بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ارزشیابی سيستمهاي اطلاعاتي

كومار  (1990) ارزشيابي سيستم هاي اطلاعاتي را فرايندي مي‌داند كه به توليد اطلاعاتي براي بهبود سيستم اطلاعاتي مي‌انجامد. به سخن ديگر، نتايج ارزشيابي سيستم اطلاعاتي اين امكان را براي مديريت فراهم مي سازد تا با بازنگري در سيستم بتوان اثربخشي آن را ارتقا دهد.

اسلاید 2 :

بهبود عملکرد سيستمهاي اطلاعاتي

عملكرد سيستم اطلاعاتي به درجه‌اي از اثربخشي و كارايي در سازمان اطلاق مي شود كه از طريق سيستم اطلاعاتي به دست مي­آيد (ليم  و كيم، 2004، ص 117).  بهبود عملكرد سيستم اطلاعاتي دلالت بر آن دارد كه عملكرد سيستم اطلاعاتي متناسب با تغييرات محيط داخلي و خارجي و خواسته‌هاي مختلف كاربران ارتقاء يابد. 

اسلاید 3 :

مدل های بهبود عملکرد سيستمهاي اطلاعاتي

مدل نولان (1973)

اسلاید 4 :

مدل لیم و کیم (2004) 

.1يكپارچه سازي وظيفه اي: كامپيوتري كردن وظايف فردي در درون سيستم هاي مجزا؛

.2يكپارچه سازي فرايند: تركيب وظايف و فرايندهاي فردي در درون گروه هاي كاري از طريق سيستم اطلاعاتي؛

.3يكپارچه سازي كسب و كار: مرتبط ساختن گروه­هاي كاري در سطح سازمان بر مبناي سيستم اطلاعاتي؛

.4يكپارچه سازي صنعتي: ارتباط دهي سازمان با شركاي تجاري و مشتريان فردي برمبناي سيستم اطلاعاتي؛

.5نقش آفريني: خلق مدل هاي كسب و كار جديد برمبناي سيستم اطلاعاتي.

 

 

اسلاید 5 :

 • مدل همترازی عمودی

 

اسلاید 6 :

ارزشیابی سيستمهاي اطلاعاتي

هدف فرايند ارزشيابي عبارت است از بهبود سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارتقاي فرايند توسعه سيستم‌ها (كومار، 1990).

ارزشيابي مستمر پروژه هاي سيستم­هاي اطلاعاتي، اغلب با دقت كافي صورت نمي‌گيرد. در حقيقت در بعضي موارد اصلاً  ارزشيابي مستمر صورت نمي‌گيرد.  بعلاوه، به‌ جز در موارد معدودي، اهداف كاري سرمايه گذاري سيستم هاي اطلاعاتي ناديده گرفته مي‌شود.  اغلب، پروژه هاي سيستم هاي اطلاعاتي در حالي به پايان مي رسد كه كاركرد فناوري هدف فائق است (ريمني و شرود، 1999).

اسلاید 7 :

ارزشیابی سازنده

ارزشيابي سازنده يك ارزشيابي تعاملي است كه به طور مستمر تصميمات مربوط به فرايند بهبود سيستم‌هاي اطلاعاتي را تحت تاثير قرار مي‌دهد (فينك، 1993؛ لاو، 1991) و به تبع آن پروژه سيستم اطلاعاتي را براي سازمان قابل قبول و اثربخش مي‌كند. كومار (1990) ارزشيابي سازنده را فرايندي توصيف مي‌كند كه با تامين اطلاعات مورد نياز براي ارتقاي سيستم­ها، زمينه بهبود توليدات سازمان را فراهم مي‌سازد.

اسلاید 8 :

چرخه ارزشیابی

ارزشيابي سيستم، اغلب به عنوان بخشي از چرخه‌اي در نظر گرفته مي شود كه شامل امكان سنجي، به هنگام سازي بعد از مرحله طراحي، مميزي بعد از اجرا  و در بعضي موارد ارزشيابي ادواري (ريمني و شرود، 1999).

ارزشيابي اوليه در مرحله امكان سنجي شروع مي­شود كه طي آن برآوردي از هزينه­ها و مزاياي پروژه به عمل مي آيد. وقتي مرحله طراحي به اتمام رسيد و طرح­هاي تفصيلي براي اجرا مشخص شدند، ارزشيابي ديگر ضروري است. در اين مرحله از چرخه حيات سيستم­هاي اطلاعاتي، هزينه هاي پروژه صورت واقعي به خود مي­گيرند و شايد بتوان ديد بهتري نسبت به مزاياي بالقوه آن به دست آورد.  در ارزشيابي بعداز اجرا، هزينه­ها و مزايا دقيقاَ قابل بررسي هستند. ارزشيابي بعداز اجرا، امكان قضاوت در خصوص نرخ بازگشت سرمايه (ROI) را فراهم مي­سازد

اسلاید 9 :

رویکردهای ارزشیابیIS

رویکردهای عمده ارزشیابی سیستم­های اطلاعاتی را می­توان بر حسب کانون توجه به شرح زیر گروه بندی کرد:

 1. رویکرد سنتی: در گذشته، ارزشیابی سیستم اطلاعاتی بیشتر مبتنی بر رویکرد فنی و اقتصادی صورت می­گرفت تا به تقاضاهای مدیریت عقلایی پاسخ داده شود (سیمونز  و والشمن، 1988). مطابق این رویکرد در ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی جنبه­های مالی و وظیفه­ای نظیر زمینه­های مالی، فنی و ریسک های مرتبط مورد توجه قرار می گیرند.
 2. رویکرد چرخه حیات: مطابق این رویکرد در ارزشیابی سیستم­های اطلاعاتی، فرایند بهبود سیستم های اطلاعاتی و مزایای مرتبط مد نظر قرار می­گیرند.
 3. رویکرد اقتضایی: در این رویکرد شرایط سازمانی و بخصوص پاسخ دهی به احتیاجات خارجی سازمان (انتظارات ذی نفعان) در ارزشیابی مورد توجه قرار می­گیرد.
 4. رویکرد یادگیری سازمانی: در این رویکرد نقش سیستم­های اطلاعاتی در ارتقای یادگیری سازمانی و بهبود ارتباطات بیشتر مدنظر قرار می­گیرد.
 5. رویکرد اخلاقی: امروزه انتخاب رویکرد اخلاقی در ارزشیابی سیستم اطلاعاتی به معنی پذیرش ملاحظات اخلاقی در ارزشیابی است (اویژن و همکاران، 1995)، زیرا سیستم اطلاعاتی لزوماً یک ابزار مدیریتی نیست بلکه یک سیستم اجتماعی است که افراد زیادی از آن متاثر می­شوند (اولریچ ، 1983).

اسلاید 10 :

عوامل موثر بر ارزشیابیIS

در عمل انتخاب رویکرد ارزشیابی سیستم اطلاعاتی متاثر از عوامل محیطی است (والشم ، 1993). بالانتین  و همکاران (2000) این عوامل را به شرح زیر فهرست کرده اند:

 1. فلسفه ارزشیابی که ابزارهای روش شناختی در ارزشیابی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
 2. توزیع و اعمال قدرت در سازمان
 3. فرهنگ سازمانی
 4. سبک مدیریت
 5. دیدگاه و نگرش ارزشیابی کننده
 6. منابع سازمانی که درجه در دسترس بودن آنها در چگونگی ارزشیابی سیستم اطلاعاتی اثرگذار است.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید