دانلود فایل پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

با توسعه و پیشرفت ورزش، میزان حضور و یا عدم حضور زنان در فعالیت های ورزشی به عنوان شاخصی جهانی از وضعیت اجتماعی زنان در یک جامعه به شمار می آید.

نگرش و تصور کلیشه ای از ورزشکاران زنان در حال تغییر است برای درک بیشتر این تغییر بهتر است که به زنان ورزشکار کشور قبل از توجه به جنسیت‌شان به ورزشکار بودنشان اهمیت داد.

چرا که نیمی از جامعه ما «زن» نام گرفته است و زنان صرف‌نظر از نگاه صرفاً «جنسیتی» بخش تأثیرگذاری هستند که سلامت آنان به سلامت جامعه کمک می‌کند.


 
از طرفی بیماری، خستگی و افسردگی آنان

 هزینه‌هایی را بر دوش جامعه تحمیل می‌کند

 لذاضروری است ورزش و تربیت‌بدنی در این

                  حوزه به پویایی و شکوفایی برسد..

اسلاید ۲ :

امروزه نیز در بیشتر جوامع، زنان از فرصت‌هایی برابر برای شرکت در فعالیت‌‌های ورزشی محروم‌اند
اما به نظر می‌رسد
 این محرومیت در کشور جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف به ویژه شرایط فرهنگی اجتماعی حاکم بر کشور برجستگی بیشتری دارد

 تربیت بدنی و ورزش بانوان در جمهوری اسلامی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که علاوه بر وجوه اشتراک آن با ورزش مردان و تأثیر مشترکی که بر سلامت و نشاط هر دو جنس زن و مرد دارد، با توجه به اوامر و نواهی دین، حدود و ضوابطی برای آن تعیین شده است

اسلاید ۳ :

در سال‌های اخیر، ورزش بانوان:

üتنها ۸ سهمیه برای بازی‌های المپیک و ۸ سهمیه  برای پارالمپیک کسب نمودند

üتنها دو سهمیه برای بازی‌های المپیک زمستانی به دست آوردند

ü تنها ۱۳ اعزام به کلاس‌های آموزشی مربیگری و داوری بین المللی در فدراسیون‌های صورت گرفته است

üتنها ۱۲ قضاوت در میادین بین المللی انجام داده اند

üاز میان ۳۱ استان کشور تنها ۱۲ استان دارای اماکن ویژه بانوان هستند

üازمیان ۴۵ فداسیون فعال دربخش بانوان تنها موفق به تصدی دو پست ریأست فدراسیون شده‌اند

üاز میان ۱۴۵۱هیأت ورزشی فعال استانی تنها ۴۱ پست ریاست هیأت را کسب نمودند

üاز میان ۹۲ معاون مدیر کل در استان‌های کشور تنها ۷ پست معاونت را به خود اختصاص داده اند

üاز میان ۴۳۴ رئیس ادارات ورزش و جوانان تنها ۳ پست ریاست را به خود اختصاص داده اند

üاز ۳۱ پست مدیر کل ورزش و جوانان استان‌ها، سهمی نداشته اند

üاز مجموع ۴۵۴ پست تخصیصی ورزش بانوان استان‎‌ها، ۲۵۸ پست آن بلاتصدی است.

اسلاید ۴ :

مطالعه و بررسی تحقیقات انجام شده نشان می دهد که تقریباً کلیه یافته های پژوهشی در زمینه تربیت بدنی و ورزش بانوان در کشور جمهوری اسلامی ایران بیانگر آن است که دختران و زنان ایرانی در انجام فعالیت های ورزشی دارای محدودیت ها و مشکلات عدیده ای مانند؛
۱- محدودیت های ساختاری و مدیریتی
(سلامی و همکاران، ۱۳۸۱)(اتقیا، ۱۳۸۶)
۲- محدودیت های مالی و امکاناتی(معاونت ورزش بانوان، ۱۳۷۳)(مرکز تحقیقات صدا و سیما، ۱۳۷۵)(متقی پور، ۱۳۷۹)(حضرتی،۱۳۸۰)(باقرزاده و همکاران، ۱۳۸۰)(سلامی و همکاران، ۱۳۸۱)   (احسانی، ۱۳۸۲)(ابودردا، ۱۳۸۵)(نادریان و همکاران، ۱۳۸۶)
۳- محدودیت های انسانی و تخصصی(معاونت ورزش بانوان، ۱۳۷۳)(باقرزاده و همکاران، ۱۳۸۰) (سلامی و همکاران، ۱۳۸۱)(اتقیا، ۱۳۸۶) و
۴- محدودیت های فرهنگی و اجتماعی(کاشف،۱۳۷۲)(کاشف، ۱۳۷۴)(مرکز تحقیقات صدا و سیما، ۱۳۷۵)(جعفری،۱۳۸۰)(سلامی و همکاران، ۱۳۸۰) (ابودردا،۱۳۸۵)(وحیدا و همکاران، ۱۳۸۵)(اتقیا۱۳۸۶) می باشند.

اسلاید ۵ :

بیشتر پژوهش های صورت گرفته در کشور متوجه موانع و محدودیت های مشارکت قشرهای متفاوت بانوان در فعالیت‌های ورزشی بوده


 و تاکنون پژوهشی در قالب شناسایی، تعیین و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه کمی و کیفی تربیت بدنی و ورزش بانوان از جنبه های مختلف به صورت جامع انجام نشده است

اسلاید ۶ :

اهداف تحقیق
 هدف کلی
تعیین و اولویت بندی عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

اهداف ویژه
۱- تعیین عوامل ساختاری و مدیریتی مؤثر بر توسعه
 تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

۲- تعیین
عوامل مالی و امکاناتی  مؤثر بر توسعه
تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران
۳- تعیین عوامل انسانی و تخصصی مؤثر بر توسعه
تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

۴- تعیین
عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر توسعه
تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران
۵- اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه تربیت بدنی

و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

اسلاید ۷ :

تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی انتخاب شده و داده های آن توسط پرسش‌نامه و به صورت میدانی جمع آوری شده است.

به وسیله یک پرسشنامه باز مقدماتی(روش دلفی) طی دو مرحله، عوامل موثر بر توسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران در قالب ۷۶  سؤال در پرسشنامه ای با ۷۶ سؤال در ارتباط با نظرات آزمودنی ها درباره‌ی عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان و یک سؤال باز در ارتباط با دیگر عوامل موثر دسته بندی شده است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 17 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد