بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مفهوم ارث در زبان عربی

 باقی مانده ی اصل هر چیز  

انتقال مال یا دارایی متوفی به دیگری(خویشاوندان) بدون قرار داد

اسلاید 2 :

یونان

زنان وکودکان به طورکامل ازارث محروم بودند.

بعدها  رایج شد که از طریق وصیت اموالی را می توانستند به زن یا دختر خود  بدهند.

اسلاید 3 :

مصر، هند، چین و ژاپن

درمصر اموال میت به پسر بزرگ می رسید و بقیه ی خانواده تحت ریاست او به زندگی   ادامه می دادند

در چین و ژاپن زنان و دختران از ارث محروم بودند و اگر مردی فقط دختر داشت،پسری را به  فرزندی قبول می کرد و او وارثش می شد.

(زن در هر صورت از ارث محروم بود).

اسلاید 4 :

محرومیت زن از ارث یک قاعده ی کلی در میان آریایی ها بود.

زن جزء اموال متوفی بود.

دختر در صورتی که ازدواج نکرده بودمی توانست به اندازه ی نصف سهم پسر ارث ببرد

 در صورتی که ازدواج  کرده بودهیچ ارثی نمی برد ( تا مانع از خروج ثروت خانوادگی به خانواده ای  دیگر شوند)

اسلاید 5 :

عربستان پیش از اسلام

زن مانند کالا خرید و فروش می شد و از تمامی حقوق اجتماعی و فردیحتی ارث به طور کامل محروم بود.

گاهی وارثین، زن را به عنوان قسمتی از ارث تصاحب می کردند

با او ازدواج می کردند

او را به عقد ازدواج دیگری در می آوردندو مهریه اش را می گرفتند.

در میان اعراب زن از ارث محروم بود زیرا:

نمی خواستند ارث از خانواده ای به خانواده ی دیگر منتقل شود.

زن از نظر جسمی ضعیف تر از مرد بود و قدرت سربازی (دفاع و شرکت در جنگ )را نداشت.

اسلاید 6 :

درخانواده تا وقتی پسر یا حتی نوادگان پسری باشند، دخترارث نمی برد، درغیراین صورت دارایی میت به دختران او می رسد.

اگر شخص بمیرد و فرزندی نداشته باشد، دارایی او به  پدرش می رسد و مادر هیچ ارثی از فرزند نمی برد.

در دین یهود با فهرستی از محرومیت های زن در ارث روبه رو می شویم که

محور اصلی آن ها ملاک قرار دادن نسبت پدری در بهره مندی از ارث است.

اگر چه در برخی از مقرارت اخیر یهودیان اصلاحاتی صورت گرفته اما

وضعیت کلی(محرومیت زنان از ارث ) همچنان به قوت خود باقی است.

اسلاید 7 :

سهم ارث زنان ثابت و برابر نصف سهم ارث مردان است.

للرجال نصیبٌ مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیبٌ مما ترک

 الوالدان و الاقربون مما قل منه او کثر نصیباً مفروضاً. [نساء:7]

برای مردان از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای می گذارند سهمی است و برای زنان  نیز از آن چه پدر و مادر و

خویشاوندان بر جای می گذارند سهمی خواه آن مال کم باشد یا زیاد، این سهمی است تعیین شده و پرداختی.

در این آیه کلمه ی (نساء) عطف بر رجال نشده یعنی گفته نشده:

(الرجال و النساء نصیب مما ترک...) بلکه جداگانه آمده و این

خود تأکیدی بر استقلال زن مانند مرد در ارث است.

به ارث برده شدن زنان ممنوع است.[نساء:180]  زیرا ارزش انسانی زن و مرد یکسان است.

اسلاید 8 :

همسر

در تمام طبقات با همه ی ورثه شریک است.

شوهر فرزند داشته باشد

دختر

همه ی اموال را به ارث می برد.

اگرهمه فرزندان متوفی دخترباشند

فرزندان متفاوت  باشند

اسلاید 9 :

یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین.   [نساء:11]

خداوند درباره ی فرزندانتان به شما سفارش می کند که

 سهم پسر به اندازه ی سهم دو دختر باشد.

در این آیه قرآن کریم برای تأکید بر سهم زن در ارث،ارث زن را اصل و مبنا قرار داده و آن را معیار ارث مرد معرفی می کند: للذکر مثل حظ الانثیین.

اسلاید 10 :

  پرداخت مهریه، پرداخت نفقه و دیگر مخارج زن و فرزندان و گاهاً پدر و

 مادرنیازمند، پرداخت دیه در بعضی موارد منحصراً بر عهده ی مرد است، شرکت

 در جهاد که گاهی برای او هزینه دارد.

مرد ظاهراً سهم بیشتری از ارث می برد اما با توجه به وظایف مرد،

عملاً بهره ی زن بیشتراست زیرا هم سهم خود را دارد-بدون وظیفه اقتصادی-

و هم از سهم مرد بهره می برد.

اختلاف در سهم ارث ارتباطی به ارزش انسانی زن و مرد نداردزیرا:

إن اکرمکم عندالله أتقکم [حجرات:13]

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید