دانلود مقاله مباحث تئوری و شناختی کلاس درس تربیت بدنی و روش تدریس آن

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مباحث تئوری و شناختی کلاس درس تربیت بدنی و روش تدریس آن

 
   فـهرست مطالـب
عنوان………………………………………………………… صفحه
کلید واژه ها……………………………………………………… ۱
مقدمه……………………………………………………………. ۳
۱-  هنرتدریس…………………………………………………… ۴
۲-  تعیین و طبقه بندی اهداف تدریس………………………… ۴
۳-  روشهای تدریس…………………………………………….. ۵
۴-  محسنات و معایب روشها………………………………….. ۸
۵-  انتخاب یک شیوه تدریس…………………………………… ۱۰
۶-  بررسی وضعیت موجود درس تربیت بدنی در کشور……… ۱۰
۷-  پیشنهادات………………………………………………….. ۱۲
منابع……………………………………………………………… ۱۴
 
کلید واژه ها
۱- آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت
عبارت است از تمام کنش ها، اثرات، راه ها و روش هایی که برای رشد و تکامل توانایی های مغزی، معرفتی و همچنین مهارت ها ، نگرش ها و رفتار انسان به کار می روند.
۲- برنامه درسی
– یک سلسله وقایع آموزشی طراحی شده که به قصد تحقق نتایج آموزشی برای یک یا چند دانش آموز پیش بینی می شود.
– برنامه درسی به محتوای رسمی و غیر رسمی فرایند آموزش های آشکار و پنهان اطلاق می شود که از طریق آنها، فراگیرنده تحت هدایت مدرسه، دانش لازم را به دست آورده مهارت ها را کسب می کند و گرایش ها، قدر شناسی و ارزش ها را در خود تغییر می دهد.
– برنامه درسی « یک چهار چوب سازمان یافته است که از طریق آن کودکان به اهداف مشخص شده در برنامه دست می یابند. کاری است که معلمان برای کمک به تحقق و دست یابی اهداف انجام می دهند و نیز زمینه ای است که در آن، تدریس و یادگیری اتفاق می افتد.»

۳- روش تدریس
یکی از عناصر مهم برنامه درسی و طراحی آموزشی، انتخاب و اجرای روش مناسب در امر تدریس است. زیرا محتوا، رسانه ها و ارزشیابی و کلیه مراحل تدریس در جای جای روش و الگوی تدریس قرار می گیرند تا ما را به اهداف مد نظر برسانند. هنر معلم نیز در چگونگی انتخاب و اجرای روش های تدریس نمایان می شود.
۴- طراحی برنامه تدریس
فرایندی است که طی آن، برنامه کار معلم در طول سال تحصیلی مشخص می شود.
۵- طرح درس
عبارت است از طراحی و تدوین یک برنامه دقیق علمی و مدبرانه که هم با رویکرد و اهداف آموزشی رشته مطابقت داشته و هم این که در شرایط موجود قابلیت اجرایی دارد و مارا به سمت هدف نهایی تربیت بدنی هدایت می نماید.
 
۶- طرح درس سالانه
برای برنامه ریزی سالانه هر کلاسی، بر ا ساس هدف های کلی تربیت بدنی باید هدفهای اختصاصی آن کلاس و فعالیت های ورزشی متناسب و مربوط به آن هدف های اختصاصی را تعیین کرد و در برنامه طرح درس سالانه گنجاند.
۷- طرح درس روزانه
آخرین قدم اساسی و لازم، طرح برنامه عملی روزانه است. برنامه روزانه تحلیل جزئیات اعمالی است که درطول ساعت درس تربیت بدنی باید دنبال شوند.
۸- آموزش
عبارت است از تشریک، ارشاد، تعلیم ، تغییر دادن رفتار، اثر بخشی ، منضبط سازی، مشاوره، توسعه و پرورش، جهت دادن و القاء.
۹- برنامه آموزشی تربیت بدنی
یک برنامه همه جانبه، شامل اصول و مبانی علمی و عملی است و به شکلی برنامه ریزی می شود که از نظر آموزش و پرورش در رشد و پرورش کودکان رسا و موثر باشد.
 
مقدمه
تدریس (TEACHING) ترکیبی از علم و هنر است. علم یا دانش تدریس را می توان با مطالعه اصول یادگیری، مدل ها و روش های آموزش، آشنایی با استراتژی ها و فنون تدریس و سایر یافته های آموزشی به دست آورد. اما هنر تدریس یک مهارت عاطفی، اجتماعی و اخلاقی است که ارتباط زیادی با ویژگی های فردی یا شخصی معلم دارد. هنر تدریس فقط از طریق مطالعه کتب و منابع علمی حاصل نمی شود، بلکه به علائق شخصی معلم، حساسیت شغلی و بازبینی مستمر (خود ارزیابی) از نتایج کار خود بستگی دارد.
تدریس، فرایندی است که در آن معلم واسطه یادگیری می شود، بنابراین حضور مستقیم معلم در کلاس تربیت بدنی و تعامل با دانش آموز ضروری است. چون برخلاف بسیاری از فعالیت های آموزشی در مدرسه، یادگیری با عمل و تمرین، تعامل نزدیک عاطفی – اجتماعی و ارائه بازخودرهای مستمر آموزشی برای اصلاح حرکات تمرین در کلاس تربیت بدنی حیاتی است، علاوه بر آن، منابع آموزشی زیادی در دسترس دانش آموز قرار ندارند تا مهارت های آموخته شده را تکرار یا مرور کند. با توجه به اهمیت کار معلم تربیت بدنی در زنگ ورزش در این مقاله سعی بر آن است که به ذکر یکسری از موارد مثل هنر تدریس- روشهای تدریس – انتخاب شیوه تدریس و یکسری اصول جهت کار مربیان تربیت بدنی بصورت پیشنهادی با استفاده از تحقیقات مجله ای و پایان نامه ها ذکر شود.

۱- هنر تدریس
مواد و موضوع اصلی درس تربیت بدنی (محتوای آموزشی) به گونه ای است که نمی توان از روش های آموزشی و تدریس متداول در سایر کلاس های درسی استفاده نمود. این موضوع خلاقیت و هنرمندی معلم تربیت بدنی را مهم تر می سازد که چگونه باید محتوای برنامه خود را با نیازهای متنوع و متغیر دانش آموزان، امکانات آموزشی مدرسه و به ویژه در یک فضای کاملا آزاد و بار هماهنگ سازد. دانش آموزانی که از میز و نیمکت جدا شده اند و اکنون می خواهند در این فضای باز مهارت های ورزشی را یادبگیرند، تفریح کنند و لذت ببرند، رقابت و مسابقه دهند،  و هم از کلاس راضی و خشنود گردند، برآوردن این خواسته های متنوع در کلاس، هنر تدریس معلم تربیت بدنی را آشکار می سازد. به ویژه این که دانش آموزان فکر می کنند که در کلاس تربیت بدنی  باید حداقل نظم و حداکثر آزادی برخوردار شوند، هر لحظه که خواستند بازی و آموزش را ترک کنند یا می توانند هر نوع رفتار غیر آموزشی را به نمایش بگذارند.

هنر تدریس هر معلم از سه جزء شخصیت فردی، شهود یا اشراق و خود باز بینی تشکیل شده است. از نظر شخصیتی معلم باید بتواند علاقه و صداقت خود را به دانش آموز نشان دهد و به رشد حرکتی و ورزشی او حساس باشد. از نظر رفتاری، برقراری ارتباط درست، درک احساس و اندیشه های دانش آموز در دسترس بودن معلم برای دانش آموز، جدیت و اشتیاق در تدریس توسط معلم ضروری است. رفتار درست معلم موجب افزایش اعتبار می شود و اعتبار او مانند پولی است که در بانک ذخیره می شود. شهود یا  اشراق، توانایی پیش بینی موارد و اتفاقاتی است که ممکن است در طول تدریس و مدیریت کلاس به وجود آید. این توانایی یک حس درونی و دور اندیشی است که معلم می تواند با استفاده از نشانه های اولیه ای که در ابتدای کلاس ظاهر می شود، با استفاده از تجارب گذشته، انعطاف پذیری و دقت و خلاقیت به آن دست یابد. معلمی که از نظر روانی خود را با برخی از اختلالات یا بی نظمی های احتمالی آماده می سازد یا از طریق حدس زدن و سوال کردن از خود درباره جو کلاس می تواند آمادگی قبلی خود را افزایش دهد.
۲- تعیین و طبقه بندی اهداف تدریس
اهداف کلی و اختصاصی تربیت بدنی در سه حیطه شناختی (دانش و اطلاعاتی)، عاطفی (نگرشی) و روانی – حرکت آمادگی جسمانی و مهارتی) مشخص شده است. معلم تربیت بدنی باید با توجه به شرایط آموزشی مدرسه و دانش آموزان از طرح درس های سالانه یا فصلی و روزانه، اهداف کلی و اختصاصی را به اهداف جزیی یا رفتاری (OBJECTIVE) تبدیل نماید.
مثلا در حیطه شناختی، وقتی معلم برای موضوع کنترل وزن و تغذیه طرح درس می نویسد:
۱- دانش آموز باید غذاهای پرچرب را نام ببرد؛
۲- دانش آموز تجربه افزایش وزن خود را در چند سال اخیر بیان کند؛
۳- دانش آموز قبل و بعد از شرکت در یک دوره تمرینی، تغییرات وزن خود را نشان می دهد.
در حیطه روانی – حرکتی (مهارتی) و برای تدریس پاس پنجه والیبال می توان از هدفهای رفتاری زیر استفاده کرد.
۱- از ۱۰ پاس پنجه با دیوار، حداقل ۶ پاس به درستی اجرا شود؛
۲- دانش آموز از ۱۰ سرویس دریافتی ، ۷ سرویس را با پاس پنجه از تور عبور دهد. هر هدف اصلی در تدریس را می توان به چند هدف جزیی تقسیم کرد. مثلا برای آموزش تاکتیک های حمله می توان تدریس هر تاکتیک از ساده به پیچیده را به عنوان یک هدف جزئی و رفتاری در نظر گرفت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 9 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد