دانلود فایل پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی مدیریت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی مدیریت قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مدلسازی داده ای تکنیکی است که داده های سیستم را سازماندهی کرده و مستند می کند.  یکی از ابزارهای مهم در مدلسازی داده ای نمودار نهاد رابطه یا نمودار ارتباط بین موجودیت‌ها می باشد.

نمودار ارتباط بین موجودیت‌ها شامل ۳ قطعه اطلاعات مرتبط به هم است:

۱- موجودیت یا شی ء داده ای

۲- صفاتی که موجودیت ها را توصیف می کند.

۳-رابطی که این موجودیت ها را به هم مرتبط می کند.

 به مدلسازی داده ای مدلسازی پایگاه داده نیز گفته می شود زیرا زمینه را برای ایجاد پایگاه داده فراهم می کند. در برخی از مواقع به آن مدلسازی اطلاعات نیز گفته شده است.

اسلاید ۲ :

یک موجودیت مجموعه ای از اشخاص ، مکان ها ، اشیاء ، رخدادها و یا مفاهیم می تواند باشد که اطلاعات و داده های مرتبط به آنها می بایست جمع آوری و نگهداری گردند.

اسلاید ۳ :

مشخصه، خصوصیت های موجودیت را تعریف می کند که به آن عنصر داده ای یا صفت داده ای نیز گفته می شود.

اسلاید ۴ :

An entity instance :

 یک نمونه از موجودیت، یک ارزش از رخدادهای موجودیت می باشد. یک نمونه از ارزشهائی که بک موجودیت می تواند اختیارکند.

Example: instances of the entity STUDENT may include

اسلاید ۵ :

:Reza hosseini

:۸۶۳۴۵۶۱۲

:Industrial engineering

:Tehran

:۰۹۱۱۳۴۵۰۰۰۰

:۱۹۸۲/۱۲/۰۴

اسلاید ۶ :

A relationship:

این عبارت چگونگی ارتباط بین یک موجودیت با یک یا چند موجودیت دیگر را در سیستم نشان می دهد. در واقع رابطه ها وقایعی را بیان می کنند که به آن دلیل موجودیت ها به هم مرتبط و متصل می شوند. این عبارت معمولا با یک فعل یا یک اسم مصدر بیان می شود.

اسلاید ۷ :

An entity instance :

 یک نمونه از موجودیت، یک ارزش از رخدادهای موجودیت می باشد. یک نمونه از ارزشهائی که بک موجودیت می تواند اختیارکند.

Example: instances of the entity STUDENT may include

:Reza hosseini

:۸۶۳۴۵۶۱۲

:Industrial engineering

:Tehran

:۰۹۱۱۳۴۵۰۰۰۰

:۱۹۸۲/۱۲/۰۴

اسلاید ۸ :

A relationship:

این عبارت چگونگی ارتباط بین یک موجودیت با یک یا چند موجودیت دیگر را در سیستم نشان می دهد. در واقع رابطه ها وقایعی را بیان می کنند که به آن دلیل موجودیت ها به هم مرتبط و متصل می شوند. این عبارت معمولا با یک فعل یا یک اسم مصدر بیان می شود.

اسلاید ۹ :

Cardinality

کاردینالیتی بیانگر تعداد ارتباط بین رخدادهای یک موجودیت با رخدادهایی از موجودیت های دیگر می باشد. کاردینالتی معمولا به صورت ساده (یک) یا (چند) بیان می شود.

از آنجائیکه تمام ارتباط ها بین دو موجودیت دو طرفه می باشد لذا کاردینالیتی باید در دو جهت تعریف شود.

 

اسلاید ۱۰ :

modality

کاردینالیتی عبارت است از حداکثر تعداد روابط بین یک موجودیت با موجودیت دیگر که

 می توانند در یک رابطه شرکت کنند. ولی نشان نمی دهد که آیا یک موجودیت باید

در رابطه با یک موجودیت دیگر شرکت کند یا نه؟ برای مشخص کردن این اطلاعات، مدل داده ها مفهوم مدالیتی را به رابطه ها می افزاید.

 اگر مدالیتی صفر باشد، یعنی نیاز صریحی برای رخ دادن یک رابطه وجود نداشته است یا آن رابطه اختیاری می باشد. ولی اگر مدالیتی یک باشد، رخ دادن رابطه اجباری است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 41 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد