دانلود فایل پاورپوینت ساختار تقسیم کار پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ساختار تقسیم کار پروژه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ساختار تقسیم کار پروژه قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

OBS/PCWBS
FWBS
RWBS
فهرست فعالیتها

اسلاید ۲ :

ماتریس PCWBS/OBS
PCWBS با تدوین نظام کدینگ آن کامل میشود.
ماتریس PCWBS / OBS علاوه بر نمایش اقلام قابل تحویل ، مسئولیتها را نیز نمایش می دهد.
ماتریس PCWBS / OBS مشخص می نماید که در پروژه چه کسی مسئول چه چیزی است.
نمونه ماتریس PCWBS/ OBS:

 

اسلاید ۳ :

طراحی FWBS FWBS ساختار تقسیمات عملیات یک پروژه است.
شبیه به PCWBS و بصورت درختی است.
عملیات مدیریتی را نیز می توان در این ساختار نمایش داد.
تاکید بر نوع عملیات است ، نه ساختار سازمانی شرکت.

اسلاید ۴ :

تعریف RWBS
Responsibility Work Breakdown Structure RWBS ساختار تقسیم مسئولیتها در پروژه است.
این ساختار در قالب یک ماتریس که سطرهای آن PCWBS و ستونهای آن FWBS هستند, نمایش داده می شود.
در هر سلول از این ماتریس کد مسئول انجام عملیات در مورد خروجیهای پروژه تعیین می شود.
RWBS منعطف بوده و مسئولیتها را می توان از کلی ترین تا جزئی ترین سطح تعریف نمود.
بسته های کاری پس از تکمیل ماتریس RWBS شناخته می شوند.
ابزار مناسبی جهت تعیین استراتژی اجرای پروژه است.

 

اسلاید ۵ :

تدوین فهرست فعالیتها
تعریف: تعیین فعالیتهائی که جهت تامین خروجیهای پروژه باید انجام شوند.

اسلاید ۶ :

تعریف فعالیتها و نحوه استخراج آنها از RWBS
فعالیت عبارت است از عملیاتی که در راستای یکی از خروجیهای پروژه صورت می پذیرد.
فعالیت از دو جزء تشکیل می شود:
عملیات (Function )
خروجی (Deliverable)
فعالیت = عملیات + خروجی
طراحی پایه پروژه = طراحی پایه ( عملیات) + پروژه (خروجی)
ساخت اسکلت = ساخت ( عملیات) + اسکلت (خروجی)
خرید پمپ = خرید (عملیات) + پمپ (خروجی)
از روی ماتریس RWBS می توان فهرست فعالیتها را تهیه نمود:
برای سلولهایی که کد مسئول دارند, عملیات ستون با خروجی سطر متناظر جمع می شوند.

اسلاید ۷ :

مزیت تعریف فعالیتها از ماتریس RWBS
۱- فعالیتها را می توان بصورت کلی و یا تفصیلی تعریف کرد.
۲- فعالیتها را می توان در سطح مورد نظر عملیات و یا اقلام قابل تحویل تعریف کرد.
۳- قابلیت دسته بندی متنوع فعالیتها فراهم می شود.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد