دانلود فایل پاورپوینت طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سیمابر استان گلستان

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سیمابر استان گلستان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سیمابر استان گلستان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

اجرای طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی به علت سهم مهم مصرف خانوارها در هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی که خود بخش مهمی از هزینه را در حساب‌های ملی تشکیل می‌دهد، دارای اهمیتی به سزا است.      

باتوجه به اینکه خانوار به عنوان واحد اصلی و اولیه جامعه یکی از مناسب‌ترین و بهترین واحدهای مشاهداتی برای مطالعات وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه محسوب می‌گردد، نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای کشور و استان می‌تواند منعکس‌کننده چگونگی میزان و نحوه توزیع هزینه‌ها و درآمدها و چگونگی استفاده خانوارها از امکانات و تسهیلات زندگی در سطح ملی و منطقه‌ای باشد و نقش بسیار مهمی در سنجش و ارزیابی عملکرد و نتایج تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد.

اسلاید ۲ :

طرح آمارگیری مزبور به منظور پاسخگویی به نیازهای فوق از سال ۱۳۴۲ با آمارگیری از هزینه‌های خانوار روستایی و از سال ۱۳۴۷ با آمارگیری از هزینه‌های شهری و روستایی کشور از سوی مرکز آمار ایران آغاز شده و از سال۱۳۵۳ علاوه بر هزینه‌های خانوارها، درآمدهای خانوارها را نیز شامل می‌شود.

این طرح از سال ۱۳۸۳ براساس طبقه‌بندی بین‌المللیcolcop  تطبیق یافته است تا امکان مقایسه‌های بین‌المللی نیز فراهم آید. طبقه‌بندیcolcop  به زیر بخش‌های بیشتری تقسیم می‌شود که حفظ ساختار آن به منظور مقایسه آماری بین کشورها مفید می‌باشد.

بطور کلی هدف از اجرای طرح، بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی، مقدار مصرف مواد خوراکی، تشخیص انواع درآمدهای خانوار و برآورد متوسط هزینه کل خانوار در نقاط شهری و روستایی کشور و استان‌ها می‌باشد.

اسلاید ۳ :

جامعه آماری طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی، کلیه خانوارهای معمولی ساکن در نقاط شهری و روستایی بوده و واحد آماری آن یک خانوار معمولی ساکن در نقاط شهری و روستایی است که با توجه به استفاده از روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای، واحد نمونه‌گیری مرحله اول بلوک و واحد نمونه‌گری مرحله دوم خانوار است.

جمع‌آوری اطلاعات با تکمیل پرسشنامه آمارگیری هزینه و درآمد خانوار از طریق مصاحبه مستقیم با واحدآماری (خانوار) انجام می‌شود و زمان آماری اجرای این طرح، برای پرسش‌های مختلف متفاوت بوده و برحسب مورد می‌تواند ماه گذشته و یا ۱۲ ماه گذشته باشد. زمان آمارگیری طرح از اول اردیبهشت ماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد می‌باشد.

اسلاید ۴ :

اداره کل آمار و اطلاعات استان گلستان نیز در راستای ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت آمار و برنامه‌ریزی و به عبارتی اجرای پروژه سیمابر استان گلستان و به‌منظور امکان مشاهده سهم و رتبه استان در نتایج حاصل از اجرای طرح هزینه و درآمد خانوار و همچنین دسترسی هرچه سریعتر به اطلاعات آماری دیگر استان‌ها، اقدام به بارگذاری اطلاعات سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سیمابر استان گلستان نموده است.

نتایج حاصل از اجرای طرح، در قالب ۱۲ قلم آماری و ۱ شاخص احصاء و شناسایی شده که فهرست اقلام مزبور و برخی گزارش‌‌های آماده شده در ذیل و شناسنامه اقلام آماری و شاخص‌ها در این مجموعه گنجانده شده است.

اسلاید ۵ :

µفهرست اقلام آماری و شاخص‌های بدست آمده از اجرای طرح در سیمابر استان گلستان 

۱- تعداد خانوارهای نمونه شهری بر اساس گروه‌های هزینه‌ای

۲- تعداد خانوارهای روستایی نمونه بر اساس گروه‌های هزینه‌ای

۳- تعداد خانوارهای نمونه شهری بر اساس گروه‌های درآمدی

۴- تعداد خانوارهای روستایی نمونه بر اساس گروه‌های درآمدی

۵- درصد خانوارهای استفاده‌کننده از تسهیلات عمده مسکن

۶- درصد خانوارهای استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی

۷- متوسط هزینه سالانه یک خانوار

۸- متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری بر حسب گروه‌های هزینه

۹- متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی بر حسب گروه‌های هزینه

۱۰- متوسط تعداد افراد در خانوارها

۱۱- متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها

۱۲- متوسط درآمد سالانه یک خانوار

۱۳- نسبت متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی به خانوار شهری

اسلاید ۶ :

µفهرست برخی از گزارش‌ها و نمودارهای آماری تهیه شده از اقلام آماری موجود در سیمابر استان گلستان

۱- جدول مقایسه تعداد خانوارهای نمونه شهری استان و کشور برحسب گروه‌های درآمد

۲- نمودار تعداد خانوارهای نمونه استان بر حسب شهری و روستایی

۳- نمودار تعداد خانوارهای نمونه شهری استان بر حسب گروه‌های درآمد

۴- نمودار تعداد خانوارهای نمونه روستایی استان بر حسب گروه‌های درآمد

۵-جدول تعداد خانوارهای نمونه روستایی استان و کشور برحسب گروه‌های درآمد

۶- نمودار تعداد خانوارهای نمونه شهری استان بر حسب گروه‌های هزینه

۷- نمودار تعداد خانوارهای نمونه روستایی استان بر حسب گروه‌های هزینه

اسلاید ۷ :

۸- جدول مقایسه درصد خانوارهای استفاده‌کننده از تسهیلات عمده مسکن در نقاط شهری و روستایی استان

۹- جدول مقایسه درصد خانوارهای استفاده‌کننده از تسهیلات عمده مسکن کشور با استان

۱۰- نمودار مقایسه درصد خانوارهای استفاده‌کننده از تسهیلات عمده مسکن کشور با استان

۱۱- نمودار مقایسه درصد خانوارهای استفاده‌کننده از تسهیلات عمده مسکن نقاط شهری و روستایی استان

۱۲- جدول مقایسه درصد خانوارهای استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی نقاط شهری و روستایی استان

۱۳- نمودار مقایسه درصد خانوارهای استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی نقاط شهری و روستایی استان

۱۴- نمودار مقایسه درصد خانوارهای استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی کشور با استان

اسلاید ۸ :

۱۵- جدول مقایسه متوسط و سهم انواع هزینه‌های خوراکی سالانه یک خانوار استان با کشور

۱۶- نمودار مقایسه متوسط هزینه‌های کل، غیر خوراکی و خوراکی سالانه یک خانوار در کشور و استان

۱۷- نمودار مقایسه متوسط هزینه های کل، غیر خوراکی و خوراکی سالانه یک خانوار شهری و روستایی استان

۱۸- نمودار روند سالانه متوسط هزینه‌های خوراکی و غیر خوراکی یک خانوار شهری

۱۹- نمودار روند سالانه متوسط هزینه کل یک خانوار شهری و روستایی

۲۰- جدول متوسط و سهم انواع هزینه‌های غیرخوراکی سالانه یک خانوار استان

۲۱- نمودار متوسط انواع هزینه های خوراکی و غیر خوراکی سالانه یک خانوار استان

اسلاید ۹ :

۲۲- جدول متوسط و درصد تغییرات استان نسبت به کشور هزینه های کل، غیرخوراکی و خوراکی سالانه یک خانوار

۲۳- جدول متوسط و درصد تغییرات استان نسبت به کشور انواع هزینه‌های غیر خوراکی و خوراکی سالانه یک خانوار

۲۴- جدول متوسط و سهم هزینه‌های کل، خوراکی و غیر خوراکی سالانه یک خانوار شهری استان در هریک از گروه‌های هزینه

۲۵- نمودار متوسط هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری استان در هریک از گروه‌های هزینه

۲۶- نمودار مقایسه متوسط هزینه های کل یک خانوار شهری استان با کشور بر حسب گروه‌های هزینه‌ای

اسلاید ۱۰ :

۲۷- جدول مقایسه متوسط تعداد افراد و تعداد افراد با درآمد در خانوارهای شهری و روستایی نمونه

۲۸- نمودار متوسط تعداد افراد و تعداد افراد با درآمد در خانوارهای نمونه استان

۲۹- نمودار مقایسه متوسط تعداد افراد و تعداد افراد با درآمد در خانوارهای نمونه شهری و روستایی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 38 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد