دانلود فایل پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماند

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماند توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماند قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مقدمه

بسیاری ازعوامل اجرایی پسماند از اقشاری هستند که در پایین ترین پله نردبان طبقات اجتماعی قرارمی گیرند وبدلیل انجام کارهای سخت وبا عوامل مخاطره آمیز در معرض انواع بیماریها وحوادث قرار دارند. بر این اساس شرعا وعرفا بایستی به ایمنی و بهداشت این افراد توجه زیادی نمود. در زندگی قرن بیست ویکم بشر در فعالیت های مختلف از فعالیتهای عادی گرفته تا فعالیتهای اداری، صنعتی، کشاورزی، بهداشتی درمانی دائما در حال تولید زباله هایی با ترکیبی متنوع خطرناک ، عفونت زا وحتی نامشخص است حال این زباله تولید ، جمع آوری ، حمل ، بازیافت، پردازش ودفع می گردد وافرادی که با این زباله ها سروکار دارند سلامتی انان مورد تهدید قرار می گیرد .

برای تامین سلامت عوامل اجرایی پسماندهاست برنامه کشوری در نظر گرفته شده که سرلوحه ان دستورالعمل سلامت ، ایمنی وبهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت پسماندهاست .

اسلاید ۲ :

سلامت،ایمنی،بهداشت عوامل اجرای پسماند

عوامل اجرایی پسماندها:  به کلیه کسانی اطلاق می گرددکه در مراحل جمع آوری ، ذخیره سازی  ، جداسازی ،حمل ونقل ، بازیافت ، پردازش  و دفع پسماندها اعم از پسماندهای عادی ، پزشکی(بیمارستانی) ،ویژه ،کشاورزی و صنعتی و نیز مرحله تولید پسماندهای مخاطره آمیز مشغول بکار می باشند

اسلاید ۳ :

عوامل اجرایی در پسماند 

الف –شهرداری ها ، بخشداریها و دهیاریها : مدیر اجرایی کلیه پسماندهای عادی ،کشاورزی و نیز مدیر اجرایی پسماندهای ویژه پس از تبدیل آن به پسماند عادی وقرار گیری آن در خارج از واحد تولید پسماند ، از معابر ، گذرگاهها و خیابانها قلمداد می گردند.

ب – کارفرمایان کارگاهها ،کار خانجات ، شرکتهای دولتی ، نیمه دولتی وخصوصی و مدیران شهرکهای صنعتی ، بعنوان مدیر اجرایی پسماند تا تبدیل پسماندصنعتی و ویژه به پسماند عادی و تحویل آن به عوامل اجرایی شهرداری ،شهرداریها ، دهیاریها قلمداد می گردند.

ج – مدیر ارشد بیمارستانها ، مراکز بهداشتی درمانی ، آزمایشگاههای تشخیص طبی ، مراکز تحقیقات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی  و سایر مراکز مشابه ،بعنوان مدیر اجرایی پسماندهای ویژه تولیدی ویا تبدیل پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) به پسماند عادی و   تحویل آن به عوامل اجرایی شهرداری ،شهرداریها ، دهیاریها قلمداد می گردند

اسلاید ۴ :

ادامه…

در هر کارگاه یا واحد شغلی ممکن است یک یا چند و یا اینکه تمامی انواع پسماندهای عادی، پزشکی(بیمارستانی)، وی‍ژه، کشاورزی و صنعتی  وجود داشته باشد که عوامل اجرایی پسماند در این واحدها در مراحل مختلف جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل ونقل، بازیافت، پردازش و دفع  هر یک از این پسماندها در معرض انواع مخاطرات تهدید کننده سلامتی هستند. و مدیریت اجرایی وظیفه سنگین کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامت این گروه کثیر شاغلین رابرعهده دارند

اسلاید ۵ :

مراحل انجام تعهدات :۱- تعیین گروه اولی با توجه به گستردگی عوامل اجرایی که بایستی تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی قرار گیرند .

نکته : طبق برنامه، مطابق با الزامات همه شاغلین بایستی تحت پوشش قرار گیرند بنابراین در یک برنامه حداکثر پنج ساله پنج گروهی که در الویت اول تا پنجم قرار می گیرند در پوشش این خدمات قرار خواهند گرفت .

اسلاید ۶ :

۲- اجرای الزامات مندرج در دستورالعمل که در دوازده مبحث تنظیم شده است. اهم مطالب مباحث مصوب شامل :

 تعیین مسئول اجرای این دستورالعمل تحت عنوان مدیر اجرایی ومسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای وتشکیل کمیته ای مرکب از مسئولین مذکور وسرپرستان مرتبط با عوامل اجرایی واحد شغلی مربوطه

تعیین اولویت گروههای شاغلین با پسماندها

برنامه ریزی برای تامین سلامت وایمنی گروه اولی شاغلین پسماندها

شناسایی و تعیین احتمال خطر برای سلامت، ایمنی و بهداشت در هر یک از مشاغل موجودگروه اولی

 تدوین برنامه پایش (مونیتورینگ) هوا و پایش فردی مشتمل بر روش‌هایی فنی نمونه برداری محیطی و وسایل و تجهیزات مورد نیاز، روش‌هایی نگهداری، کالیبراسیون دستگاه‌های مربوطه، نوع و دفعات پایش کنترل یا حذف عوامل زیان آور

اطمینان ازبرقراری مستمر روشهای کنترلی  عوامل مخاطره زا .

 

اسلاید ۷ :

ادامه…تامین تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع پسماند و برای گروه اولی عوامل اجرایی درتمامی مراحل از تولید تا دفع پسماندها.
-تدوین برنامه آموزشی و بازآموزی سلامت، ایمنی و بهداشت شاغلین وفراهم آوردن امکانات لازم برای آموزش و بازاموزی عوامل اجرایی گروه اولی .شامل:
– آشنایی عوامل اجرایی پسماندها با مسئول/مسئولین ایمنی و بهداشت و جانشین آن‌ها در واحد ذی‌ربط
– آشنایی عوامل اجرایی پسماندها با مخاطرات تهدیدکننده سلامت که در واحد ذی‌ربط وجود دارد.
– آشنایی عوامل اجرایی پسماندها با وسایل حفاظت فردی و نحوه استفاده و نگهداری صحیح آن‌ها

اسلاید ۸ :

تجهیزات حفاظت فردی

تجهیزات حفاظت فردی متناسب  با نوع پسماند را برای محافظت تمامی عوامل اجرایی  پسماندها در مراحل تولید ، جمع آوری ، ذخیره سازی ،جداسازی ،حمل ونقل ،بازیافت ،پردازش و دفه پسماندها تامین نمایید.

تجهیزات حفاظت فردی مورد استفاده  عوامل اجرایی  پسماندها بایستی دارای تأییدیه های لازم از سازمانهای ذیربط ازجمله وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشد.

 انتخاب  تجهیزات حفاظت فردی بایستی توسط متخصصین بهداشت حرفه ای صورت گرفته و برای افرادی که دارای محدودیتهای پزشکی هستند متخصصین مزبور این انتخاب را با مشورت متخصصین طب کار انجام دهند.

شده به منظور اعمال اصلاحات لازم.

اسلاید ۹ :

برنامه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

برنامه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی عوامل اجرایی  پسماندهای تحت پوشش خود را ،بعنوان قسمتی از برنامه سلامت ،ایمنی وبهداشت عوامل اجرایی ،براساس اصول زیر تدوین نماید:

۱- ارزیابی خطرات موجود یا بالقوه در کانونهای مواجهه با عوامل مخاطره آمیز و انتخاب تجهیزات حفاظت فردی براساس نوع خطرات موجود.

۲ –قابلیتها و محدودیتهای تجهیزات حفاظت فردی انتخاب شده در انطباق با تامین حفاظت فردی شاغلین.

۳- روشهای نظافت و نگهداری تجهیزات حفاظت فردی .

۴- آلودگی زدایی و دفع تجهیزات حفاظت فردی علی الخصوص در مورد عوامل اجرایی پسماند های ویژه ،پزشکی  ومخاطره آمیز.

۵ – ارزیابی تناسب تجهیزات حفاظت فردی مورد استفاده با خصوصیات جسمی عوامل اجرایی پسماندها.

۶- ارائه آموزشهای لازم در زمینه بکار گیری صحیح تجهیزات حفاظت فردی .

۷- بازرسی وکنترل تجهیزات حفاظت فردی قبل از استفاده ،در طول مدت استفاده و  پس از استفاده از تجهیزات حفاظت فردی با روشهای مناسب جهت اطمینان از سالم بودن آنها.

۸- بررسی وتعیین میزان اثر بخشی تجهیزات حفاظت فردی بکار گرفته

اسلاید ۱۰ :

-آشنایی عوامل اجرایی پسماندها با دستورالعمل انجام کار سالم و ایمن به نحوی که شاغلین بتوانند با حداقل احتمال بروز خطر وظایف کاری خود را به انجام رسانند.
– آشنایی عوامل اجرایی پسماندها با استفاده صحیح و مناسب از دستگاه‌ها، تجهیزات، ابزار کار و سیستم‌های کنترل عوامل زیان آور
– آشنایی عوامل اجرایی پسماندها با قوانین، مقررات و ضوابط مراقبت‌های پزشکی و نیز شناخت علائم و نشانه‌هایی از بیماری که می‌تواند معرف مواجهه بیش از حد فرد با مخاطرات باشد.
– آشنایی عوامل اجرایی پسماندها با مقررات مرتبط: وسایل حفاظت فردی، پایش محیطی، جابجایی و حمل دستی و ماشینی مخازن و بشکه ها
– آشنایی عوامل اجرایی پسماندها با برنامه سلامت، ایمنی و بهداشت

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 30 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد