بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

  • در یک تعریف ساده، هدف وضعيتي است كه مي‌خواهيم در آينده داشته باشيم
  • اگر خود نتوانيم وضعيت‌مان را در آينده تعيين كنيم،‌ ناچار محيط پيرامون‌مان، وضعيت را به ما تحميل مي‌كند. آنچه كه محيط بر ما حكم مي‌كند چه بسا با ما سازگاري نداشته باشد. پس چه بهتر كه خود، هدف مطلوب‌مان را معلوم كنيم و به سمتش در حركت باشيم.

اسلاید 2 :

.1اهداف نهایی (مقاصد)   Goals

.2اهداف اختصاصی  Objectives

     1-2. اهداف بلند مدت

     2-2. اهداف کوتاه مدت (سالیانه)

اسلاید 3 :

üاهداف نهایی، اهدافی هستند که در عالی ترین سطح (سطوح بالای مدیریت) تنظیم می شوند و معمولا گسترده و کلی هستند.

ü

üدر اهداف نهایی وضعيت نهائي ومطلوب درنظر گرفته مي شود ونشان ميدهد که سرانجام برنامه چه خواهد شد.هدف نهائي محدوديت زماني نداشته وضرورتا هم قابل دسترسي نمي باشد

ü

اسلاید 4 :

.1پاسخگویی به نیازهای آموزشی برخاسته از برنامه های درسی و یا مطالعات عمومی دانشجویان

.2حمایت اطلاعاتی از اعضای هیأت علمی برای به روز کردن منابع درسی و اجرای فعال تر نقش آموزشی آنها

.3فراهم کردن منابع اطلاعاتی لازم جهت پیشبرد اهداف پژهشی دانشکده

اسلاید 5 :

2) اهداف اختصاصی

  • بیان های مشخص از اقداماتی هستند که برای دستیابی به اهداف نهایی سازمان باید انجام شود.

اسلاید 6 :

.1هدفها باید مبتنی بر واقعیتها و دست یافتنی باشند.

.2هدفها باید مشخص و قابل سنجش باشند.

.3هدفها باید دارای محدودیت زمانی باشند.

.4در تعیین هدفها باید به نتایج نظر داشت.

.5هدفها را باید از راه مشارکت تعیین کرد.

اسلاید 7 :

هدفهای خیلی خوش بینانه ولی غیر واقعی، سبب تضغیف روحیه و در نتیجه عدم کارایی می شوند. هدفهای مبتنی بر واقعیت ها نوعی احساس موفقیت در کار ایجاد می کنند که منجر به ایجاد انگیزش می شود.

اسلاید 8 :

تعبیر، تفسیر و سنجش هدفهای کلی، کار دشواری است. بنابراین هدف های کلی قابل اندازه گیری نیستند و ضوابطی برای میزان پیشرفت کار و درجه حصول به این گونه هدف ها به دست نمی دهد. اما اهداف مشخص کمی به سهولت قابل سنجش اند و معیارهایی برای سنجش میزان پیشرفت و موفقیت برنامه فراهم می کنند. به  عنوان مثال هدف: بهبود وضعیت خدمات اطلاع رسانی به کاربران یک هدف کلی است اما هدف: خرید 3 دستگاه کامپیوتر جدید برای بخش اطلاع رسانی تا پایان سال 1390 یک هدف مشخص و قابل اندازه گیری است.

اسلاید 9 :

هدف ها را می توان برای یک روز، یک هفته، یک ماه، یک سال و یا مدت طولانی تر تعیین نمود. محدودیت زمانی که برای هدف ها تعیین می شود، بایستی مبتنی بر واقعت ها و قابل اجرا باشد.

اسلاید 10 :

توجه و تأکید بایستی بیشتر معطوف به مقاصد و نتایج باشد تا به وسایل رسیدن به آنها. وسایل را می توان در صورت لزوم از طریق آموزش مجدد کارکنان یا تغییر در روشها و تجهیزات، تعدیل کرد لیکن این تغییر باید همواره با توجه به مقاصد و نتایج صورت گیرد. در واقع هدف باید نتیجه ای را مشخص کند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید