دانلود فایل پاورپوینت زمینه‌های عینی و شیوه‌های عملی برای پشتیبانی از برنامه های راهبردی دانشگاهها

PowerPoint قابل ویرایش
61 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت زمینه‌های عینی و شیوه‌های عملی برای پشتیبانی از برنامه های راهبردی دانشگاهها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت زمینه‌های عینی و شیوه‌های عملی برای پشتیبانی از برنامه های راهبردی دانشگاهها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هشدار!

رالف شا:

هرگاه کتابخانه در برآوردن یک نیاز اجتماعی قصور ورزد، جامعه علمش را در برآوردن آن نیاز متوقف نمی سازد، بلکه نهادی دیگر را جهت برآوردن آن نیاز می آفریند.

اسلاید ۲ :

سخن امروز…

 • بخش نخست:

تحولات جهان امروز

تحولات نظام دانشگاهی در جهان و ایران

برنامه های راهبردی و محورهای اساسی آن

 • بخش دوم:

کتابداران و کتابخانه ها در تعامل با تحولات و شرایط جدید

جایگاه و نقش کتابخانه ها در برنامه راهبردی

محورهای فعالیتهای و خدمات کتابخانه ها در برنامه راهبردی

الزامات مشارکت در برنامه راهبردی

 • پایان سخن

اسلاید ۳ :

تحولات جهان امروز

 • جهان: همواره در حال تغییر و تحول…

– سرعت و گستره تغییرات و نوآوری ها

– تحول در روندهای اقتصادی

– تحول در نظامهای سیاسی

– پویایی نظامهای آموزشی

– افزایش رقابت در همه عرصه ها…

اسلاید ۴ :

تحولات نظام دانشگاهی در جهان و ایران

 • دانشگاه در خدمت صنعت و تجارت
 • خود دانشگاه به عنوان یک صنعت، یک تجارت

–حرکت دانشگاهها به سوی پول سازی

 • تغییر ساختار، برنامه و محتوای آموزش عالی

–حرکت شتابان به سوی پژوهش

–افزایش شتابان تعداد دانشجویان (بویژه تحصیلات تکمیلی)

–کاهش تعداد کارکنان و تعداد پستهای سازمانی و اجرایی

 • مثال دانشگاه فردوسی

اسلاید ۵ :

رقابت در نظام دانشگاهی

 • راز بقا…
 • رقابت میان دانشگاهها در سطح ملی و جهانی
 • چارچوبهای نو در برنامه های دانشگاهها
 • تغییر و تحول در برنامه های آموزشی و پژوهشی
 • تغییر در رویکردها/ احساس نیاز به برنامه های راهبردی
 • حرکت به سوی برنامه های راهبردی

اسلاید ۶ :

برنامه های راهبردی و محورهای اساسی آن
strategic plan

تعیین چشم انداز – تدوین ارزشهای محوری – تدوین ماموریتها

تدوین هدفها …

اسلاید ۷ :

چشم انداز ۱۰ ساله دانشگاه

 • «دانشگاه فردوسی مشهد یکی از دو دانشگاه برتر جامع کشور در تولید علم، نظریهپردازی و توسعه فناوری، برخوردار از جایگاه معتبر در بین ۱۰ دانشگاه اول جهان اسلام و جزء ۵۰۰ دانشگاه ممتاز جهان با هویتی اسلامی- ایرانی است.»

اسلاید ۸ :

مأموریت ۱۰ ساله دانشگاه

 • « دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دانشگاهی جامع و منحصر به فرد در نیمه شرقی کشور، برخوردار از قطبهای علمی ممتاز، برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و اعتلای فرهنگی آن اهتمام ورزیده و با بهکارگیری فناوریهای پیشرفته و استانداردهای جهانی و تقویت همکاری با مراکز علمی و فرهنگی به تولید و ترویج علم نافع در سطح ملی و بینالمللی تلاش می کند

اسلاید ۹ :

ارزشهای محوری

 • مسئولیتپذیری و پاسخگویی در قبال نیازهای علمی در سطح ملی و بینالمللی
 • دانشآفرینی، دانشگستری و ارج نهادن به آفرینشهای فکری
 • خودباوری، نوآوری، رقابتپذیری و آزاداندیشی علمی
 • تعامل فعال و سازنده در همکاریهای علمی و فرهنگی بینالمللی

اسلاید ۱۰ :

هدفهای کلان

 • افزایش تولیدات علمی، گسترش مراکز و نهادهای پژوهشی و دستیابی به جایگاه پژوهشی ممتاز در سطح ملی و فراملی
 • تولید و توسعه دانش فنی، بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، کاربردی نمودن یافتههای علمی در جامعه و تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی و افزایش ثبت اختراعات
 • گسترش و تعمیق تعاملات سازنده و همافزا با مراکز علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی و بینالمللی
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 61 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد