بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

در زمانهای گذشته به علت بالا بودن میزان مرگ و میر،عقاید رایج نسبت به جمعیت موافق با سیاستهای مرتبط با افزایش موالید بود ،با انکه این سیاستهای به صورت عملی اجرا نمیشد اما عقاید موافق با افزایش موالید را از طریق تقویت ارزشها و هنجارها ی مرتبط پشتیبانی میکرد.

اسلاید 2 :

به علت افزایش فزاینده جمعیت جهان در 50 سال گذشته سیاستهای مرتبط با کاهش موالید از اهمیت زیادی بویژه در کشورهای در حال توسعه، برخوردار گردید.

بر اساس بررسی سازمان ملل در سال 1990،از 169 کشور مشمول این بررسی ،66 کشور دارای سیاستهای مرتبط  با کاهش باروری ،17 کشور دارای سیاستهای مرتبط با ثبات باروری و 20 کشور نیز در حال اجرای سیاستهای برای افزایش باروری بودند.بقیه کشورها هیچ مداخله ای را در این زمینه انجام نمیدادند.تمامی کشورهای دارای  سیاست مخالف با افزایش موالید جزو کشورهای در حال توسعه بودند.

اسلاید 3 :

سیاستهای موافق با کاهش موالید و باروری در ابتدا با نظریه کنترل موالید شروع شد.در کنترل موالید هدف عمدتا دخالت صریح و قاطع دولت در کاهش موالید است.در این مورد میتوان از سیاست تک فرزندی کشور چین نام برد.این سیاست عمدتا در زمانی اجرا میشود که رشد جمعیت در حد بالایی قرار داشته عدم تعادل بین تغیرات جمعیتی و اقتصادی و اجتماعی مرتبط با توسعه نیز شدید است.از انجا که این نوع سیاست کاهش باروری عمدتا قهری بوده و با اگاهی خانواده ها و اختیار افراد هماهنگ نیست ،اعمال ان مخالفتهایی را در بر داشته است.

اسلاید 4 :

با تعدیل این سیاست و افزایش نقش خانوادها و افراد در انجام ،مفهوم تنظیم خانواده  یا برنامه ریزی خانواده پایدار شد.هدف عمده این سیاست هماهنگی بین امکانات خانواده و تعداد فرزندان است.این سیاست از طریق ارائه خدمات تنظیم خانواده و ارزیابی اثر بخشی این خدمات جهت بهبود نوع و نحوه ارائه خدمات اعمال میشود.

تنظیم خانواده بر خلاف کنترل موالید،میتواند موجب کاهش ،افزایش و ثبات باروری میشود.هر چند هدف تنظیم خانواده فقط کاهش موالید نیست ،اما اعمال ان در کشورهای دارای باروری بالا به کاهش با روری و زادو ولد منجر میشود .این به این جهت است که در این کشورها به علت باروری بالا و توان اقتصادی ضعیف خانوادها ایجاد تعادل بین امکانات و تعداد فرزندان باید از طریق کاهش تعداد فرزندان باشد.در سال 1989 از 98 کشور مورد ارزیابی ، برنامه ها در 14 کشور موثر،در 29 کشور متوسط ، در 38 کشور کم اثر و در 17 کشور خیلی کم اثر یا بی اثر ارزیابی شد.

اسلاید 5 :

موفقیت تنظیم خانواده نیازمند کوششهای دیگری است که تحت عنوان اقدامات فراتر از برنامه تنظیم خانواده نامیده میشود :

افزایش سن قانونی ازدواج

افزایش میزان تحصیلات

مشارکت زنان در کارهای بیرون از خانه

ارائه اموزشهای جمعیتی در مدارس

اسلاید 6 :

برنامهای تنظیم خانواده علیرغم تاثیرگذاری قابل توجه در کاهش باروری  همیشه با انتقاداتی همراه بوده است.این برنامه ها عمدتا بر اساس اهداف جمعیتی به وجود امده اند و هدف مهم انها کاهش رشد جمعیت بوده است.از این جهت ممکن است خواست و اراده استفاده کنندگان از خدمات این برنامه ها چندان مورد توجه قرار نگیرد. علاوه بر ان ممکن است به علت اجبار نسبی که برای تشویق افراد در استفاده از خدمات وجود دارد، رعایت حقوق انسانی مخصوصا حقوق مربوط به فرزنداوری زنان خدشه دار شود.به همین دلیل جایگزینی مفهوم بهداشت باروری به جای تنظیم خانواده در کنفرانس بین المللی جمعیت در قاهره در سال 1994 پیشنهاد شد

اسلاید 7 :

اهداف برنامه های مربوط به بهداشت باروری:

تقلیل مرگ ومیر مادران بر اثر عوارض حاملگی

جلوگیری از بیماریهای قابل انتقال از طریق روابط جنسی

افزایش اطلاعات مادران در مورد مسائل زیستی و اجتماعی

رعایت حقوق باروری

حفظ تعادل بین عوامل جمعیتی و غیر جمعیتی با رعایت حقوق و نظریات استفاده کنندگان

اسلاید 8 :

3.سیاستهای جمعیتی و ازدواج و همسر گزینی

با انکه تعیین سن قانونی ازدواج از اقدامات تکمیلی تنظیم خانواده است اما عمدتا به حوزه ازدواج و همسر گزینی مربوط میشود.

افزایش قانونی سن ازدواج،باعث کاهش باروری و میزان موالید می شود اما بر سایر عوامل جمعیتی نیز تاثیر گذار است .

اسلاید 9 :

ازدواج در سن پایین باعث افزایش میزان طلاق میشود .علاوه بر ان در ازدواجهای زودرس احتمال وقوع حاملگیهای زودرس افزایش یافته در نتیجه سلامت و بهداست مادر و کودک به مخاطره می افتد.

کنترل بهداشتی افراد در زمان ازدواج و تحدید چند همسر گزینی نیز در گروه سیاستهای مرتبط با ازدواج و همسر گزینی قرار میگیرد

اسلاید 10 :

قانون ازدواج سال 1950 چین، سن ازدواج را برای زنان 18 و برای مردان 20 سال تعیین کرد.در دهه 1970 سیاست افزایش سن ازدواج در چین بخشی از سیاستهایی بود که برای قاعده مندی باروری اعمال میشود

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید