بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 از مهم ترین خصوصیات گفتارهای علمی این است که پیوسته قابلیت بررسی مجدد داشته باشد.

 آزمون فرضیه توسط علم         یک فرآیند نامتناهی،

 تایید یک فرضیه اثبات نهایی

 تایید فرضیه = محک زدن قابلیت نظریه نسبت به نظریه های بدیل

 فرضیه                      نظریه

 

اسلاید 2 :

 هیچ وقت نمی توان به جایی رسید که بعد از آن احتمال پیدایش داده های جدید، اطلاعات و اکتشاف های دیگری در باره یک موضوع خاص وجود نداشته باشد.

 هر کنشگر علم، هر پژوهشگر و پرسشگر حق دارد به فرآیند بی پایان اکتشاف ادامه دهد، برنامه پژوهشی متفاوتی تدارک ببیند، اطلاعات جدید به دست آورد، فرضیه هایی نو بپردازد، به آزمون های تازه دست بزند و استنتاج هایی مغایراستنتاج های موجود بکند.

اسلاید 3 :

 داشتن حق جستجو و پژوهش در باره حقیقت

 داشتن حق انتشار و آموزش آنچه را به عنوان حقیقت می شناسیم.

 نداشتن حقی برای مخفی نگهداشتن آنچه به عنوان حقیقت می شناسیم.

  لذا پر واضح است که:

اسلاید 4 :

   نیاز پژوهشگر به:

 اعتبار علمی

 احترام

 پرستیژ

 درآمد

 زمان برای:

 تهیه سخنرانی

 تهیه مقاله

 درخواست Patent

 

اسلاید 5 :

 در سال 1449 میلادی هنری ششم پادشاه انگلستان نخستین Patent  را در خصوص ساخت شیشه های نقش دار صادر کرد.

 در سال 1641 میلادی دولت محلی مستعمره ماساچوست (آمریکا) نخستین Patent  را در خصوص استحصال نمک صادر کرد.

 قانون اساسی آمریکا 1787: به منظور ارتقاء و پیشرفت علم وهنر، کنگره می تواند استفاده انحصاری نویسندگان و مخترعان را به مدت محدود از حاصل اثر یا اختراع خود تضمین نماید.

اسلاید 6 :

  دو پدیده مهم در تاریخ علم به توسعه، پیشرفت و نشر دانش کمک شایانی نمودند:

 Patents

 Journals

اسلاید 7 :

 از ابتدای ظهورعلم رازداری و فاش گویی در تقابل و تلازم با یکدیگر بوده اند.

 عرصه اصلی این مقابله و ملازمه پژوهش های علمی است.

 فاش گویی بیشتر در پژوهش های دانشگاهی و رازداری اغلب در تحقیقات صنعتی دیده می شود.

 پژوهشگران در همکاری با بخش صنعت، اغلب یک موافقتنامه در خصوص عدم افشاء یافته های  پژوهشی امضا می کنند.

 

اسلاید 8 :

 فاش گویی در پژوهش های علمی قاعده ای (نرم) است برای اشتراک اطلاعات و مقولاتی که به فهم، اعتبار بخشی و به کار بردن اطلاعات کمک می کند؛ مانند:

 داده ها

 نتایج

 روش ها

 و ابزار

اسلاید 9 :

منابع ملی تامین کننده هزینه های مالی تحقیقات در آمریکا، با وضع قواعدی، استفاده کنندگان از این منابع را ملزم به اشتراک گذاشتن اطلاعات در باره داده ها، یافته ها، روش ها و ابزارها نموده اند.

برای ترغیب فاش گویی در علم، و نهایتا توسعه علم، بعضی از موسسات دولتی دست اندر کار پژوهش از محققین خواسته اند تا داده های مربوط به تحقیقات خود را به یک آرشیوی که به همین منظور طراحی شده و قابل دسترسی عموم است ارسال کنند.

اسلاید 10 :

 افزایش کفایت و بهره وری

 اصلی اساسی جهت تایید یافته های دیگران

 افزایش اعتماد بین پژوهشگران

 افزایش خلاقیت و نوآوری بین پژوهشگران (با کسب ایده های جدید)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید