بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1- بررسي ابعاد مساله:

  عوامل تاثيرگذار

  شاخص هاي مهم و اصلي

2- انتخاب موضوعات اصلي براي بررسي و مطالعه عميق

3- بررسي موضوعات انتخاب شده در گروه هاي مطالعاتي کانون

4- تهيه RFP پژوهشي و برونسپاري براي اجرا

5- جمع بندي و تحليل نتايج مطالعات و بررسي ها و ارايه راهبردها و برنامه هاي تهيه شده به هيات مديره و مديران ذي ربط

اسلاید 2 :

نمودارهاي علت و معلول Cause & Effects  يکي از قديمي ترين و مشهورترين روش ها براي تحليل علت هاي ريشه اي

اين روش علت ها و مشکلات را شناسايي نموده و عوامل بوجود آورنده آنرا بررسي مي کند.

معمولا براي استفاده از اين روش شرکت کنندگان مبادرت به يافتن علت هاي محتمل، براي مشکل مطرح شده، در چارچوب طبقه بندي شده در گروه هاي زير مي نمايند:

منابع انساني (Ma power)

روش ها (Methods)

ماشين آلات و تدارکات (Machi es)

خوراک و مواد اوليه (Materials)

اسلاید 3 :

 

انجام مطالعات اوليه و جمع آوري گزارش هاي موجود

برگزاري دو جلسه با حضور کارشناسان، مديران، صاحبنظران و اساتيد

استفاده از روش Cause & Effects و نمودار Fish Bo e براي دسته بندي موضوعات

استخراج عوامل کليدي تاثيرگذار با توجه به نمودار تهيه شده

اسلاید 4 :

  • به دنبال معرفي يک روش استاندارد براي برخورد با مسئله باشيم و آن را به مجتمع ها پيشنهاد دهيم که با آن مشکلات را حل کنند
  • به دنبال شناسايي عوامل ريشه اي مشترک در مجتمع ها باشيم و راه حلهاي مناسب براي آنها ارائه دهيم
  • راه کارهاي همه ي عوامل ريشه اي مشکلات را بحث و جمع بندي نمائيم
  • براي يکي از مهمترين عوامل ريشه اي در نرسيدن به ظرفيت هاي اسمي راه حل ها و گزينه هاي مختلف را توصيه نمائيم

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید