بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

خورشيد و منظومه شمسي

 خورشيد از يک  توده انبوه گاز و گردو غبار معلق در فضا شکل گرفت وقتي اين توده انبوه منقبض گرديد مرکز آن گرم شد و خورشيد متولد شد بقيه اين توده انبوه سيارات و هرچيز ديگر ي که در منظومه شمسي قرار دارد را از قبيل اقمار و خرده سيارات و ستاره هاي دنباله دار را تشکيل داد . به تدريج خورشيد روشن تر شد وانرژي منظومه شمسي در مرکزش بيشتر شد.

اسلاید 2 :

 بازي با اعداد در خورشيد

خورشيد : توپ شعله ور بزرگ در مرکز منظومه شمسي

 سن خورشيد : 5/4 ميليارد سال قبل

جرم خورشيد :عدد دو با 27 صفر                             

فاصله با زمين : 150 ميليون کيلومتر                        

دماي خورشيد در مرکز : 15 ميليون درجه سلسيوس      

دماي سطح خورشيد : 5500 درجه سلسيوس             

دما زير سطح خورشيد : دو ميليون درجه سلسيوس

          

اسلاید 3 :

ساختمان خورشيد  

  1- هسته خورشيد

   2- کرونا

   3- سطح خورشيد

   4- منطقه وزش  گرمايي

  

اسلاید 4 :

ترکيبات خورشيد :

1- هيدروژن       2- هليوم     

 3- هفت عنصر ( اکسيژن –کربن-نئون-نيتروژن-منيزيوم-آهن-سيليکون)

در برابر هر يک ميليون هيدروژن در خورشيد 98000 اتم هليوم 850 اتم اکسيژن 360 اتم کربن 120 اتم نئون 110 اتم نيتروژن 40 اتم منيزيوم 35 اتم آهن و 35 اتم سيليکون وجود دارد

اسلاید 5 :

توليد انرژي

همجوشي هسته اي در خورشيد مقدار زيادي انرژي ايجاد ميکند همجوشي هسته اي مرحله تبديل هسته هيدروژن به هسته هليوم است  . در هر ثانيه 600 ميليون تن هسته هيدروژن به هليوم تبديل مي شود و در هرثانيه خورشيد 4 ميليون تن از جرمش را از دست مي دهد

اسلاید 6 :

اشعه هاي خورشيدي

ذرات پروتون و نوترون که در نتيجه فوران ها و پرتاب جرم خورشيد حاصل مي شود به شکل باد خورشيدي جريان پيدا مي کند که بيشتر آنها پروتون هستند اما ذرات سنگين تري مثل الکترون نيز دارند اين ذرات انرژي زيادي دارند و در نتيجه مي توانند تجهيزات الکترونيکي سطح زمين را مختل کنند

باد خورشيدي                                

هاله (جو بيروني ) خورشيد حاوي ذراتي است که انرژي کافي براي فرار از جاذبه خورشيد را دارند اين ذرات به صورت مارپيچي با سرعتي معادل 900 کيلو متر درثانيه از خورشيد دور مي شوند و باد خورشيدي را به وجود مي اورند

اسلاید 7 :

خاصيت مغناطيسي خورشيد

حرکت وضعي خورشيد باعث ايجاد ميدان مغناطيسي مي شود . مناطق استوايي خورشيد سريعتر از مناطق قطبي آن چرخيده و اين امر باعث مي شود که خطوط ميدان مغناطيسي درون خورشيد حلقه بزند  اين خطوط در صورت خروج باعث فعاليت هاي خورشيدي نظير لکه هاي خورشيدي و زبانه هاي خورشيدي مي شود .حوزه مغناطيسي خورشيد دو برابر زمين است .

اسلاید 8 :

زبانه خورشيدي

شعله هاي مشتعلي که حاصل فعاليتهاي خورشيدي است ممکن است در اثر انفجار تا صدها کيلومتر در فضا پيش يروند . ميدان مغناطيسي خورشيد مي تواند زبانه هاي حلقوي را هفته ها در فضا معلق نگه دارد

اسلاید 9 :

لک خورشيدي

خورشيد آنقدر داغ است که نمي تواند سطح جامدي داشته باشد صفحه ي زردي که مي بينيم در حقيقت بالاترين لايه گاز ملتهب است روي اين لايه منطقه خنکي از گاز شفاف قرار گرفته رنگين سپهرناميده مي شود عکسي که تحت شرايط ديد خوب گرفته شده است سطح خورشيد را با ظاهري خالدار يا حبابي شکل نشان مي دهد . نقاط تيره و روشن سطح را لکه خورشيدي مي نامند .

اسلاید 10 :

تشکيل لکه خورشيدي

احتمالا مغناطيس بسيار قوي خورشيد از داخل آن بيرون مي جهد و در نقطه اي که توده بار مغناطيسي از خورشيد خارج و سپس دوباره داخل آن مي شود يک جفت لکه ايجاد مي گردد . طول لکه هاي کوچک تا 3000 و لکه هاي بسيار بزرگ تا 150000 کيلومتر مي رسد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید