بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

کودکان پیش دبستانی به سرعت موجوداتی اجتماعی می شوند . کودکان خردسال جر و بحث میکنند ، چنگ میزنند، هل می دهند، اما تبادل های یاری گرانه نیز در بین آنها به کرات مشاهده می شود . بین 2 تا 6 سالگی ، اولین روابط دوستی بر قرار می شود ، به طوری که کودکان با هم گفتگو می کنند ، نقش های مکمل هم را به نمایش می گذارند ، و یاد میگیرند که تمایل آنها به معاشرت و اسباب بازی ها زمانی به بهترین وجه برآورد می شوند که  به نیازها و تمایلات دیگران احترام بگذارند.

اسلاید 2 :

انرژی کودکان برای حل کردن تعارض روانشناختی سال های پیش دبستانی آزاد می شوند : ابتکارعمل در برابر احساس گناه . به طوری که از کلمه ایتکار عمل بر می آید ، کودکان خردسال احساس تازه هدفمندی دارند . آنها دوست دارند از پس تکالیف جدید بر آیند، به فعالیت هایی با همسالان ملحق شوند، و ببینند با کمک بزرگسالان چه کاری می توانند انجام دهند. آنها در رشد وجدان نیز پیشرفت میکنند.

اریکسون بازی را وسیله ای می دانست که کودکان خردسال از طریق آن از خود و دنیای اجتماعی خویش آگاه می شوند.

برای کودکان اجتناب از تنبیه و حفظ کردن محبت والدین ، فرا خود یا وجدان را وسیله همانند سازی با والد هم جنس تشکیل می دهند .
در نتیجه ، آنها معیارهای اخلاقی و نقش جنسی جامعه ی خود را اختیار می کنند.

اسلاید 3 :

تقریبا همه پژوهشگران قبول دارند که خود دو جنبه مجزا دارد که فیلسوف و روان شناس آمریکایی ویلیام جیمز بیش از یک قرن قبل آن را مشخص کرد :

خود فاعل ، یا خود دانا و عمل کننده، آگاهی از این موضوع را در بر دارد که خود از دنیای پیرامن مجزاست ، با گذشت زمان تغییر نمی کند ،زندکی خصوصی و درونی دارد که دیگران به آن دسترسی ندارند، و افکار و اعمال خویش را کنترل میکند.
خود مفعول : یا خود به عنوان مفعول دانش ، از تمام ویژگی هایی تشکیل می شود که خود را منحصر به فرد می سازند- خصوصیات جسمانی و دارایی ها ؛ خصوصیات روان شناختی، از جمله امیال، نگرش ها ، عقاید ، و صفات شخصیت ؛ و خصو صیات اجتماعی ، مانند نقش ها و روابط با دیگران .

خود فاعل را می توان به صورت مشاهده گر فعال ، خود مفعول را به صورتی که از فرآیند مشاهده کردن شکل می گیرد در نظر گرفت.

خود فاعل برداشتی از خود به عنوان دانا و عمل کننده است . این مشاهده گر فعال است . خود مفعول برداشتی از خود به عنوان مفعول دانش و ارزیابی است و از فرآین مشاهده کردن حاصل می شود.

اسلاید 4 :

عزت نفس : عزت نفس قضاوتهایی است که درباره ارزش خود و احساس های مرتبط با این قضاوتها می کنیم.
کودکان وقتی که می خواهند خود را توصیف کنند ، معمولا بر خصوصیات قابل مشاهده تاکید می ورزند – ظاهر جسمانی ، دارایی ها ، و رفتار های روزمره.

اسلاید 5 :

پیشرفت هایی در بازنمای ذهنی ، زبان ، و خود پنداره به رشد هیجانی در اوایل کودکی کمک می کنند . کودکان بین 2 تا 6 سالگی در توانایی های هیجانی پیشرفت هایی می کنند که پژوشگران جمعا آنها را شایستگی هیجانی می نامند.
کودکان پیش دبستانی اغلب هیجان های خود آگاه و همدلی را تجربه می کنند که به درک اصول اخلاقی در حال رشد آنها کمک می کنند.

اسلاید 6 :

کودکان در سال های پیش دبستانی به علت ها ، پیامدها ، و علایم رفتاری هیجان اشاره می کنند و این آگاهی ها از نظر دقت و پیچیدگی به سرعت افزایش می یابند.

توجیهات کودکان پیش دبستانی به تاکید بر عوامل بیرونی به جای حالت های درونی گرایش دارند واین حالت با افزایش سن تغییر می کند.

کودکان پیش دبستانی که والدینشان مکررا درباره ی هیجان های مختلف صحبت می کنند ، وقتی که در سنین بالاتر آزمایش می شوند ، بهتر می توانند درباره هیجان های دیگران قضاوت کنند.

اسلاید 7 :

زبان به بهبود خودگردانی هیجانی نیز کمک می کند . کودکان در 3 تا 4 سالگی برای تنظیم کردن بر انگیختگی هیجانی خود در سطح آرامش بخش از انواع راهبردها استفاده می کنند .
برای مثال : بستن چشم ها و گوش ها برای جلو گیری از دیدنی ها و شنیدنی های ناخوشایند . صحبت کردن با خودشان ،« مامان گفت که زود بر میگردد».

کودکان پیش دبستانی با نگاه کردن به بزرگسالانی که احساسات خود را کنترل می کنند ، راهبردهی تنظیم هیجان را یاد می گیرند.

خلق و خو نیز به خودگردانی هیجانی تاثیر دارد .

تخیلات واضح کودکان پیش دبستانی ، همراه با درک ناقص آنها از تفاوت بین ظاهر و واقعیت باعث می شود که ترس ها در اوایل کودکی شایع باشند.

اسلاید 8 :

هنگامی که خود پنداره کودکان بهتر رشد می کند،بیشتر دستخوش هیجان های خود آگاه می شوند – احساس هایی که جریحه دار شدن خود پنداره یا تقویت آن را شامل می شوند.

اسلاید 9 :

در اوایل کودکی ، توانایی هیجانی دیگری به نام همدلی شکل میگیرد و بر انگیزنده مهمی برای رفتار نوع دوستانه می شود -اعمالی که دیگران از آن بهرهمند می شوند بدون اینکه خود فرد انتظار هرگونه پاداشی داشته باشد.

کودکانی که معاشرتی و جسور هستند و هیجان خود را خوب کنترل می کنند، به احتمال بیشتری به کسانی که ناراحت هستند کمک می کنند و آنها .را تسلی می دهند
اما کودکانی که در کنترل هیجان ضعیف هستند کمتر همدردی می کنند
.ورفتار نوع دوستانه نشان می دهند

تربیت توام با عصبانیت و تنبیهی ،همدردی و همدلی را در سنین اولیه .مختل می کند

اسلاید 10 :

همسالان تجربیات یادگیری را برای کودکان خردسال تامین می کنند که آنها به طریق دیگری نمی توانند کسب کنند . چون همسالان در سطح برابری ارتباط برقرار می کنند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید