دانلود فایل پاورپوینت ضرورت نهادینه شدن مدیریت مصرف آب کشاورزی

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ضرورت نهادینه شدن مدیریت مصرف آب کشاورزی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ضرورت نهادینه شدن مدیریت مصرف آب کشاورزی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سیاست ها، قوانین و آیین نامه های مرتبط با مدیریت                تقاضا مصرف آب کشاورزی تا کنون                                                

۱- ماده ۲ سیاست های کلی نظام : ارتقاء بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن

۲- ماده ۳۷ سیاست های کلی برنامه چهارم (بهره وری عوامل تولید)

۳- ماده ۴۰ سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه : توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی و زیست محیطی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن

۴- مواد قانون توزیع عادلانه آب بخصوص تبصره ۱ ماده ۲۱ ، ماده ۲۶و ماده ۵۱

۵- بند ط تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن

۶- ماده ۱۰۷ و بند ب ماده ۱۰۹ قانون برنامه سوم

۷ ماده ۳ راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور

۸- ماده ۱۸ قانون برنامه سوم (واگذاری تاسیسات آبی به انجمن های آب بران)

۹- ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه (بهره وری)

۱۰- اکثر سیاست های سند ملی فرابخشی مدیریت منابع آب

۱۱- مواد ۱۷ و ۱۸ برنامه چهارم توسعه

اسلاید ۲ :

ساختارهای مدیریت جامع آب (فرابخشی) موجود

 –   شورای عالی آب                             

   –  کمیته مشترک ستادی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی (وزارت جهادکشاورزی ، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور) 

  –  کمیته های مشترک استانی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی  

  –  کمیته اجرائی قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور

  –  هیأت های ۳ نفره و ۵ نفره موضوع ماده ۱۹ و ۲۰ قانون توزیع  عادلانه آب

 –   کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی شورای برنامه ریزی استانها

اسلاید ۳ :

چرا مدیریت مصرف؟

اسلاید ۴ :

ضرورت نهادینه شدن مدیریت مصرف آب کشاورزی

محدودیت منابع آب شیرین

افزایش جمعیت

ارتباط مستقیم آب و امنیت غذایی

ضرورت توسعه پایدار با حفظ محیط زیست  

کمبود و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی

متوسط تبخیر بیش از سه برابر متوسط جهان

اسلاید ۵ :

بروز خشکسالی های ادواری

 

پایان یافتن استحصال آبهای شیرین ارزان و سهل الوصول

 

محدودیت منابع مالی

 

برداشت بی رویه منابع آب

 

افزایش میزان آلودگی آب

 

کارائی و بهره وری پائین آب کشاورزی

اسلاید ۶ :

اقدامات

اسلاید ۷ :

۱- اقدامات مدیریتی وغیر سازه ای

۲  – اقدامات سازه ای

اسلاید ۸ :

اقدامات غیر سازه ای

هویت بخشی مدیریت مصرف آب در کنار مدیریت استحصال آب

اولویت بخشی به اعمال روشهای فراگیرمدیریت تقاضا و مصرف آب نسبت به مدیریت  تامین آب در تخصیص منابع مالی

نهادینه سازی مدیریت مصرف آب در برنامه های توسعه و بودجه های سنواتی کشور

همزمانی و هماهنگی در اجرای طرحهای ذخیره سازی و تامین و مصرف آب

اعمال مدیریت جامع نگر و بهم پیوسته در حوضه های آبریز

استفاده از ظرفیتها و ساختارهای قانونی

ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از طریق تمهیدات غیر سازه ای و سازه ای

اسلاید ۹ :

اعمال حمایتهای هدفمند از تشکلها و بهره برداران

واگذاری مدیریت نگهداری و بهره برداری تاسیسات آبی به بهره برداران

مشارکت بهره برداران در طرحهای آب کشور

اصلاح و بهبود روشهای آبیاری

تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد تقاضا

تعیین شاخصهای کارائی و بهره وری آب کشاورزی

بهنگام و اجرائی نمودن سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی

تغییر نحوه وصول و هزینه کرد آب بهاء

ظرفیت سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص 

دستیابی به روشها و فن آوری نوین جهانی

آموزش و ترویج بهره برداران

اسلاید ۱۰ :

اقدامات سازه ای

  • تجهیز و نوسازی اراضی در سطح ۷۵۰/۷ میلیون هکتار

(تا کنون از ۴/۸ میلیون هکتاراراضی فاریاب  ۵۰۰ هزار هکتار انجام شده است.)

  • تکمیل شبکه های اصلی در سطح ۵/۱ میلیون هکتار

(تاکنون از ۲/۳ میلیون هکتار ۷/۱ میلیون هکتار انجام شده است.)

  • تکمیل شبکه های فرعی در سطح ۵/۲ میلیون هکتار

(تاکنون از ۲/۳ میلیون هکتار ۷۰۰ هزار هکتار انجام شده)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 21 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد