر اساس شکل هندسي آن:

1)محدب

  2)مقعر

  3)مستقيم

   مرزهاي محدب هميشه وسوسه انگيزند؛مثلادر جنگ نظامي ايران و عراق نيز قبل ازهر چيز مرزهاي محدب کشور ايران،که عبارت بودند از برآمدگي مرزي قصر شيرين بين قره تو تا آب گيلان ،برآمدگي نفت شهر و سرانجام بر آمدگي مهران ، دستخوش آفند ارتش عراق شد.مرزهاي محدب موجب مي شود که در ابتدا و شروع درگيري هاي نظامي ،ابتکار عمل در دست کشور دارنده آن باشد و در مقابل،کشوري که از چنين امتياز مرزي برخوردارنيست سعي مي کند اين ابتکار عمل را در شروع بحران ازطرف مقابل سلب کند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید