بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مديران ، فرماندهان و سياستمداران ، استراتژي را رويكردي مي شناسند كه پيروزي آنان در

صحنه هاي رقابتي را رقم مي زند. بسياري از آنان در ذهن خود اين سوال را دارند كه تكنولوژي

كامپيوتري ، تا چه حد مي تواند در اين امر مهم ياري دهنده باشد؟ امروز بسياري از امور به

كمك كامپيوتر، سريعتر، بهتر و اثربخش تر انجام مي شود، ولي هنوز كاربرد كامپيوتر در امور

مهم مديريتي ، ازجمله استراتژي ، محدود و جنبي مانده است !

مساله از اين واقعيت ناشي مي شود كه استراتژي اثربخش رويكردي بي ساختار است و

درونمايه اصلي آن از قابليت هاي ذهني "و به خصوص ادراك وخلاقيت " جان مي گيرد،درحالي

كه تكنولوژي كامپيوتر "كه ماهيتا فرايندمحور بوده و قدرتمندي خود را بيشتر درامور

ساختاريافته نمايان ساخته است " در زمينه هاي ادراكي ، توانمنديهاي محدودي راداراست . در

دهه هاي اخير با پيشرفتهاي حاصل در زمينه هايي همچون هوش مصنوعي وسيستم هاي خبره ،

پيوند آن با سيستم هاي پشتيباني تصميم گيری  dssاميدواريهايي براي بكارگيري كامپيوتر

در طراحي استراتژي ايجاد شده است ، ولي در اينجا نيز مشابه تمام زمينه هاي درحال تكامل

ديگر، با آميزه اي از بيم واميد، واقعيت وآرمان ، ومرزبنديهاي امروز و فردا روبرو هستيم . اين

مقاله با نگاهي جستجوگر به مطالعه در اين زمينه پرداخته است و تلاش مي كند تا ابعاد مهم

موضوع را طرح و مورد بررسي قرار دهد.

اسلاید 2 :

—

—محدودیتهای فکری بشر در پردازش وذخیره سازی

—محدودیتهای دانش

— کاهش هزینه

—حمایت فنی

—حمایت از کیفیت

—حاشیه رقابت_مهندسی مجدد فرایندها واختیارات

اسلاید 3 :

—یک سیستم اطلاعاتی تصميم گيري به كمك كامپيوتر است که یک مدیر یا گروه کوچکی از مدیران را در حل یک مشکل نیمه ساختار یافته با فراهم کردن اطلاعات یا دادن پیشنهاد یاری می کند و امکان ارتباط آسان بین کاربر و سیستم را فراهم می کند.

—بعبارتی سيستم‌هاي پشتيباني تصميم، سيستم‌هايي هستند كه منابع فكري افراد را با قابليت‌هاي كامپيوتر، جهت بهبود كيفيت تصميمات به كار مي‌گيرند.
 سيستم‌هاي پشتيباني تصميم، سيستمهاي تعاملي مبتني بر كامپيوتر مي ‌باشند كه تصميم‌گيران را ياري مي‌كنند تا با به‌كارگيري داده‌ها و مدل‌ها، مسائل نيمه‌ساخت‌يافته را حل نمايند .

اسلاید 4 :

1.پايگاه داده(DataBase)

  1. پايگاه مدل(Model Base)

3.نرم افزار DSS

اسلاید 5 :

مجموعه اي از داده هاي يكپارچه است كه DSS بعنوان ورودي از

آنها استفاده مي كند.

—دروني (Internal Database)

—بيروني (External Database)

اسلاید 6 :

  • مدل، تصویر ساده شده و انتزاعی از یک واقعیت یا ذهنیت است مدلها، ساده شده واقعیت ها هستند، و از آنجایی که واقعیت ها در مسائل سازمانی بسیار پیچیده تر از آن هستند که دقیقا نسخه برداری شوند و یا بسیاری از پیچیدگی های آن بی ارتباط با مسئله خاص مورد نظر هستند، از مدل و مدل سازی استفاده می نماییم.
  • از طریق مدل سازی می توان شرایط و موقعیت های خاص را به صورت مجازی ایجاد و آن را مورد آزمون قرار داده و تحلیلی کرد. این امر بسیار سهل تر و کاراتر از تحلیل شرایط واقعی می باشد.

اسلاید 7 :

  • هزینه آزمون مجازی مدل، بسیار کمتر از هزینه اجرای آن در شرایط واقعی است.
  • مدل، امکان شبیه سازی و فشرده سازی زمان را میسر می نماید عملیات سالهای متمادی در تولید و یا فروش را می توان در چند ثانیه در کامپیوتر شبیه سازی کرد.
  • اجرای مدل از طریق تغییر متغیرهای تاثیر گذار بسیار آسان تر از اجرای واقعی سیستم است. بنابراین به راحتی می توان آزمون های مختلف را بااستفاده از مدل به اجرا درآورد.
  • شرایط محیطی امروزسازمانها، با عدم قطعیت قابل توجهی همراه است. مدل این امکان را برای مدیران فراهم می آورد که عدم اطمینان را از طریق طرح سوال های " چه می شود اگر " در مدل آزمون وازنتایج و ریسک موقعیتها آگاه شود.

اسلاید 8 :

—

—مدل: نمايش خلاصه اي است كه اجزاء و روابط بين آنها را در يك پديده نمايش مي دهد.

—

—انواع مدل:

¡مدل پژوهش عملياتي

¡مدل دانش مديريت

¡مدل رفتاري

اسلاید 9 :

مدل پژوهش عملياتي:

بكارگيري فرمولهاي رياضي براي رسيدن به راه حلهاي مطلوب و بهينه

—برنامه ريزي خطي

—تحليل ABC

—برنامه ريزي تكنيك هاي رياضي

اسلاید 10 :

مدل رفتاري:

روابط رفتاري ميان متغيرها را نشان مي دهد.

—پيش بيني

—تحليل گرايش

—پيوستگي و رگرسيون

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید