بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 واريكوسل

 

 آزواسپرمي

 

 وازو وازوستومي

 

 درمان دارويي

اسلاید 2 :

مقدمه

* 15 درصد زوج ها نابارورند .

* 20 درصد علت ناباروري فقط در مردان، 30 تا 40 درصد موارد مشكل در مرد و زن مي باشد ؛ لذا در 50 درصد موارد ناباروري مشكل در مرد است .

* شانس حاملگي در يك زوج نرمال در هر ماه 20 تا 25 درصد مي باشد .

*اگر زوج نابارور، بدون درمان رها شوند، 25 تا 35 درصدشان بدون درمان در دراز مدت بچه دار مي شوند كه از اين تعداد 23 درصد ظرف دو سال اول و 10 درصد بقيه بعد از دو سال داراي فرزند مي شوند .

اسلاید 3 :

واريكوسل

واريكوسل چيست ؟

  واريسي شدن وريد هاي بيضه (شبكه پامپيني فورم )  

اثر واريكوسل بر باروري چيست ؟

  باعث آسيب بيضه و اشكال در اسپرماتوژنز به صورت كاهش تعداد، تحرك، مورفولوژي، و قدرت باروري اسپرماتوزوئيد مي شود .

اسلاید 4 :

آيا هر بيماري كه با ناباروري مراجعه مي كند و واريكوسل نيز دارد بايد درمان شود ؟

   بله، چون به احتمال زياد علت ناباروري، واريكوسل است .  30 درصد مردان با ناباروري اوليه و 80 درصد مردان با ناباروري ثانويه، واريكوسل دارند .

nدرمان واريكوسل چيست ؟

      جراحي و بستن وريد هاي معيوب به روشهاي مختلف .

اسلاید 5 :

بهترين درمان واريكوسل چيست؟

       جراحي از طريق اينگوينال به روش ميكروسرجيكال ( حفظ شريان ها و لنفاتيك بيضه، بستن كليه وريد ها ) .

 محاسن اين روش چيست ؟

         عود بسيار كم،

   عوارض نادر،

    بهبود اسپرماتوژنز چشمگير تر .

اسلاید 6 :

 

علل آزوسپرمي:

هايپوگوناديسم اوليه

هايپوگونادوتروپيك هايپوگوناديسم

انسداد در مسير عبور اسپرماتوزوئيد

اسلاید 7 :

nنحوه بررسي بيمار آزوسپرم:

 

1.اندازه گيري تست هاي هورمونيFSH,LH,Testostrone,PLC))

2.بررسي وجود اسپرماتوزوئيد در بيضه با:

nTESA(آسپيراسيون بيضه)

nPESA(آسپيراسيون اپيديديم)

   ونهايتاTESE)بيوپسي بيضه(

اسلاید 8 :

 

دقيقترين روش موجود براي يافتن اسپرماتوزوئيد در بيضه ,بيوپسي متعدد است.

پس از به دست آوردن اسپرماتوزوئيد بالغ از بيضه , بافت موجود فريز شده وبعدا جهتICSI مورد استفاده قرار ميگيرد.

در صورت عدم وجود اسپرماتوزوئيد در بيضه بيمار كانديد اهداي جنين ميشود.

اسلاید 9 :

درمان ناباروري بعد از وازكتومي

آيا وازكتومي روش جلوگيري مناسبي است؟؟؟

در امريكا سالانه پانصد هزار وازو وازوستومي انجام ميشود.2 تا 6 درصد وازكتومي شده ها خواهان باز كردن اند.

اسلاید 10 :

در بيمار وازكتومي شده ICSIبهتر است يا وازو وازوستومي؟؟؟

حتي المقدور  وازو وازوستومي.به دليل:

موفقيت بالاتر

هزينه كمتر

عوارض كمتر

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید