دانلود فایل پاورپوینت روش تحقیق در تربیت بدنی

PowerPoint قابل ویرایش
204 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش تحقیق در تربیت بدنی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش تحقیق در تربیت بدنی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید 1 :

                                                عقل و درايت            شناسايي فعاليت‌هاي عقلاني 2×2 علمي

تصميم هر فرد توسط انسانهاي عادي

                                                 وهم و خيال كه واقعيت ندارد.

                   : جستجوي حقيقت و دانش نو و كشف روابط اين دو با كل زندگي واقعي

تحقيق علمي

                   : ايجاد و انشاء نظريه و اصول آن (دانش نو) يا بررسي صحت و سقم اين دو

                            - توليد علم (توسعه مرزهاي دانش)

اهداف آموزش عالي       - ارتقاء فرهنگ دانش عمومي

                            - تربيت نيروي متحصص

اسلاید 2 :

براي انسانهاي عادي رسيدن به واقعيت از طريق وحي و .... ممكن نيست.

بايد با بهره‌گيري از تجارب ديگران   و روشهاي علمي باشد

اين نحوه كشف حقيقت ابتدا در علوم       بعداً در علوم انساني نیز مطرح شد.

نظريه :  مجموعه‌اي از تعريف‌ها و پيشنهادها درباره تعدادي متغير به هم پيوسته كه يا رابطه يا همبستگي يا اثر آنرا مورد توجه قرار مي‌دهد.

اگر باران ببارد هوا خنگ مي‌شود        علت و معلولي (دو متغير به هم پيوسته‌اند).

         بين قدرت عضلات و پرش ارتقاع رابطه                 همبستگي

هدف تحقيق :  انشاء نظريه و بيان روابط و بررسي صحت و سقم آنها است.

اسلاید 3 :

تحقيق =حقيقت‌يابي

يك عمليات علمي منظم به منظور دستيابي به سئوالات (مسئله) تحقيق.

                  - بنيادي = گسترش مرزهاي دانش         مثال: كشف يك ويروس ناشناخته

                  - بعلت ارزش نتایج آن در تعميم به كل جامعه روش نمونه‌گيري حائز اهميت است.

انواع تحقيق

                  - كاربردي = نمونه‌گيري- استنباط و تعميم مثل بنيادي است.

                  - هدف: رشد و بهتر كردن يك روش – راه دور يا حضوري.

                                              يك رويه

                                                                                                 رابطه مدار

                                              يك نوع تصميم‌گيري در مديريت

                                                                                                  ضابطه مدار

اسلاید 4 :

فرض تحقيق

يك بيان ظني و حدس يا يك پيشنهاد آزمايشي درباره چگونگي روابط دو متغیير

                  - يك جمله خبري است.

                  - حدس محقق است كه بر مبناي استناد و تجربه است نه وهم و پندار و خيال

                  - اشاره مستقيم به هدف تحقيق دارد.

                                                               هدف: وقوع صدمات در چه زماني بيشتر است.

                                                             فرض : وقوع صدمات بدون حضور مربي بيشتر است.

فرض در تحقيقات تجربي مطرح است :

                                                         - اثر يك متغير روي متغير ديگر

                                            - همبستگي متغير روي متغير ديگر

                                            - رابطه علت و معلولي

                                            - تفاوت بين دو

اسلاید 5 :

بزرگتر از صفر        ميزان اثرات ناشي از خطاء اشتباهات آماري + ميزان اثر يك متغير روي متغير ديگر

                                            فرض تحقيق  به احتمال وجود رابطه اثر تفاوت اشاره مي‌كند.

فرض بدو شكل مطرح میشود.

                                            فرض پوچ به عدم وجود رابطه اثر تفاوت اشاره مي‌كند.

فرض پوچ : وجود تفاوت، همبستگي و اثر را ناشي از اشتباهات آماري و متغيرهاي غيرقابل كنترل مي‌داند نه ناشي از متغير   وابسته / در گزارشات تحقيق ذكر نمي‌شود.

فرض تحقيق :                  ميان عملكرد دو يا چند متغير تفاوت وجود دارد.        

                                مقايسه گرم كردن فعال و غيرفعال در بروز صدمات

فرج پوچ :                      ميان عملكرد دو يا چند متغير تفاوت وجود ندارد.       

                               عملكرد تحصيلي دانشگاهي منطقه‌اي و آزاد

اسلاید 6 :

متغير:    بين دو يا چند متغير رابطه وجود دارد.          بين سوء تغذيه و گردپشتي رابطه مستقيم وجود دارد.

پوچ:    بين دو يا چند متغير رابطه وجود ندارد.          ارتباط بين آمادگي ذهني و حركتي معلمان ورزش

                                                 اثر سوء تغذيه در ناهنجاريهاي اسكلتي

تحقيق اين متغير بر آن متغير اثر دارد :          اثر يك دوره تمرين منتخب كششي بر ميزان كوفتگي ورزشكاران

                                                 تأثير پاداش در موفقیيت‌هاي ورزشي

گاهي در فرض تحقيق صريحاً به وجود رابطه و يا .... نمي‌توانيم نظر بدهيم و به احتمال وجود رابطه- اثر يك متغير- همبستگي مي‌رسيم. در اين حالت فرض تحقيق يا احتمال رابطه‌ها را مي‌پذيرد و فرض پوچ صريحاً منكر وجود رابطه- اثر همبستگي مي‌شود.

تلاش محقق باید                            آزمايش فرض    نه    اثبات فرض تحقيق

اسلاید 7 :

ويژگي‌هاي تحقيق :

-افزايشي بودن Adding (نو بودن- جديد بودن- عدم تكرار مكررات). بتوان آزمايش كرد، سنجيد.

-تجربي بودن Empirical (مسير دستيابي به حقيقت بايد مشخص باشد.

-- نظم داشتن Systematic (استفاده از روش‌هاي دقيق و منظم يك خصوصيت برجسته تحقيق است.

-تعمیم پذیری Generalization

-تخصص طلبي

-جر ات طابی

-صبر طلبی

-و........

-

                      

اسلاید 8 :

                                   انتخاب موضوع تحقيق

                                   انتخاب روش تحقيق

                                   شناخت جامعه آماري + ويژگي و خصوصيت‌ها

مباحث روش تحقيق

                                   شناخت نمونه آماري

                                   شناخت ابزار گردآوري اطلاعات

                                  شناخت روش‌هاي جمع‌آوري داده‌ها و تجزيه و تحليل داده‌ها

                             - اولين قدم: احساس وجود يك مشكل

موضوع تحقيق        - بودن شتابزدگي‌ + نهايت تعمق

                            - حوزه تحقيق را بشناسد

در موضوع تحقيق محقق بايد به صورت شفاف آنچه قصد انجامش را دارد مشخص كند.

                                       - تجارب مشخص

                                       - استنتاج از نظريه‌ها (ارتباط با بدنه بزرگتر علم)

راههاي انتخاب موضوع تحقيق

                                      - استفاده از متون + كمك در تدوين پيشينه تحقيق

                                      - تفكر يا تخيل خلاق: تفكر مبتني بر تجزيه + مطالعه استدلال

                                       بخش پیشنهادات پایان نامه ها

اسلاید 9 :

موضوع تحقيق =  پس از تفكر دانشجو و ايجاد هسته اوليه                تأييد توسط استاد راهنما

                موضوع تحقيق بايد شامل توضيح واضح و روشني از آنچه پژوهشگر قصد انجامش را دارد.               باید دامنه محدود داشته باشد.

                                                                                                          چه سالي؟

در عين حال موضوع نبايد خيلي كلي باشد :     متال:  عملكرد سازمان تربيت بدني       چه بعدي؟

                                                                                                         چه سطحي؟

                       - جمع آوري اطلاعات بدون هدف تعيين – باري بر هر جهت

                       - هدف كلي + مبهم‌ + تعريف نشده + بدون مورد

اشتباهات رايج

                        - عدم تشخيص محدوديتها   (براي تحقيق)

                        - سابقه طرح و .... را مطالعه نكرده باشد.

اسلاید 10 :

انواع محدوديت‌هاي تحقيق

  (شناخت محدوديت‌ها براي محقق يك اصل است).

  (شناخت محدوديت‌ها محقق را در رفع آنها مجهز مي‌كند).

  • خارج از كنترل پژوهشگر عدم توانايي در كنترل همه متغيرها

  مثال: عدم درك سئوالات پرسشنامه

  کم دقتی جزئی در  وسيله اندازه‌گيري مانند(اسيپیرومتر- كانفورماتو).

  • در اختيار پژوهشگر: سن: زمان تحقيق، محدوده انجام مطالعه و...

                                        (اين نوع محدوديت‌ها بايد باشد).

            مثال: بررسي شيوع ناهنجاريهاي بالا تنه در پسران 20 تا 25 سال

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 204 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی واجرایی دانشکده های تربیت بدنی

word قابل ویرایش
284 صفحه
44700 تومان
مقدمه دانشگاه به عنوان يك عامل اجرايي در آموزش و تربيت فرد وهدايت وي به سمت شهروندي موثر و مفيد به حال جامعه ، داراي نقش موثر بوده و بدون ترديد تامين كننده ي نيروي انساني مورد نياز جامعه درآ‌ينده خواهد بود . به همين دليل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر كمي و كيفي رشد و گسترش يافته و تقاضا براي راهيا ...

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی

PowerPoint قابل ویرایش
59 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : ریشه مبانی—کلمه مبانی جمع مکسر مبنا و به مفهوم بنا ها، بنیان ها، شالوده ها و ساختارها است. در واقع مبانی هر پدیده یا علم متضمن پایه ها، چهار چوپ، اسکلت و ساختار اصلی آن پدیده یا علم است.—تربیت بدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست.—اسلاید 2 :به قول «وست» و «بوچر» نویسندگان کتاب مشهور مبانی تربیت ب ...

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی

PowerPoint قابل ویرایش
195 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :تعاريف تربيت‌بدني و ورزش در تمدنهاي اوليه نظرات سقراط درباره تربيت بدني: از موعظه كردن منع شده بود، ليكن اغلب او را مي‌ديدند كه در ميدانهاي ورزشي بين جوانان گردش كرده و با ‌آنان صحبت مي‌كند. نتيجه مي‌گيريم كه بدنهاي ورزيده از نظر سقراط اهميت خاصي داشته است. وي زيباييهاي عضلات را تمجيد نموده است و م ...

دانلود پاورپوینت تربیت بدنی عمومی

PowerPoint قابل ویرایش
189 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : . اصول و فلسفه تربيت بدنيمقدمههدف از انجام فعاليت‎هاي ورزشي در سطح دانشگاه رشد و توسعه جنبه‎هاي جسماني، اخلاقي و رواني دانشجويان به موازات تحصيل علوم و فنون ديگر است. دانشجويان از طريق درس تربيت بدني در جريان فعاليت‎هاي ورزشي و بهداشتي قرار مي‎گيرند و با يادگيري مهارتهاي حركتي پايه انتظار مي‎ر ...

دانلود پاورپوینت تربیت بدنی در مدارس

PowerPoint قابل ویرایش
199 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : هدف كلي‌شناخت اهداف و نقش آن در تعيين محتوا و خطمشيهاي اجرايي درس تربيت‌بدني در مدارس‌.  هدفهاي رفتاري‌ مفهوم تربيت‌بدني و تعاريف مربوط به آن اختلاف بين دو واژة«ورزش‌» و «تربيت‌بدني‌»اسلاید 2 : نقش اهداف در برنامه‌ريزي فعاليتهاي تربيت‌بدني و ورزش مدارس اهداف عمومي تربيت‌بدني در دورة ابتدايي‌، ...

دانلود پاورپوینت تلفیق درس تربیت بدنی با سایر دروس

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :تلفیق یعنی : برجسته ساختن جنبه هاي منحصر بفرد و ارزشمند هر ماده درسي ودرهم آمیختن آنها.هدف ازتلفیق: درک بهترارتباط هاي ميان مواد درسي، كه هنگام مطالعه فردي حاصل نشده یا به سختی حاصل می شوند.  اسلاید 2 : سابقه و ضرورت تلفیقسابقه آن به اوايل قرن بيستم برمي گردد.تاكيد بر تلفيق ناشي از نيازهاي ...

دانلود مقاله تربیت بدنی

word قابل ویرایش
54 صفحه
23700 تومان
تربیت بدنیتربیت بدنی و ورزش ، هم از دیدگاه تاریخ و هم از دیدگاه فرهنگ، به این دلیل که با ملل مختلف جهان سروکار دارد جالب و شایان توجه است از دیدگاه تاریخ و با تحقیق در ادوار گذشته می توان فهمید که کدام ورزش در کدامین سرزمین شکل گرفته است و چگونه به کشورهای دیگر راه یافته است و سیر تحول و تعالی آن چگونه بوده ا ...

مقاله ارتباط بین ساختارسازمانی با مدیریت مشارکتی در اداره کل تربیت بدنی استان زنجان

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارتباط بين ساختارسازماني با مديريت مشارکتي در اداره کل تربيت بدني استان زنجان چکيده در عرصه مديريت سازمان ها، سبک هاي مختلفي وجود دارد که سازمان هاي مختلف از آن بهره ميگيرند. بکارگيري هر سبک مديريتي، مستلزم روش ها، ابزار و ساختار خاص خود ميباشد. موفقيت يا عدم موفقيت هر يک از سبک هاي مديريت به ماهيت فعا ...