بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سخن اول: نقش مسلمانان در طبقه‌بندی علوم

  • نخستین کسی که به‌طبقه‌بندی علوم توجهی ویژه کرد، ابونصرفارابی(متوفی329ق) است. او کوشید در کتاب«احصاء‌العلوم» دانش‌ها را به‌پنج‌دسته تقسیم‌کند

اسلاید 2 :

سخن اول: نقش مسلمانان در طبقه‌بندی علوم

محمدبن‌یوسف‌خوارزمی(متوفی387ق) به‌تقسیم‌بندی علوم براساس موضوع و هدف نهایی آن‌علم، پرداخته‌است. او در کتاب خود به‌نام«مفاتیح‌العلوم»علوم را به‌دو بخش تقسیم کرده‌است.

علوم‌شرعی                                              (آن‌چیزی است که از پیامبراکرم(ص) و ائمه(ع) به‌ما رسیده است.شامل اصول و فروع و مقدمات، که در قلمرو فرهنگ و تمدن‌اسلامی به‌وجود آمده‌است.)

علوم غیرشرعی

    (علوم عقلی محض هستند مانند ریاضیات که مهد آن‌ها در ایران یا یونان یا هند بوده‌است)

اسلاید 3 :

چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامی

باوجود آن‌كه تمدن معاصر ويژگى‌هاي كاملاً متفاوتی با تمدن‌هاى ديگر ملل داشته، اما در حقیقت تركيبى از تمدن‌هاى‌پيشين است كه مسلماً سهم تمدن‌اسلامی در پیدایش اين تمدن جديد و توسعه‌آن، كمتر از سهم ديگر تمدن‌ها نيست

  (بیشتر غربی‌ها معتقدند مولد علم، غربی‌ها بوده‌اند. )

با بررسی آن‌چه بر تمدن‏جهانی در سال‌های آغازین سده‌‌دوم تا پایان‏سده‌هفتم‏هجری، مصادف با بخش اعظم قرون‌وسطای اروپا، گذشت به‌روشنی نقش‏مسلمانان در تکوین دانش‌جهانی نشان داده‌می‌شود

نخستين اقدام عملى مسلمانان در توسعه تمدن و علوم، به‌وجود آوردن يك زبان بين‌المللى علمى بود

اسلاید 4 :

چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامی
و تأثیر آن بر تمدن غربی

اسلاید 5 :

آن‌‌چه به‌گسترش فعالیت‌های دو دسته اول کمک شایانی کرد، عبارت بود از:

آزادمنشی اسلامی

تشويق اسلام در كمك به‌توسعه علوم

فراهم ساختن زمينه تبادل‌نظر بين دانشمندان سرزمين‌هاى مختلف

آماده كردن شرايط مساعد براى فعاليت‌هاى علمى

كوشش در تأسيس مراكز علمى بين‌المللى

تبديل زبان عربى به‌يك زبان علمى بين‌المللى

رعايت تساوی در آموزش و آموختن

برابر بودن مسلمان و غيرمسلمان در بهره‌مندى از شرايط و امكانات حاصله

اسلاید 6 :

انتقال علوم و تمدن از اسلام به‌غرب از سه راه انجام گرفت:

اسلاید 7 :

نقش مسلمانان در توسعه علوم مختلف عبارت است از:

ترجمه آثار یونانی به‌عربی

نوشتن شرح های متعدد بر کتب یونانی

دَرهم آمیختن حوزه‌های مختلف علوم شرق(هند و چین و ایران)                و غرب (یونان و اسکندریه و شام)

ابداعات و ابتکارات دانشمندان اسلامی در علوم مختلف

اسلاید 8 :

نقش مسلمانان در توسعه ریاضیات

اسلاید 9 :

چهره های ماندگار ریاضیات
 فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران

محمدبن موسی الخوارزمی

ریاضیدان بزرگ مسلمان

(متوفی 232ق)

اسلاید 10 :

نقش محمدبن‌موسی‌خوارزمی در توسعه ریاضیات

مسلمانان ازطریق کتاب«الجمع و التفریق بالحساب‌الهند» با شیوه عددنویسی‌هندی آشنا‌شدند

  این‌کتاب کهن‌ترین کتاب درباره علم حساب در علوم‌اسلامی ‌است. امروزه ترجمه لاتین آن‌که مربوط به‌سده 14م است، باقی مانده‌‌است.این‌کتاب نخستین کتاب‌حساب نیز هست که‌از عربی به‌لاتین ترجمه‌شد.

مغرب‌زمین کنونی، اسم خوارزمی را به‌شکل تحریف شده آن، یعنی به‌صورت «الگوریتم» به‌کار می‌برند.                            

خوارزمی در پدید آوردن دانش‌جبر نیز نقش فراوانی داشت.(دانشمندان مسلمان با کاربرد منطقی و تنقیح آرای دانشمندان‌یونانی پایه‌گذار ‌علم جبر به‌شمار می‌آیند.)

یکی از مهم‌ترین آثار دانشمندان اسلامی در علم‌جبر، کتاب محمدبن‌موسی‌خوارزمی «الجبر و المقابله» نام‌دارد.        در این‌نام، روح کلی حاکم بر علم جبر نهفته است

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید