بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

منابع شناخت دين:

üقرآن

üسنت

üعقل

اسلاید 2 :

دين منسوب به خداست و عقل از قواي ادراكي بشر، پس چگونه ممكن است ادراك بشر زميني منبع شناخت دين آسماني شود؟

اسلاید 3 :

حكم عقل در مبادي تصديق به كتاب و سنت

حكم عقل در فهم كتاب و سنت

حكم عقل در عرض كتاب و سنت

حكم عقل در طول كتاب و سنت

اسلاید 4 :

متوسل شدن به قرآن و سنت، نيازمند مقدماتي است كه برخي از آنها جز از طريق عقل قابل اثبات نيست.

مانند اثبات وجود خدا – لزوم بعثت انبياء

و عصمت انبياء

اسلاید 5 :

تقليد: بطور منطقي يقين آور نيست، اما گاهي راه خوبي محسسوب مي شود؛ در عين حال سست و بي ثبات است. مانند تقليد فرزندان از پدران خود.

 

فطرت و كشف شهود: از اصل شناخت حضوري است – ارزش بالاتري دارد، چون خود معلوم نزد عالم حاضر است. محرك خوبي براي آغاز انديشه است.

مشكلات: غفلت – شبهات

اسلاید 6 :

تنها ملاك فهم معناي آيات و الفاظ است.

اهل حديث – اهل سنت و اخباري هاي شيعه در اين گروهند

نظر: اگر عقل توان درك دين را نداش نياز به ارسال رسل و آيات نبود. پس در درك كتاب و سنت ناتوان است

الفاظي مانند عرش – قلم – روح – لوح              مصاديقي از اشياء

الفاظي مانند عقل – قدرت – كلام – غضب و...          افعال انساني

اسلاید 7 :

ليس كمثله شيء

چيزي مانند او نيست.

لا تدريكه الابصار و هو يدرك الابصار.

چشم ها او را نمي يابند و او ديدگان را در مي يابد.

اسلاید 8 :

متكلمان – فلاسفه در اين گروهند. اصول از پيش تعريف شده خود را بر قرآن تحميل مي كنند.

اوج افراط: مقبولات غير قطعي خود را بر كتاب و سنت بار كردند.

آيات را بر اساس عقايد خود تفسير مي كردند.

مهمترين اصل آنها زشتي و زيبايي قرآن است – محال بودن آمرزش بدون توبه

هر آيه كه با عقايد آنها ناسازگار بود تأويل مي كردند (تفسير نادرست)

اسلاید 9 :

اَمْ يَحْسَبُونَ اَنّا لا نَسْمَعُ وَ نَجْواهُمْ بَلي وَ رُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبوُنَ.

آيا مي پندارند كه ما راز آنها و نجوايشان را نمي شنويم؟ چرا و فرشتگان ما پيش آنان

 {حاضرند و} ثبت مي كنند.

اسلاید 10 :

قرآن در رساندن مفهوم خود نياز به چيزي ندارد. هر چيز كه خود روشن نيست چگونه ممكن است روشنگر چيز ديگري باشد؟

پيامبر وظيفه تبيين قرآن را دارد.

زبان قرآن، زبان مردم است؛ چون كتاب هدايت مردم است.

برخي از اعتقادهاي گذشتگان مي تواند در فهم آن تأثير بگذارد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید